Παρακολούθηση
Panagiotis Trakadas
Panagiotis Trakadas
Asc.Prof., Department of Port Management & Shipping, National & Kapodistrian University of Athens
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα uoa.gr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Tackling faults in the industry 4.0 era—a survey of machine-learning solutions and key aspects
A Angelopoulos, ET Michailidis, N Nomikos, P Trakadas, A Hatziefremidis, ...
Sensors 20 (1), 109, 2019
3072019
Trust management in wireless sensor networks
T Zahariadis, HC Leligou, P Trakadas, S Voliotis
European Transactions on Telecommunications 21 (4), 386-395, 2010
2952010
Design of primary and composite routing metrics for RPL-compliant wireless sensor networks
P Karkazis, HC Leligou, L Sarakis, T Zahariadis, P Trakadas, ...
2012 international conference on telecommunications and multimedia (TEMU), 13-18, 2012
1142012
A Novel Trust-Aware Geographical Routing Scheme for Wireless Sensor Networks
T Zahariadis, P Trakadas, HC Leligou, S Maniatis, P Karkazis
Wireless Personal Communications, 1-22, 2012
1132012
An artificial intelligence-based collaboration approach in industrial iot manufacturing: Key concepts, architectural extensions and potential applications
P Trakadas, P Simoens, P Gkonis, L Sarakis, A Angelopoulos, ...
Sensors 20 (19), 5480, 2020
982020
An edge-to-cloud virtualized multimedia service platform for 5G networks
F Alvarez, D Breitgand, D Griffin, P Andriani, S Rizou, N Zioulis, ...
IEEE Transactions on Broadcasting 65 (2), 369-380, 2019
922019
Design and implementation of a trust-aware routing protocol for large WSNs
T Zahariadis, H Leligou, P Karkazis, P Trakadas, I Papaefstathiou, ...
International Journal of Network Security & Its Applications 2 (3), 52-68, 2010
742010
A comprehensive study on simulation techniques for 5g networks: State of the art results, analysis, and future challenges
PK Gkonis, PT Trakadas, DI Kaklamani
Electronics 9 (3), 468, 2020
692020
Three-dimensional modeling of mmWave doubly massive MIMO aerial fading channels
ET Michailidis, N Nomikos, P Trakadas, AG Kanatas
IEEE Transactions on Vehicular Technology 69 (2), 1190-1202, 2019
682019
Evaluating routing metric composition approaches for QoS differentiation in low power and lossy networks
P Karkazis, P Trakadas, HC Leligou, L Sarakis, I Papaefstathiou, ...
Wireless networks 19, 1269-1284, 2013
662013
Electrical vehicles: Current state of the art, future challenges, and perspectives
TA Skouras, PK Gkonis, CN Ilias, PT Trakadas, EG Tsampasis, ...
Clean Technologies 2 (1), 1-16, 2019
622019
A survey on UAV-aided maritime communications: Deployment considerations, applications, and future challenges
N Nomikos, PK Gkonis, PS Bithas, P Trakadas
IEEE Open Journal of the Communications Society 4, 56-78, 2022
572022
Comparison of management and orchestration solutions for the 5G era
P Trakadas, P Karkazis, HC Leligou, T Zahariadis, F Vicens, A Zurita, ...
Journal of Sensor and Actuator Networks 9 (1), 4, 2020
562020
Hybrid clouds for data-intensive, 5G-enabled IoT applications: An overview, key issues and relevant architecture
P Trakadas, N Nomikos, ET Michailidis, T Zahariadis, FM Facca, ...
Sensors 19 (16), 3591, 2019
552019
A UAV-based moving 5G RAN for massive connectivity of mobile users and IoT devices
N Nomikos, ET Michailidis, P Trakadas, D Vouyioukas, H Karl, J Martrat, ...
Vehicular Communications 25, 100250, 2020
522020
Combining trust with location information for routing in wireless sensor networks
HC Leligou, P Trakadas, S Maniatis, P Karkazis, T Zahariadis
Wireless Communications and Mobile Computing, 2010
512010
Deep reinforcement learning for energy-efficient multi-channel transmissions in 5G cognitive hetnets: Centralized, decentralized and transfer learning based solutions
A Giannopoulos, S Spantideas, N Kapsalis, P Karkazis, P Trakadas
IEEE Access 9, 129358-129374, 2021
502021
A cost-efficient 5G non-public network architectural approach: Key concepts and enablers, building blocks and potential use cases
P Trakadas, L Sarakis, A Giannopoulos, S Spantideas, N Capsalis, ...
Sensors 21 (16), 5578, 2021
452021
Flex-NOMA: exploiting buffer-aided relay selection for massive connectivity in the 5G uplink
N Nomikos, ET Michailidis, P Trakadas, D Vouyioukas, T Zahariadis, ...
IEEE Access 7, 88743-88755, 2019
452019
Introducing automated verification and validation for virtualized network functions and services
M Peuster, S Schneider, M Zhao, G Xilouris, P Trakadas, F Vicens, ...
IEEE Communications Magazine 57 (5), 96-102, 2019
402019
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20