Παρακολούθηση
Georgios Portokalidis
Georgios Portokalidis
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα imdea.org - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Out of control: Overcoming control-flow integrity
E Göktas, E Athanasopoulos, H Bos, G Portokalidis
2014 IEEE Symposium on Security and Privacy, 575-589, 2014
5672014
Paranoid android: versatile protection for smartphones
G Portokalidis, P Homburg, K Anagnostakis, H Bos
Proceedings of the 26th annual computer security applications conference …, 2010
5572010
Argos: an emulator for fingerprinting zero-day attacks for advertised honeypots with automatic signature generation
G Portokalidis, A Slowinska, H Bos
ACM SIGOPS Operating Systems Review 40 (4), 15-27, 2006
4992006
libdft: Practical dynamic data flow tracking for commodity systems
VP Kemerlis, G Portokalidis, K Jee, AD Keromytis
Proceedings of the 8th ACM SIGPLAN/SIGOPS conference on Virtual Execution …, 2012
3162012
Size Does Matter: Why Using {Gadget-Chain} Length to Prevent {Code-Reuse} Attacks is Hard
E Göktaş, E Athanasopoulos, M Polychronakis, H Bos, G Portokalidis
23rd USENIX Security Symposium (USENIX Security 14), 417-432, 2014
2162014
{kGuard}: Lightweight kernel protection against {Return-to-User} attacks
VP Kemerlis, G Portokalidis, AD Keromytis
21st USENIX Security Symposium (USENIX Security 12), 459-474, 2012
1582012
FFPF: Fairly Fast Packet Filters.
H Bos, W De Bruijn, ML Cristea, T Nguyen, G Portokalidis
OSDI 4, 24-24, 2004
1302004
Undermining information hiding (and what to do about it)
E Göktaş, R Gawlik, B Kollenda, E Athanasopoulos, G Portokalidis, ...
25th USENIX Security Symposium (USENIX Security 16), 105-119, 2016
1092016
On the effectiveness of traffic analysis against anonymity networks using flow records
S Chakravarty, MV Barbera, G Portokalidis, M Polychronakis, ...
Passive and Active Measurement: 15th International Conference, PAM 2014, Los …, 2014
1092014
Fast and practical instruction-set randomization for commodity systems
G Portokalidis, AD Keromytis
Proceedings of the 26th Annual Computer Security Applications Conference, 41-48, 2010
1002010
Sweetbait: Zero-hour worm detection and containment using low-and high-interaction honeypots
G Portokalidis, H Bos
Computer Networks 51 (5), 1256-1274, 2007
972007
ShadowReplica: efficient parallelization of dynamic data flow tracking
K Jee, VP Kemerlis, AD Keromytis, G Portokalidis
Proceedings of the 2013 ACM SIGSAC conference on Computer & communications …, 2013
962013
Nibbler: debloating binary shared libraries
I Agadakos, D Jin, D Williams-King, VP Kemerlis, G Portokalidis
Proceedings of the 35th Annual Computer Security Applications Conference, 70-83, 2019
882019
A General Approach for Efficiently Accelerating Software-based Dynamic Data Flow Tracking on Commodity Hardware.
K Jee, G Portokalidis, VP Kemerlis, S Ghosh, DI August, AD Keromytis
NDSS, 2012
842012
Sok: All you ever wanted to know about x86/x64 binary disassembly but were afraid to ask
C Pang, R Yu, Y Chen, E Koskinen, G Portokalidis, B Mao, J Xu
2021 IEEE symposium on security and privacy (SP), 833-851, 2021
762021
Sauth: Protecting user accounts from password database leaks
G Kontaxis, E Athanasopoulos, G Portokalidis, AD Keromytis
Proceedings of the 2013 ACM SIGSAC conference on Computer & communications …, 2013
742013
The best of both worlds: a framework for the synergistic operation of host and cloud anomaly-based IDS for smartphones
D Damopoulos, G Kambourakis, G Portokalidis
Proceedings of the seventh european workshop on system security, 1-6, 2014
652014
Shrinkwrap: Vtable protection without loose ends
I Haller, E Göktaş, E Athanasopoulos, G Portokalidis, H Bos
Proceedings of the 31st Annual Computer Security Applications Conference …, 2015
642015
The Devil is in the Constants: Bypassing Defenses in Browser JIT Engines.
M Athanasakis, E Athanasopoulos, M Polychronakis, G Portokalidis, ...
NDSS, 2015
622015
Detecting traffic snooping in tor using decoys
S Chakravarty, G Portokalidis, M Polychronakis, AD Keromytis
Recent Advances in Intrusion Detection: 14th International Symposium, RAID …, 2011
582011
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20