Παρακολούθηση
Lazaros Ntasis
Lazaros Ntasis
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα go.uop.gr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Not just intentions: Predicting actual purchase behavior in sport sponsorship context
K Koronios, L Ntasis, P Dimitropoulos, V Ratten
Sport, Business and Management: An International Journal 12 (1), 4-28, 2022
252022
The impact of COVID‐19 on the technology sector: The case of TATA Consultancy Services
L Ntasis, K Koronios, T Pappas
Strategic Change 30 (2), 137-144, 2021
212021
Contribution of emotional intelligence to Taekwondo athlete's performance
G GATSIS, A STRIGAS, L NTASIS
Journal of Physical Education and Sport 21 (3), 1976 – 1980, 2021
142021
Unlocking the black box of sponsorship in participant-based sport
K Koronios, L Ntasis, P Dimitropoulos, A Gerke
Sport, Business and Management: An International Journal 12 (5), 598-617, 2022
92022
Sustainable entrepreneurship and marketing strategy: Exploring the consumer “attitude–behavioural intention” gap in the sport sponsorship context
K Konstantinos, N Lazaros, D Panagiotis, V Ratten
Entrepreneurial Innovation: Strategy and Competition Aspects, 53-61, 2022
92022
Participant or spectator? Comprehending the sport sponsorship process from different perspectives
K Koronios, A Thrassou, L Ntasis, G Sakka
EuroMed Journal of Business, 2022
62022
The net effect of the travel restriction policy on tourism demand: evidence from Greece
P Dimitropoulos, L Ntasis, K Koronios
Journal of Entrepreneurship and Public Policy 10 (3), 402-423, 2021
62021
Sponsorship-Linked Marketing: Sport Consumers' Attitudes and Behaviors
K Koronios, L Ntasis, PE Dimitropoulos
International Journal of Innovation and Technology Management 19 (05), 2241008, 2022
42022
Greek Basketball Referees Performance and Stress Factors During and After the Games
MD Lazaros Ntasis, Thalia Panagi, Athanasios Strigas, Konstantinos Koronios
Journal of Physical Education and Sports Management 8 (1), 24-29, 2021
32021
Optimization techniques for basketball players under the convex risk measures
L Ntasis
Universidad de Alicante. Área de Educación Física y Deporte, 2019
32019
An evaluation of hotel Websites’ persuasive characteristics: A segmentation of four–star hotels in Greece
K Koronios, L Ntasis, P Dimitropoulos, J Douvis, G Manousaridou, ...
Culture and Tourism in a Smart, Globalized, and Sustainable World: 7th …, 2021
12021
The predictive power of economic policy uncertainty at the UEFA football countries ranking: An empirical investigation
L Ntasis, K Koronios, V Ratten
Sport entrepreneurship, 135-149, 2020
12020
Sponsorship, Covid-19 and mega sport events: the case of UEFA Euro 2020
K Koronios, L Ntasis, P Dimitropoulos
Sport, Business and Management: An International Journal 14 (2), 211-235, 2024
2024
Total Quality Management in Sport Tourism and the Hospitality Industry: The Case of Greek Luxury Resorts with Sport and Recreation Facilities and Services
A Papaioannou, K Koronios, L Ntasis, G Yfantidou, P Balaska, ...
Sustainability 16 (5), 1894, 2024
2024
COVID-19 and Management Education: Sport Entrepreneurial Methods Due to Digital Literacy Increases
M Ntashi, A Strigas, L Ntasis
Elsevier, 2024
2024
Corporate Social Responsibility and Social Entrepreneurship in the Small States of Europe
L Ntasis, A Strigas, K Koronios
Elsevier, 2024
2024
Sport sponsorship and stock returns during Covid-19: an event management review in Switzerland
L NTASIS, A STRIGAS
Journal of Physical Education and Sport 23 (7), 2023
2023
Online marketing during a global crisis: an exploration of sponsorship’s effectiveness over the internet
K Koronios, L Ntasis, P Dimitropoulos, A Thrassou
2023
Football entrepreneurship and tax policy: What the future might hold in football taxation
L Ntasis, A Strigas, M Papaloukas, V Ratten
Football Entrepreneurship, 66-70, 2022
2022
Digital Marketing and Geopolitical Uncertainty in Banking Portfolio Management: Evidence for China Commercial Banks
L Ntasis, CE Kountzakis, K Koronios, PE Dimitropoulos, V Ratten
Developing Digital Marketing: Relationship Perspectives, 65-73, 2021
2021
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20