Παρακολούθηση
Pascal Bouvry
Pascal Bouvry
Professor of Computer Science, University of Luxembourg
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα uni.lu - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
GreenCloud: a packet-level simulator of energy-aware cloud computing data centers
D Kliazovich, P Bouvry, SU Khan
The Journal of Supercomputing 62, 1263-1283, 2012
10552012
A survey on mobile crowdsensing systems: Challenges, solutions, and opportunities
A Capponi, C Fiandrino, B Kantarci, L Foschini, D Kliazovich, P Bouvry
IEEE communications surveys & tutorials 21 (3), 2419-2465, 2019
4872019
DENS: data center energy-efficient network-aware scheduling
D Kliazovich, P Bouvry, SU Khan
Cluster computing 16, 65-75, 2013
4362013
Management of an academic HPC cluster: The UL experience
S Varrette, P Bouvry, H Cartiaux, F Georgatos
2014 International Conference on High Performance Computing & Simulation …, 2014
3732014
Energy-efficient data replication in cloud computing datacenters
D Boru, D Kliazovich, F Granelli, P Bouvry, AY Zomaya
Cluster computing 18, 385-402, 2015
3612015
Particle swarm optimization: Hybridization perspectives and experimental illustrations
R Thangaraj, M Pant, A Abraham, P Bouvry
Applied Mathematics and Computation 217 (12), 5208-5226, 2011
3422011
An overview of energy efficiency techniques in cluster computing systems
GL Valentini, W Lassonde, SU Khan, N Min-Allah, SA Madani, J Li, ...
Cluster Computing 16, 3-15, 2013
2952013
An overview of manets simulation
L Hogie, P Bouvry, F Guinand
Electronic notes in theoretical computer science 150 (1), 81-101, 2006
2132006
A survey on resource allocation in high performance distributed computing systems
H Hussain, SUR Malik, A Hameed, SU Khan, G Bickler, N Min-Allah, ...
Parallel Computing 39 (11), 709-736, 2013
1992013
Cellular automata computations and secret key cryptography
F Seredynski, P Bouvry, AY Zomaya
parallel computing 30 (5-6), 753-766, 2004
1882004
Improving classical and decentralized differential evolution with new mutation operator and population topologies
B Dorronsoro, P Bouvry
IEEE Transactions on Evolutionary Computation 15 (1), 67-98, 2011
1812011
A cellular multi-objective genetic algorithm for optimal broadcasting strategy in metropolitan MANETs
E Alba, B Dorronsoro, F Luna, AJ Nebro, P Bouvry, L Hogie
Computer Communications 30 (4), 685-697, 2007
1392007
A survey of evolutionary computation for resource management of processing in cloud computing
M Guzek, P Bouvry, EG Talbi
IEEE Computational Intelligence Magazine 10 (2), 53-67, 2015
1332015
Predictive modeling in a voip system
AM Simionovici, A Tantar, P Bouvry, L Didelot
Journal of Telecommunications and Information Technology 4, 32-40, 2013
1322013
e-STAB: Energy-efficient scheduling for cloud computing applications with traffic load balancing
D Kliazovich, ST Arzo, F Granelli, P Bouvry, SU Khan
2013 IEEE international conference on green computing and communications and …, 2013
1252013
Performance and energy efficiency metrics for communication systems of cloud computing data centers
C Fiandrino, D Kliazovich, P Bouvry, AY Zomaya
IEEE Transactions on Cloud Computing 5 (4), 738-750, 2015
1222015
Energy-aware scheduling on multicore heterogeneous grid computing systems
S Nesmachnow, B Dorronsoro, JE Pecero, P Bouvry
Journal of grid computing 11, 653-680, 2013
1142013
Crowdsensim: a simulation platform for mobile crowdsensing in realistic urban environments
C Fiandrino, A Capponi, G Cacciatore, D Kliazovich, U Sorger, P Bouvry, ...
Ieee access 5, 3490-3503, 2017
1092017
CA-DAG: Modeling communication-aware applications for scheduling in cloud computing
D Kliazovich, JE Pecero, A Tchernykh, P Bouvry, SU Khan, AY Zomaya
Journal of Grid Computing 14, 23-39, 2016
1042016
Survey on broadcast algorithms for mobile ad hoc networks
P Ruiz, P Bouvry
ACM computing surveys (CSUR) 48 (1), 1-35, 2015
1032015
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20