Παρακολούθηση
Marie Chavent
Marie Chavent
Professor of Statistics, Université de Bordeaux
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα u-bordeaux.fr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Disclosure and determinants studies: An extension using the divisive clustering method (DIV)
M Chavent, Y Ding, L Fu, H Stolowy, H Wang
European Accounting Review 15 (2), 181-218, 2006
2752006
ClustOfVar: An R package for the clustering of variables
M Chavent, V Kuentz, B Liquet, L Saracco
arXiv preprint arXiv:1112.0295, 2011
2582011
Adaptive Hausdorff distances and dynamic clustering of symbolic interval data
FAT De Carvalho, RMCR De Souza, M Chavent, Y Lechevallier
Pattern Recognition Letters 27 (3), 167-179, 2006
2282006
Dynamical clustering of interval data: Optimization of an adequacy criterion based on hausdorff distance
M Chavent, Y Lechevallier
Classification, clustering, and data analysis, 53-60, 2002
1562002
A monothetic clustering method
M Chavent
Pattern Recognition Letters 19 (11), 989-996, 1998
1431998
Handling missing values with regularized iterative multiple correspondence analysis
J Josse, M Chavent, B Liquet, F Husson
Journal of classification 29 (1), 91-116, 2012
1182012
New clustering methods for interval data
M Chavent, FAT de Carvalho, Y Lechevallier, R Verde
Computational statistics 21 (2), 211-229, 2006
1142006
Multivariate analysis of mixed data: The R Package PCAmixdata
M Chavent, V Kuentz-Simonet, A Labenne, J Saracco
arXiv preprint arXiv:1411.4911, 2014
1042014
Taxonomy of gymnospermae: multivariate analyses of leaf fatty acid composition
S Mongrand, A Badoc, B Patouille, C Lacomblez, M Chavent, ...
Phytochemistry 58 (1), 101-115, 2001
962001
Chemotaxonomy of the Rubiaceae family based on leaf fatty acid composition
S Mongrand, A Badoc, B Patouille, C Lacomblez, M Chavent, JJ Bessoule
Phytochemistry 66 (5), 549-559, 2005
792005
DIVCLUS-T: A monothetic divisive hierarchical clustering method
M Chavent, Y Lechevallier, O Briant
Computational Statistics & Data Analysis 52 (2), 687-701, 2007
782007
ClustGeo: an R package for hierarchical clustering with spatial constraints
M Chavent, V Kuentz-Simonet, A Labenne, J Saracco
Computational Statistics 33 (4), 1799-1822, 2018
742018
Analyse de Données Symboliques. Une méthode divisive de classification
M Chavent, E Diday
741997
Orthogonal rotation in PCAMIX
M Chavent, V Kuentz-Simonet, J Saracco
Advances in Data Analysis and Classification 6 (2), 131-146, 2012
562012
Trois nouvelles méthodes de classification automatique de données symboliques de type intervalle
M Chavent, F De Carvalho, Y Lechevallier, R Verde
Revue de statistique appliquée 51 (4), 5-29, 2003
512003
EEG classification for the detection of mental states
L Vézard, P Legrand, M Chavent, F Faïta-Aïnseba, L Trujillo
Applied Soft Computing 32, 113-131, 2015
472015
Criterion-based divisive clustering for symbolic data
M Chavent
Analysis of Symbolic Data: Exploratory Methods for Extracting Statistical …, 2000
452000
A sliced inverse regression approach for data stream
M Chavent, S Girard, V Kuentz-Simonet, B Liquet, TMN Nguyen, ...
Computational Statistics 29 (5), 1129-1152, 2014
402014
A Hausdorff distance between hyper-rectangles for clustering interval data
M Chavent
Classification, clustering, and data mining applications, 333-339, 2004
402004
Modification of vanadium phosphorus oxides used for n-butane oxidation to maleic anhydride by interaction with niobium phosphate
PGP de Oliveira, JG Eon, M Chavant, AS Riché, V Martin, S Caldarelli, ...
Catalysis today 57 (3-4), 177-186, 2000
332000
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20