Παρακολούθηση
Christodoulos Fragoudakis
Christodoulos Fragoudakis
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα central.ntua.gr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Maximizing the guarded boundary of an Art Gallery is APX-complete
C Fragoudakis, E Markou, S Zachos
Computational Geometry 38 (3), 170-180, 2007
212007
Approximating Visibility Problems within a constant
E Markou, C Fragoudakis, S Zachos
3rd Workshop on Approximation and Randomization Algorithms in Communication …, 2002
82002
How to place efficiently guards and paintings in an art gallery
C Fragoudakis, E Markou, S Zachos
Panhellenic Conference on Informatics, 145-154, 2005
62005
Maximizing the Guarded Boundary of an Art Gallery is APX-complete
E Markou, S Zachos, C Fragoudakis
Italian Conference on Algorithms and Complexity, 24-35, 2003
62003
Maximizing the guarded interior of an art gallery
IZ Emiris, C Fragoudakis, E Markou
22nd European Workshop on Computational Geometry, Delphi, 165-168, 2006
42006
Budgeted coverage of a maximum part of a polygonal area
E Markou, S Zachos, C Fragoudakis
Proc. 1st Balkan Conference on Informatics, 174-182, 2003
42003
Towards a" Cloud Enabled" University Computer Center
C Fragoudakis, M Karampatsis, P Potikas
2013 Eighth International Conference on P2P, Parallel, Grid, Cloud and …, 2013
12013
E-learning content for computational geometry
C Fragoudakis, M Karampatsis
E-Learn: World Conference on E-Learning in Corporate, Government, Healthcare …, 2010
12010
Visualizing Content for Computational Geometry Courses
C Fragoudakis, M Karampatsis
Cases on Inquiry through Instructional Technology in Math and Science, 581-604, 2012
2012
Molecular Structure Determination Distance Geometry–Bound Smoothing
C Fragoudakis
2004
Distance Bound Smoothing
C Fragoudakis
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–11