Παρακολούθηση
Marc Brockschmidt
Marc Brockschmidt
Research Scientist, Google Research
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα google.com
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Gated Graph Sequence Neural Networks
Y Li, D Tarlow, M Brockschmidt, R Zemel
International Conference on Learning Representations (ICLR), 2016
30112016
Learning to Represent Programs with Graphs
M Allamanis, M Brockschmidt, M Khademi
International Conference on Learning Representations (ICLR), 2018
6942018
DeepCoder: Learning to Write Programs
M Balog, AL Gaunt, M Brockschmidt, S Nowozin, D Tarlow
International Conference on Learning Representations (ICLR), 2017
5612017
CodeSearchNet Challenge: Evaluating the State of Semantic Code Search
H Husain, HH Wu, T Gazit, M Allamanis, M Brockschmidt
arXiv preprint arXiv:1909.09436, 2019
3952019
Constrained Graph Variational Autoencoders for Molecule Design
Q Liu, M Allamanis, M Brockschmidt, AL Gaunt
Conference on Neural Information Processing Systems (NeurIPS), 2018
3712018
Structured Neural Summarization
P Fernandes, M Allamanis, M Brockschmidt
International Conference on Learning Representations (ICLR), 2019
1872019
Analyzing program termination and complexity automatically with AProVE
J Giesl, C Aschermann, M Brockschmidt, F Emmes, F Frohn, C Fuhs, ...
Journal of Automated Reasoning 58 (1), 3-31, 2017
1452017
Generative Code Modeling with Graphs
M Brockschmidt, M Allamanis, AL Gaunt, O Polozov
International Conference on Learning Representations (ICLR), 2019
1422019
TerpreT: A Probabilistic Programming Language for Program Induction
AL Gaunt, M Brockschmidt, R Singh, N Kushman, P Kohli, J Taylor, ...
arXiv preprint arXiv:1608.04428, 2016
1192016
Proving termination of programs automatically with AProVE
J Giesl, M Brockschmidt, F Emmes, F Frohn, C Fuhs, C Otto, M Plücker, ...
International Joint Conference on Automated Reasoning (IJCAR), 184 - 191, 2014
1142014
Automated termination analysis of Java Bytecode by term rewriting
C Otto, M Brockschmidt, C Von Essen, J Giesl
Rewriting Techniques and Applications (RTA), 259-276, 2010
982010
Better termination proving through cooperation
M Brockschmidt, B Cook, C Fuhs
International Conference on Computer Aided Verification (CAV), 413-429, 2013
972013
Learning to Represent Edits
P Yin, G Neubig, M Allamanis, M Brockschmidt, AL Gaunt
International Conference on Learning Representations (ICLR), 2019
912019
Alternating runtime and size complexity analysis of integer programs
M Brockschmidt, F Emmes, S Falke, C Fuhs, J Giesl
Tools and Algorithms for the Construction and Analysis of Systems (TACAS …, 2014
872014
Analyzing runtime and size complexity of integer programs
M Brockschmidt, F Emmes, S Falke, C Fuhs, J Giesl
ACM Transactions on Programming Languages and Systems (TOPLAS) 38 (4), 1-50, 2016
812016
GNN-FiLM: Graph Neural Networks with Feature-wise Linear Modulation
M Brockschmidt
International Conference on Machine Learning (ICML), 2020
752020
Robust text-to-sql generation with execution-guided decoding
C Wang, K Tatwawadi, M Brockschmidt, PS Huang, Y Mao, O Polozov, ...
arXiv preprint arXiv:1807.03100, 2018
732018
T2: Temporal Property Verification
M Brockschmidt, B Cook, S Ishtiaq, H Khlaaf, N Piterman
Tools and Algorithms for the Construction and Analysis of Systems (TACAS …, 2016
672016
Graph Partition Neural Networks for Semi-Supervised Classification
R Liao, M Brockschmidt, D Tarlow, A Gaunt, R Urtasun, R Zemel
International Conference on Learning Representations [Workshop Track] (ICLR), 2018
662018
Automated detection of nontermination and NullPointerExceptions for Java Bytecode
M Brockschmidt, T Ströder, C Otto, J Giesl
Formal Verification of Object-Oriented Software (FoVeOOS), 123-141, 2012
662012
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20