Παρακολούθηση
Sandy Louchart
Sandy Louchart
Computer Science - Heriot-Watt University
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα hw.ac.uk
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Mapping learning and game mechanics for serious games analysis
S Arnab, T Lim, MB Carvalho, F Bellotti, S De Freitas, S Louchart, N Suttie, ...
British Journal of Educational Technology 46 (2), 391-411, 2015
7242015
FearNot!–an experiment in emergent narrative
R Aylett, S Louchart, J Dias, A Paiva, M Vala
Intelligent Virtual Agents, 305-316, 2005
3792005
Towards a narrative theory of virtual reality
R Aylett, S Louchart
Virtual Reality 7 (1), 2-9, 2003
1842003
Narrative theory and emergent interactive narrative
S Louchart, R Aylett
International Journal of Continuing Engineering Education and Life Long …, 2004
1832004
The development approach of a pedagogically-driven serious game to support Relationship and Sex Education (RSE) within a classroom setting
S Arnab, K Brown, S Clarke, I Dunwell, T Lim, N Suttie, S Louchart, ...
Computers & Education 69, 15-30, 2013
1782013
Unscripted narrative for affectively driven characters
R Aylett, S Louchart, J Dias, A Paiva, M Vala, S Woods, L Hall
IEEE Computer Graphics and Applications 26 (3), 42-52, 2006
1552006
Engineering design using game-enhanced CAD: The potential to augment the user experience with game elements
Z Kosmadoudi, T Lim, J Ritchie, S Louchart, Y Liu, R Sung
Computer-Aided Design 45 (3), 777-795, 2013
1412013
Solving the narrative paradox in VEs–lessons from RPGs
S Louchart, R Aylett
Intelligent Virtual Agents, 244-248, 2003
1062003
Brain–computer interface game applications for combined neurofeedback and biofeedback treatment for children on the autism spectrum
EVC Friedrich, N Suttie, A Sivanathan, T Lim, S Louchart, JA Pineda
Frontiers in neuroengineering 7, 21, 2014
982014
An effective neurofeedback intervention to improve social interactions in children with autism spectrum disorder
EVC Friedrich, A Sivanathan, T Lim, N Suttie, S Louchart, S Pillen, ...
Journal of autism and developmental disorders 45 (12), 4084-4100, 2015
902015
Purposeful authoring for emergent narrative
S Louchart, I Swartjes, M Kriegel, R Aylett
Joint International Conference on Interactive Digital Storytelling, 273-284, 2008
632008
Introducing the “serious games mechanics” a theoretical framework to analyse relationships between “game” and “pedagogical aspects” of serious games
N Suttie, S Louchart, T Lim, A Macvean, W Westera, D Brown, D Djaouti
Procedia Computer Science 15, 314-315, 2012
622012
The emergent narrative theoretical investigation
S Louchart, R Aylett
the 2004 Conference on Narrative and Interactive Learning Environments, 21-28, 2004
592004
Strategies for effective digital games development and implementation
T Lim, S Louchart, N Suttie, JM Ritchie, RS Aylett, IA Stanescu, I Roceanu, ...
Cases on digital game-based learning: Methods, models, and strategies, 168-198, 2013
472013
Neurophysiological methods for monitoring brain activity in serious games and virtual environments: a review
M Ninaus, SE Kober, EVC Friedrich, I Dunwell, S De Freitas, S Arnab, ...
International Journal of Technology Enhanced Learning 6 (1), 78-103, 2014
442014
Managing emergent character-based narrative.
R Aylett, S Louchart, A Tychsen, M Hitchens, R Figueiredo, ...
INTETAIN 8, 1-8, 2008
432008
Narrative serious game mechanics (NSGM)–insights into the narrative-pedagogical mechanism
T Lim, S Louchart, N Suttie, JB Hauge, IA Stanescu, IM Ortiz, ...
International conference on serious games, 23-34, 2014
402014
Making it up as you go along–improvising stories for pedagogical purposes
R Aylett, R Figueiredo, S Louchart, J Dias, A Paiva
Intelligent Virtual Agents, 304-315, 2006
332006
Authoring Emergent Narrative-based Games.
S Louchart, M Kriegel, R Figueiredo, A Paiva
J. Game Dev. 3 (1), 19-37, 2008
322008
If I were you: double appraisal in affective agents
R Aylett, S Louchart
Proceedings of the 7th international joint conference on Autonomous agents …, 2008
302008
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20