Παρακολούθηση
Lazaros Ntasis
Lazaros Ntasis
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα go.uop.gr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
The impact of COVID‐19 on the technology sector: The case of TATA Consultancy Services
L Ntasis, K Koronios, T Pappas
Strategic Change 30 (2), 137-144, 2021
172021
Not just intentions: Predicting actual purchase behavior in sport sponsorship context
K Koronios, L Ntasis, P Dimitropoulos, V Ratten
Sport, Business and Management: An International Journal 12 (1), 4-28, 2022
132022
Contribution of emotional intelligence to Taekwondo athlete's performance
G GATSIS, A STRIGAS, L NTASIS
Journal of Physical Education and Sport 21 (3), 1976 – 1980, 2021
92021
The net effect of the travel restriction policy on tourism demand: evidence from Greece
P Dimitropoulos, L Ntasis, K Koronios
Journal of Entrepreneurship and Public Policy 10 (3), 402-423, 2021
42021
Unlocking the black box of sponsorship in participant-based sport
K Koronios, L Ntasis, P Dimitropoulos, A Gerke
Sport, Business and Management: An International Journal 12 (5), 598-617, 2022
32022
Sustainable entrepreneurship and marketing strategy: Exploring the consumer “attitude–behavioural intention” gap in the sport sponsorship context
K Konstantinos, N Lazaros, D Panagiotis, V Ratten
Entrepreneurial Innovation: Strategy and Competition Aspects, 53-61, 2022
32022
Greek Basketball Referees Performance and Stress Factors During and After the Games
MD Lazaros Ntasis, Thalia Panagi, Athanasios Strigas, Konstantinos Koronios
Journal of Physical Education and Sports Management 8 (1), 24-29, 2021
32021
Optimization techniques for basketball players under the convex risk measures
L Ntasis
Universidad de Alicante. Área de Educación Física y Deporte, 2019
32019
Sponsorship-Linked Marketing: Sport Consumers' Attitudes and Behaviors
K Koronios, L Ntasis, PE Dimitropoulos
International Journal of Innovation and Technology Management 19 (05), 2241008, 2022
22022
Participant or spectator? Comprehending the sport sponsorship process from different perspectives
K Koronios, A Thrassou, L Ntasis, G Sakka
EuroMed Journal of Business, 2022
22022
An evaluation of hotel Websites’ persuasive characteristics: A segmentation of four–star hotels in Greece
K Koronios, L Ntasis, P Dimitropoulos, J Douvis, G Manousaridou, ...
Culture and Tourism in a Smart, Globalized, and Sustainable World: 7th …, 2021
12021
The predictive power of economic policy uncertainty at the UEFA football countries ranking: An empirical investigation
L Ntasis, K Koronios, V Ratten
Sport entrepreneurship, 135-149, 2020
12020
Sport sponsorship and stock returns during Covid-19: an event management review in Switzerland
L NTASIS, A STRIGAS
Journal of Physical Education and Sport 23 (7), 2023
2023
Football entrepreneurship and tax policy: What the future might hold in football taxation
L Ntasis, A Strigas, M Papaloukas, V Ratten
Football Entrepreneurship, 66-70, 2022
2022
Digital Marketing and Geopolitical Uncertainty in Banking Portfolio Management: Evidence for China Commercial Banks
L Ntasis, CE Kountzakis, K Koronios, PE Dimitropoulos, V Ratten
Developing Digital Marketing: Relationship Perspectives, 65-73, 2021
2021
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–15