Παρακολούθηση
Haojie LI
Haojie LI
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα dlut.edu.cn - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Nus-wide: a real-world web image database from national university of singapore
TS Chua, J Tang, R Hong, H Li, Z Luo, Y Zheng
Proceedings of the ACM international conference on image and video retrieval …, 2009
25632009
Accurate monocular 3d object detection via color-embedded 3d reconstruction for autonomous driving
X Ma, Z Wang, H Li, P Zhang, W Ouyang, X Fan
Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision …, 2019
1742019
Image annotation by graph-based inference with integrated multiple/single instance representations
J Tang, H Li, GJ Qi, TS Chua
IEEE Transactions on Multimedia 12 (2), 131-141, 2010
1342010
A novel traffic sign detection method via color segmentation and robust shape matching
H Li, F Sun, L Liu, L Wang
Neurocomputing 169, 77-88, 2015
1032015
Automatic detection and analysis of player action in moving background sports video sequences
H Li, J Tang, S Wu, Y Zhang, S Lin
IEEE transactions on circuits and systems for video technology 20 (3), 351-364, 2010
832010
User-guided deep anime line art colorization with conditional adversarial networks
Y Ci, X Ma, Z Wang, H Li, Z Luo
Proceedings of the 26th ACM international conference on Multimedia, 1536-1544, 2018
752018
Multi-label image categorization with sparse factor representation
F Sun, J Tang, H Li, GJ Qi, TS Huang
IEEE Transactions on Image Processing 23 (3), 1028-1037, 2014
722014
A hybrid cooperative coevolution algorithm for fuzzy flexible job shop scheduling
L Sun, L Lin, M Gen, H Li
IEEE Transactions on Fuzzy Systems 27 (5), 1008-1022, 2019
622019
Delving into localization errors for monocular 3d object detection
X Ma, Y Zhang, D Xu, D Zhou, S Yi, H Li, W Ouyang
Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern …, 2021
512021
View-based 3D model retrieval with probabilistic graph model
Y Gao, J Tang, H Li, Q Dai, N Zhang
Neurocomputing 73 (10), 1900-1905, 2010
462010
Hierarchical projective invariant contexts for shape recognition
Q Jia, X Fan, Y Liu, H Li, Z Luo, H Guo
Pattern Recognition 52, 358-374, 2016
402016
Combining global and local matching of multiple features for precise item image retrieval
H Li, X Wang, J Tang, C Zhao
Multimedia systems 19 (1), 37-49, 2013
372013
Word2image: towards visual interpreting of words
H Li, J Tang, G Li, TS Chua
Proceedings of the 16th ACM international conference on Multimedia, 813-816, 2008
372008
Weakly supervised fine-grained image classification via guassian mixture model oriented discriminative learning
Z Wang, S Wang, S Yang, H Li, J Li, Z Li
Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern …, 2020
342020
Filtering of brand-related microblogs using social-smooth multiview embedding
Y Gao, Y Zhen, H Li, TS Chua
IEEE Transactions on Multimedia 18 (10), 2115-2126, 2016
342016
Novel coplanar line-points invariants for robust line matching across views
Q Jia, X Gao, X Fan, Z Luo, H Li, Z Chen
European Conference on Computer Vision, 599-611, 2016
332016
Shottagger: tag location for internet videos
G Li, M Wang, YT Zheng, H Li, ZJ Zha, TS Chua
Proceedings of the 1st ACM International Conference on Multimedia Retrieval, 1-8, 2011
322011
Graph-propagation based correlation learning for weakly supervised fine-grained image classification
Z Wang, S Wang, H Li, Z Dou, J Li
Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence 34 (07), 12289 …, 2020
292020
Large scale flexible scheduling optimization by a distributed evolutionary algorithm
L Sun, L Lin, H Li, M Gen
Computers & Industrial Engineering 128, 894-904, 2019
292019
Question answering over community-contributed web videos
G Li, ZY Ming, R Hong, TS Chua, H Li, S TangChua
IEEE MultiMedia 17 (04), 46-57, 2010
272010
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20