Παρακολούθηση
Nikolaos Liaros
Nikolaos Liaros
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα umd.edu
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Nonlinear optical properties and broadband optical power limiting action of graphene oxide colloids
N Liaros, P Aloukos, A Kolokithas-Ntoukas, A Bakandritsos, T Szabo, ...
The Journal of Physical Chemistry C 117 (13), 6842-6850, 2013
1842013
Optical limiting action of few layered graphene oxide dispersed in different solvents
N Liaros, K Iliopoulos, MM Stylianakis, E Koudoumas, S Couris
Optical Materials 36 (1), 112-117, 2013
762013
Experimental investigation of the nonlinear refractive index of various soft glasses dedicated for development of nonlinear photonic crystal fibers
J Cimek, N Liaros, S Couris, R Stępień, M Klimczak, R Buczyński
Optical Materials Express 7 (10), 3471-3483, 2017
692017
Effect of the resin viscosity on the writing properties of two-photon polymerization
T Zandrini, N Liaros, LJ Jiang, YF Lu, JT Fourkas, R Osellame, ...
Optical Materials Express 9 (6), 2601-2616, 2019
582019
NLO Response of Photoswitchable Azobenzene‐Based Materials
N Liaros, S Couris, L Maggini, F De Leo, F Cattaruzza, C Aurisicchio, ...
ChemPhysChem 14 (13), 2961-2972, 2013
572013
Water dispersible functionalized graphene fluoride with significant nonlinear optical response
AB Bourlinos, A Bakandritsos, N Liaros, S Couris, K Safarova, M Otyepka, ...
Chemical Physics Letters 543, 101-105, 2012
572012
Broadband near infrared optical power limiting of few layered graphene oxides
N Liaros, E Koudoumas, S Couris
Applied Physics Letters 104 (19), 2014
532014
The characterization of absorptive nonlinearities
N Liaros, JT Fourkas
Laser & Photonics Reviews 11 (5), 1700106, 2017
482017
The effect of the degree of oxidation on broadband nonlinear absorption and ferromagnetic ordering in graphene oxide
N Liaros, J Tucek, K Dimos, A Bakandritsos, KS Andrikopoulos, D Gournis, ...
Nanoscale 8 (5), 2908-2917, 2016
472016
Solvent molding of organic morphologies made of supramolecular chiral polymers
L Đorđević, T Marangoni, T Miletic, J Rubio-Magnieto, J Mohanraj, ...
Journal of the American Chemical Society 137 (25), 8150-8160, 2015
462015
Ten years of two-color photolithography
N Liaros, JT Fourkas
Optical Materials Express 9 (7), 3006-3020, 2019
402019
Fluoro-graphene: nonlinear optical properties
N Liaros, AB Bourlinos, R Zboril, S Couris
Optics express 21 (18), 21027-21038, 2013
382013
In situ measurement of the effective nonlinear absorption order in multiphoton photoresists
Z Tomova, N Liaros, SA Gutierrez Razo, SM Wolf, JT Fourkas
Laser & Photonics Reviews 10 (5), 849-854, 2016
332016
Ultrafast processes in graphene oxide during femtosecond laser excitation
N Liaros, S Couris, E Koudoumas, PA Loukakos
The Journal of Physical Chemistry C 120 (7), 4104-4111, 2016
232016
Transient nonlinear optical response of some symmetrical nickel dithiolene complexes
P Aloukos, G Chatzikyriakos, I Papagiannouli, N Liaros, S Couris
Chemical Physics Letters 495 (4-6), 245-250, 2010
172010
Methods for determining the effective order of absorption in radical multiphoton photoresists: a critical analysis
N Liaros, JT Fourkas
Laser & Photonics Reviews 15 (1), 2000203, 2021
152021
Elucidating complex triplet-state dynamics in the model system isopropylthioxanthone
N Liaros, SAG Razo, MD Thum, HM Ogden, AN Zeppuhar, S Wolf, ...
Iscience 25 (1), 2022
122022
Nonlinear optical response of some Graphene oxide and Graphene fluoride derivatives
N Liaros, I Orfanos, I Papadakis, S Couris
Optofluidics, Microfluidics and Nanofluidics 3 (1), 2016
122016
Determination of the contributions of two simultaneous absorption orders using 2-beam action spectroscopy
N Liaros, SR Cohen, JT Fourkas
Optics Express 26 (8), 9492-9501, 2018
92018
The state of the art in multicolor visible photolithography
N Liaros, Z Tomova, SAG Razo, SR Cohen, JT Fourkas, SM Wolf, M Thum, ...
Novel Patterning Technologies 2018 10584, 26-32, 2018
82018
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20