Παρακολούθηση
Helena van der Vegt
Helena van der Vegt
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα deltares.nl - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
BOLD responses to stimuli: dependence on frequency, stimulus form, amplitude, and repetition rate
PA Robinson, PM Drysdale, H Van der Merwe, E Kyriakou, MK Rigozzi, ...
Neuroimage 31 (2), 585-599, 2006
572006
A computational study of knitted Nitinol meshes for their prospective use as external vein reinforcement
H van der Merwe, BD Reddy, P Zilla, D Bezuidenhout, T Franz
Journal of Biomechanics 41 (6), 1302-1309, 2008
292008
Can bed load transport drive varying depositional behaviour in river delta environments?
H Van der Vegt, JEA Storms, DJR Walstra, NC Howes
Sedimentary Geology 345, 19-32, 2016
232016
Desalination Technologies and the Use of Alternative Energies for Desalination
H van der Vegt, II Il, Q Tannock, S Helm
IRENA, World Intellectual Property Organization (WIPO), 2011
11*2011
Grain size fractionation by process‐driven sorting in sandy to muddy deltas
H van der Vegt, JEA Storms, DJR Walstra, K Nordahl, NC Howes, ...
The depositional record 6 (1), 217-235, 2020
72020
Development of a numerical tool for the optimisation of vascular prosthesis towards physiological compliance
H Van der Merwe
University of Cape Town, 2007
32007
Utilizing sedimentary process-based models as training images for multipoint facies simulations
I Aarnes, H van der Vegt, R Hauge, B Fjellvoll, K Nordahl
Bulletin of Canadian Petroleum Geology 67 (4), 217-230, 2019
22019
From fluvial supply to delta deposits: Simulating sediment delivery, transport and deposition
H van der Vegt
22018
Patent Landscape Report on Membrane Filtration and UV Water Treatment
H van der Vegt, I Iliev
http://www.wipo.int/export/sites/www/freepublications/en/patents/947 …, 2012
2*2012
Emerging patent thickets and standards in the medical devices and telehealth space
I Iliev, P Tang, H van der Merwe, Q Tannock
CambridgeIP, 2011
22011
Combining process-based models and multiple-point geostatistics for improved reservoir modelling
J Mullins, H van Der Vegt, J Howell
Petroleum Geoscience 27 (3), petgeo2020-012, 2021
12021
A numerical model of a 3-dimensional low-density turbidity current in the deep ocean: testing hypotheses on turbidity currents in deep detail.
M Azpiroz-Zabala, J Storms, H van der Vegt, DJ Walstra, ...
Geophysical Research Abstracts 21, 2019
12019
Combining Multiple Point Geostatistics and Process-based Models for Improved Reservoir Modelling
J Mullins, H van der Vegt, J Howell
80th EAGE Conference and Exhibition 2018 2018 (1), 1-5, 2018
12018
Process-based modelling of sediment distribution in fluvial crevasse splays
AB Sandén, HTW Boerboom, ME Donselaar, JEA Storms, ...
78th EAGE Conference and Exhibition 2016 2016 (1), 1-3, 2016
12016
Process-based modelling of sediment distribution in fluvial crevasse splays validated by outcrop data
AB Sandén, ME Donselaar, JEA Storms, KA Van Toorenenburg, ...
Second Conference on Forward Modelling of Sedimentary Systems, cp-483-00005, 2016
12016
Towards an open-source web-based Delft3D GeoTool
JEA Storms, D Walstra, L Li, H van der Vegt, W de Boer, H van Putten, ...
Second Conference on Forward Modelling of Sedimentary Systems, cp-483-00019, 2016
12016
Establishing 3D Numerical Reservoir Analogues-Modelling the Formation of Sand Bodies in Deltaic Environments
H van der Vegt, JEA Storms, DJR Walstra
76th EAGE Conference and Exhibition 2014 2014 (1), 1-5, 2014
12014
Desalination: new frontier for renewable energy?
I Iliev, H van der Vegt
Renewable Energy Focus 13 (2), 20-22, 2012
12012
A novel approach to mapping ebb-tidal delta morphodynamics and stratigraphy
SG Pearson, EPL Elias, BC van Prooijen, H van der Vegt, ...
Geomorphology 405, 108185, 2022
2022
Predominance of wind-wave transport and resuspension of fine river sediments in a great lake: A Delft3D modelling study of lake Turkana, East African Rift
F Zainescu, M Schuster, H van der Vegt, J Storms, A Nutz, G Bozetti, ...
EGU22, 2022
2022
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20