Παρακολούθηση
Stylianos (Stelios) Somarakis
Stylianos (Stelios) Somarakis
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα hcmr.gr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Energy acquisition and allocation to egg production in relation to fish reproductive strategies
RS McBride, S Somarakis, GR Fitzhugh, A Albert, NA Yaragina, ...
Fish and Fisheries 16 (1), 23-57, 2015
5132015
Daily egg production of anchovy in European waters
S Somarakis, I Palomera, A Garcia, L Quintanilla, C Koutsikopoulos, ...
ICES Journal of Marine Science 61 (6), 944-958, 2004
2122004
Evidence of temperature‐dependent sex determination in the European sea bass (Dicentrarchus labrax L.)
M Pavlidis, G Koumoundouros, A Sterioti, S Somarakis, P Divanach, ...
Journal of Experimental Zoology 287 (3), 225-232, 2000
1712000
Characterizing the potential habitat of European anchovy Engraulis encrasicolus in the Mediterranean Sea, at different life stages
M Giannoulaki, M Iglesias, MP Tugores, A Bonanno, B Patti, A DE FELICE, ...
Fisheries Oceanography 22 (2), 69-89, 2013
1692013
Changes in wild fish assemblages after the establishment of a fish farming zone in an oligotrophic marine ecosystem
A Machias, I Karakassis, M Labropoulou, S Somarakis, KN Papadopoulou, ...
Estuarine, Coastal and Shelf Science 60 (4), 771-779, 2004
1512004
Distribution and abundance of larval fish in the northern Aegean Sea—eastern Mediterranean—in relation to early summer oceanographic conditions
S Somarakis, P Drakopoulos, V Filippou
Journal of Plankton Research 24 (4), 339-358, 2002
1502002
Pattern of oocyte development and batch fecundity in the Mediterranean sardine
K Ganias, S Somarakis, A Machias, A Theodorou
Fisheries research 67 (1), 13-23, 2004
1372004
Identifying and classifying small-scale fisheries métiers in the Mediterranean: A case study in the Patraikos Gulf, Greece
E Tzanatos, S Somarakis, G Tserpes, C Koutsikopoulos
Fisheries Research 81 (2-3), 158-168, 2006
1302006
Food-web traits of the North Aegean Sea ecosystem (Eastern Mediterranean) and comparison with other Mediterranean ecosystems
K Tsagarakis, M Coll, M Giannoulaki, S Somarakis, C Papaconstantinou, ...
Estuarine, Coastal and Shelf Science 88 (2), 233-248, 2010
1272010
Spatio-temporal patterns and environmental controls of small pelagic fish body condition from contrasted Mediterranean areas
P Brosset, JM Fromentin, E Van Beveren, J Lloret, V Marques, G Basilone, ...
Progress in oceanography 151, 149-162, 2017
1192017
Principal socio-economic characteristics of the Greek small-scale coastal fishermen
E Tzanatos, E Dimitriou, L Papaharisis, A Roussi, S Somarakis, ...
Ocean & Coastal Management 49 (7-8), 511-527, 2006
1172006
Response of demersal fish communitiesto the presence of fish farms
A Machias, I Karakassis, M Giannoulaki, KN Papadopoulou, CJ Smith, ...
Marine Ecology Progress Series 288, 241-250, 2005
1122005
Current trends in the assessment and management of stocks
M Barange, M Bernal, MC Cergole, LA Cubillos, GM Daskalov, ...
Climate change and small pelagic fish, 191-255, 2009
1112009
Factors affecting the spawning period of sardine in two highly oligotrophic Seas
K Ganias, S Somarakis, C Koutsikopoulos, A Machias
Marine Biology 151, 1559-1569, 2007
1092007
Evaluation of spawning frequency in a Mediterranean sardine population (Sardina pilchardus sardina)
K Ganias, S Somarakis, A Machias, AJ Theodorou
Marine Biology 142, 1169-1179, 2003
1062003
Oceanographic habitat, growth and mortality of larval anchovy (Engraulis encrasicolus) in the northern Aegean Sea (eastern Mediterranean)
S Somarakis, N Nikolioudakis
Marine Biology 152, 1143-1158, 2007
962007
Spawning habitat and daily egg production of sardine (Sardina pilchardus) in the eastern Mediterranean
S Somarakis, K Ganias, A Siapatis, C Koutsikopoulos, A Machias, ...
Fisheries Oceanography 15 (4), 281-292, 2006
952006
Mesozooplankton distribution in relation to hydrology of the Northeastern Aegean Sea, Eastern Mediterranean
S Isari, A Ramfos, S Somarakis, C Koutsikopoulos, A Kallianiotis, ...
Journal of Plankton Research 28 (3), 241-255, 2006
882006
Discarding practices in a Mediterranean small‐scale fishing fleet (Patraikos Gulf, Greece)
E Tzanatos, S Somarakis, G Tserpes, C Koutsikopoulos
Fisheries Management and Ecology 14 (4), 277-285, 2007
872007
Diet of sardine Sardina pilchardus: an ‘end-to-end’field study
N Nikolioudakis, S Isari, P Pitta, S Somarakis
Marine Ecology Progress Series 453, 173-188, 2012
832012
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20