Παρακολούθηση
Rainer Froese
Rainer Froese
Senior Scientist, GEOMAR, Kiel, Germany
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα geomar.de - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
FishBase
R Froese, D Pauly
World Wide Web Electronic Publications. Available at: http://www. fishbase. org, 2018
13714*2018
Fishing down marine food webs
D Pauly, V Christensen, J Dalsgaard, R Froese, F Torres Jr
Science 279 (5352), 860-863, 1998
58661998
Cube law, condition factor and weight–length relationships: history, meta‐analysis and recommendations
R Froese
Journal of Applied Ichthyology 22 (4), 241-253, 2006
41672006
FishBase. world wide web electronic publication
R FROESE
http://www. fishbase. org, 2009
12672009
FishBase 1996: concepts, design and data sources
R Froese, D Pauly
International Center for Living Aquatic Resources Management, 1996
1055*1996
FishBase 2000: concepts, design and data sources
R Froese, D Pauly
ICLARM, Los Banos, Philippines, 2000
991*2000
FishBase 1997: concepts, design and data sources
R Froese, D Pauly
ICLARM, Manila, Philippines, 1997
978*1997
Empirical relationships to estimate asymptotic length, length at first maturity and length at maximum yield per recruit in fishes, with a simple method to evaluate length …
R Froese, C Binohlan
Journal of Fish Biology 56 (4), 758-773, 2000
8342000
Keep it simple: three indicators to deal with overfishing
R Froese
Fish and Fisheries 5 (1), 86-91, 2004
5482004
Editorial Note on Weight-Length Relations of Fishes
R Froese, AC Tsikliras, KI Stergiou
Acta Ichthyologica Et Piscatoria 41 (4), 261-263, 2011
4792011
A Bayesian approach for estimating length‐weight relationships in fishes
R Froese, JT Thorson, RB Reyes Jr
Journal of Applied Ichthyology 30 (1), 78-85, 2014
4422014
Fishing down Canadian aquatic food webs
D Pauly, ML Palomares, R Froese, P Sa-a, M Vakily, D Preikshot, ...
Canadian journal of fisheries and aquatic sciences 58 (1), 51-62, 2001
4052001
Sustainability of deep-sea fisheries
EA Norse, S Brooke, WWL Cheung, MR Clark, I Ekeland, R Froese, ...
Marine Policy 36 (2), 307-320, 2012
3482012
A simple method for estimating MSY from catch and resilience
S Martell, R Froese
Fish and Fisheries 14 (4), 504-514, 2013
3332013
AquaMaps
K Kaschner, J Rius-Barile, K Kesner-Reyes, C Garilao, S Kullander, ...
Predicted range maps for aquatic species World Wide Web electronic …, 2013
279*2013
Estimating fisheries reference points from catch and resilience
R Froese, N Demirel, G Coro, KM Kleisner, H Winker
Fish and Fisheries 18 (3), 506-526, 2017
2562017
Fishing down aquatic food webs: Industrial fishing over the past half-century has noticeably depleted the topmost links in aquatic food chains
D Pauly, R Froese, ML Palomares
American Scientist 88 (1), 46-51, 2000
2532000
Length-weight relationships for 18 less-studied fish species
R Froese
J. Appl. Ichlhyol 14, 117-118, 1998
2411998
What catch data can tell us about the status of global fisheries
R Froese, D Zeller, K Kleisner, D Pauly
Marine biology 159 (6), 1283-1292, 2012
2352012
Designed for failure: A critique of the Common Fisheries Policy of the European Union
S Khalilian, R Froese, A Proelss, T Requate
Marine Policy 34 (6), 1178-1182, 2010
2142010
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20