Παρακολούθηση
Georgios Darivianakis
Georgios Darivianakis
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα ch.abb.com
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Hybrid predictive control for aerial robotic physical interaction towards inspection operations
G Darivianakis, K Alexis, M Burri, R Siegwart
2014 IEEE international conference on robotics and automation (ICRA), 53-58, 2014
962014
Aerial robotic contact-based inspection: planning and control
K Alexis, G Darivianakis, M Burri, R Siegwart
Autonomous Robots 40 (4), 631-655, 2016
872016
The power of diversity: Data-driven robust predictive control for energy-efficient buildings and districts
G Darivianakis, A Georghiou, RS Smith, J Lygeros
IEEE Transactions on Control Systems Technology 27 (1), 132-145, 2017
492017
A stochastic optimization approach to cooperative building energy management via an energy hub
G Darivianakis, A Georghiou, RS Smith, J Lygeros
2015 54th IEEE conference on decision and control (CDC), 7814-7819, 2015
382015
Distributed model predictive control for linear systems with adaptive terminal sets
G Darivianakis, A Eichler, J Lygeros
IEEE Transactions on Automatic Control 65 (3), 1044-1056, 2019
212019
Humans in the loop: A stochastic predictive approach to building energy management in the presence of unpredictable users
A Eichler, G Darivianakis, J Lygeros
IFAC-PapersOnLine 50 (1), 14471-14476, 2017
212017
A data-driven stochastic optimization approach to the seasonal storage energy management
G Darivianakis, A Eichler, RS Smith, J Lygeros
IEEE control systems letters 1 (2), 394-399, 2017
182017
Model predictive current control of modular multilevel converters
G Darivianakis, T Geyer, W van der Merwe
2014 IEEE Energy Conversion Congress and Exposition (ECCE), 5016-5023, 2014
152014
The REPOP toolbox: Tackling polynomial optimization using relative entropy relaxations
O Karaca, G Darivianakis, P Beuchat, A Georghiou, J Lygeros
IFAC-PapersOnLine 50 (1), 11652-11657, 2017
132017
Model predictive control of a STATCOM based on a modular multilevel converter in delta configuration
T Geyer, G Darivianakis, W Van Der Merwe
2015 17th European Conference on Power Electronics and Applications (EPE'15 …, 2015
132015
High-performance cooperative distributed model predictive control for linear systems
G Darivianakis, S Fattahi, J Lygeros, J Lavaei
2018 Annual American Control Conference (ACC), 2318-2325, 2018
72018
Decentralized decision making for networks of uncertain systems
G Darivianakis, A Georghiou, J Lygeros
arXiv preprint arXiv:1803.07660, 2018
72018
Model predictive control of a modular multilevel converter
T Geyer, VANDERM Wim, V Spudic, G Darivianakis
US Patent 10,074,978, 2018
62018
Model predictive control of a modular multilevel converter
T Geyer, VANDERM Wim, V Spudic, G Darivianakis
US Patent 10,074,978, 2018
62018
Scalability through decentralization: A robust control approach for the energy management of a building community
G Darivianakis, A Georghiou, A Eichler, RS Smith, J Lygeros
IFAC-PapersOnLine 50 (1), 14314-14319, 2017
52017
Humans-in-the-loop: A Game-Theoretic Perspective on Adaptive Building Energy Systems
A Eichler, G Darivianakis, J Lygeros
2018 European Control Conference (ECC), 1322-1327, 2018
42018
A convex relaxation approach for the optimized pulse pattern problem
L Wachter, O Karaca, G Darivianakis, T Charalambous
2021 European Control Conference (ECC), 2213-2218, 2021
32021
Approximate explicit model predictive controller using Gaussian processes
M Binder, G Darivianakis, A Eichler, J Lygeros
2019 IEEE 58th Conference on Decision and Control (CDC), 841-846, 2019
22019
EHCM Toolbox
G Darivianakis, A Georghiou, RS Smith, J Lygeros
12015
Insight into the Peculiarities of Optimized Pulse Patterns for Permanent-Magnet Synchronous Machines
G Darivianakis, I Tsoumas
2020 22nd European Conference on Power Electronics and Applications (EPE'20 …, 2020
2020
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20