Παρακολούθηση
Francesco Osborne
Francesco Osborne
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα open.ac.uk - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Exploring scholarly data with rexplore
F Osborne, E Motta, P Mulholland
International semantic web conference, 460-477, 2013
1242013
The computer science ontology: a large-scale taxonomy of research areas
AA Salatino, T Thanapalasingam, A Mannocci, F Osborne, E Motta
International Semantic Web Conference, 187-205, 2018
1202018
Klink-2: integrating multiple web sources to generate semantic topic networks
F Osborne, E Motta
International Semantic Web Conference, 408-424, 2015
882015
The CSO classifier: Ontology-driven detection of research topics in scholarly articles
AA Salatino, F Osborne, T Thanapalasingam, E Motta
International Conference on Theory and Practice of Digital Libraries, 296-311, 2019
642019
AI-KG: an automatically generated knowledge graph of artificial intelligence
D Dessì, F Osborne, DR Recupero, D Buscaldi, E Motta, H Sack
International Semantic Web Conference, 127-143, 2020
55*2020
Mining semantic relations between research areas
F Osborne, E Motta
International Semantic Web Conference, 410-426, 2012
532012
Automatic classification of springer nature proceedings with smart topic miner
F Osborne, A Salatino, A Birukou, E Motta
International Semantic Web Conference, 383-399, 2016
492016
AUGUR: forecasting the emergence of new research topics
AA Salatino, F Osborne, E Motta
Proceedings of the 18th ACM/IEEE on joint conference on digital libraries …, 2018
452018
How are topics born? Understanding the research dynamics preceding the emergence of new areas
AA Salatino, F Osborne, E Motta
PeerJ Computer Science 3, e119, 2017
39*2017
Generating knowledge graphs by employing natural language processing and machine learning techniques within the scholarly domain
D Dessì, F Osborne, DR Recupero, D Buscaldi, E Motta
Future Generation Computer Systems 116, 253-264, 2021
38*2021
The Computer Science Ontology: A comprehensive automatically-generated taxonomy of research areas
AA Salatino, T Thanapalasingam, A Mannocci, A Birukou, F Osborne, ...
Data Intelligence 2 (3), 379-416, 2020
372020
User data distributed on the social web: how to identify users on different social systems and collecting data about them
F Carmagnola, F Osborne, I Torre
Proceedings of the 1st international workshop on information heterogeneity …, 2010
372010
Integrating knowledge graphs for analysing academia and industry dynamics
S Angioni, AA Salatino, F Osborne, DR Recupero, E Motta
Adbis, tpdl and eda 2020 common workshops and doctoral consortium, 219-225, 2020
322020
Identifying diachronic topic-based research communities by clustering shared research trajectories
F Osborne, G Scavo, E Motta
European Semantic Web Conference, 114-129, 2014
312014
Propagating user interests in ontology-based user model
F Cena, S Likavec, F Osborne
Congress of the Italian Association for Artificial Intelligence, 299-311, 2011
312011
Research Articles in Simplified HTML: a Web-first format for HTML-based scholarly articles
S Peroni, F Osborne, A Di Iorio, AG Nuzzolese, F Poggi, F Vitali, E Motta
PeerJ Computer Science 3, e132, 2017
30*2017
Ontology-based recommendation of editorial products
T Thanapalasingam, F Osborne, A Birukou, E Motta
International Semantic Web Conference, 341-358, 2018
292018
Trans4E: Link prediction on scholarly knowledge graphs
M Nayyeri, GM Cil, S Vahdati, F Osborne, M Rahman, S Angioni, ...
Neurocomputing 461, 530-542, 2021
23*2021
Pragmatic ontology evolution: reconciling user requirements and application performance
F Osborne, E Motta
International Semantic Web Conference, 495-512, 2018
222018
Improving editorial workflow and metadata quality at springer nature
AA Salatino, F Osborne, A Birukou, E Motta
International Semantic Web Conference, 507-525, 2019
212019
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20