Παρακολούθηση
Lawrence Chung
Lawrence Chung
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα utdallas.edu - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Non-functional requirements in software engineering
L Chung, BA Nixon, E Yu, J Mylopoulos
Springer Science & Business Media, 2012
36702012
Representing and using nonfunctional requirements: A process-oriented approach
J Mylopoulos, L Chung, B Nixon
IEEE Transactions on software engineering 18 (6), 483-497, 1992
15731992
On non-functional requirements in software engineering
L Chung, JCS do Prado Leite
Conceptual modeling: Foundations and applications: Essays in honor of john …, 2009
9732009
From object-oriented to goal-oriented requirements analysis
J Mylopoulos, L Chung, E Yu
Communications of the ACM 42 (1), 31-37, 1999
8351999
Dealing with non-functional requirements: three experimental studies of a process-oriented approach
L Chung, BA Nixon
Proceedings of the 17th international conference on Software engineering, 25-37, 1995
3281995
Exploring alternatives during requirements analysis
J Mylopoulos, L Chung, S Liao, H Wang, E Yu
IEEE Software 18 (1), 92-96, 2001
2602001
Dealing with security requirements during the development of information systems
L Chung
Advanced Information Systems Engineering: 5th International Conference …, 1993
1501993
Software architecture adaptability: an NFR approach
N Subramanian, L Chung
Proceedings of the 4th International Workshop on Principles of Software …, 2001
1152001
Using non-functional requirements to systematically support change
L Chung, BA Nixon, E Yu
Proceedings of 1995 IEEE International Symposium on Requirements Engineering …, 1995
1151995
Security threat modeling and analysis: A goal-oriented approach
EA Oladimeji, S Supakkul, L Chung
Proc. of the 10th IASTED International Conference on Software Engineering …, 2006
1032006
Using non-functional requirements to systematically select among alternatives in architectural design
L Chung, BA Nixon, E Yu
Proc. 1st Int. Workshop on Architectures for Software Systems, Seattle …, 1995
1021995
Metrics for software adaptability
N Subramanian, L Chung
Proc. Software Quality Management (SQM 2001) 158, 2001
992001
Representation and utilization of non-functional requirements for information system design
L Chung
Advanced Information Systems Engineering: Third International Conference …, 1991
911991
An NFR pattern approach to dealing with NFRs
S Supakkul, T Hill, L Chung, TT Tun, JCS do Prado Leite
2010 18th IEEE International Requirements Engineering Conference, 179-188, 2010
882010
Dealing with change: An approach using non-functional requirements
L Chung, BA Nixon, E Yu
Requirements Engineering 1 (4), 238-260, 1996
821996
Integrating FRs and NFRs: A use case and goal driven approach
S Supakkul, L Chung
framework 6, 7, 2005
792005
Non-functional requirements
L Chung, B Nixon, E Yu, J Mylopoulos
Software Engineering, 2000
772000
Implementation of a compiler for a semantic data model: Experiences with taxis
B Nixon, L Chung, J Mylopoulos, D Lauzon, A Borgida, M Stanley
ACM SIGMOD Record 16 (3), 118-131, 1987
751987
A UML profile for goal-oriented and use case-driven representation of NFRs and FRs
S Supakkul, L Chung
Third ACIS int'l conference on software engineering research, management and …, 2005
742005
Representing nfrs and frs: A goal-oriented and use case driven approach
L Chung, S Supakkul
International Conference on Software Engineering Research and Applications …, 2004
662004
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20