Παρακολούθηση
Chengzhi Mao
Chengzhi Mao
Assistant Professor @ McGill, Mila, Quebec AI Institute
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα columbia.edu - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Metric learning for adversarial robustness
C Mao, Z Zhong, J Yang, C Vondrick, B Ray
NeurIPS 2019, 2019
1772019
Multitask Learning Strengthens Adversarial Robustness
C Mao, G Amogh, V Nitin, B Ray, S Song, J Yang, C Vondrick
ECCV 2020 (Oral) - 16th European Conference, Glasgow, UK, August 23-28 …, 2020
822020
Generative Interventions for Causal Learning
C Mao, A Gupta, A Cha, H Wang, J Yang, C Vondrick
Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern …, 2021
462021
Adversarial Attacks are Reversible with Natural Supervision
C Mao, M Chiquier, H Wang, J Yang, C Vondrick
ICCV 2021, 2021
342021
Live Trojan Attacks on Deep Neural Networks
R Costales, C Mao, R Norwitz, B Kim, J Yang
CVPRW2020. arXiv preprint arXiv:2004.11370, 2020
322020
Discrete Representations Strengthen Vision Transformer Robustness
C Mao, L Jiang, M Dehghani, C Vondrick, R Sukthankar, I Essa
ICLR 2022, 2021
282021
A probabilistic learning approach to UWB ranging error mitigation
C Mao, K Lin, T Yu, Y Shen
2018 IEEE Global Communications Conference (GLOBECOM), 2018
262018
Causal Transportability for Visual Recognition
C Mao, K Xia, J Wang, H Wang, J Yang, E Bareinboim, C Vondrick
CVPR 2022, 2022
232022
Bidirectional Inference Networks: A Class of Deep Bayesian Networks for Health Profiling
H Wang, C Mao, H He, M Zhao, TS Jaakkola, D Katabi
AAAI, 2019
202019
Understanding Zero-Shot Adversarial Robustness for Large-Scale Models
C Mao, S Geng, J Yang, X Wang, C Vondrick
ICLR2023; arXiv preprint arXiv:2212.07016, 2022
122022
Doubly right object recognition: A why prompt for visual rationales
C Mao, R Teotia, A Sundar, S Menon, J Yang, X Wang, C Vondrick
Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern …, 2023
92023
Advspade: Realistic unrestricted attacks for semantic segmentation
G Shen, C Mao, J Yang, B Ray
arXiv preprint arXiv:1910.02354, 2019
9*2019
Shadows shed light on 3d objects
R Liu, S Menon, C Mao, D Park, S Stent, C Vondrick
CVPR, 2022
62022
Real-Time Neural Voice Camouflage
M Chiquier, C Mao, C Vondrick
ICLR 2022 (Oral), 2021
62021
Deep self-organizing reservoir computing model for visual object recognition
Z Deng, C Mao, X Chen
2016 International Joint Conference on Neural Networks (IJCNN), 1325-1332, 2016
52016
Self-supervised convolutional visual prompts
YY Tsai, C Mao, YK Lin, J Yang
NeurIPS, 2023
42023
Robust Perception through Equivariance
C Mao, L Zhang, A Joshi, J Yang, H Wang, C Vondrick
ICML, 2023
32023
A tale of two models: Constructing evasive attacks on edge models
W Hao, A Awatramani, J Hu, C Mao, PC Chen, E Cidon, A Cidon, J Yang
Proceedings of Machine Learning and Systems 4, 414-429, 2022
32022
Using Multiple Self-Supervised Tasks Improves Model Robustness
M Lawhon, C Mao, J Yang
ICLR 2022 workshop, 2022
32022
Adversarially Robust Video Perception by Seeing Motion
L Zhang, C Mao, J Yang, C Vondrick
arXiv preprint arXiv:2212.07815, 2022
22022
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20