Παρακολούθηση
Mustakimur Rahman Khandaker
Mustakimur Rahman Khandaker
Assistant Professor, University of Georgia
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα uga.edu - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Location based early disaster warning and evacuation system on mobile phones using OpenStreetMap
KM Rahman, T Alam, M Chowdhury
2012 IEEE conference on open systems, 1-6, 2012
812012
Origin-sensitive control flow integrity
MR Khandaker, W Liu, A Naser, Z Wang, J Yang
28th USENIX Security Symposium (USENIX Security 19), 195-211, 2019
702019
COIN Attacks: On Insecurity of Enclave Untrusted Interfaces in SGX
MR Khandaker, Y Cheng, Z Wang, T Wei
Proceedings of the Twenty-Fifth International Conference on Architectural …, 2020
612020
Pinpointing vulnerabilities
Y Chen, M Khandaker, Z Wang
Proceedings of the 2017 ACM on Asia conference on computer and …, 2017
412017
Adaptive Call-site Sensitive Control Flow Integrity
K Mustakimur, N Abu, L Wenqing, W Zhi, Z Yajin, C Yueqiang
2019 IEEE European Symposium on Security and Privacy (EuroS&P), 95-110, 2019
37*2019
Secure In-Cache Execution
Y Chen, M Khandaker, Z Wang
Proceedings of the 20th International Symposium on Research in Attacks …, 2017
242017
Protecting Cyberspace: Vulnerability Discovery and Mitigation
MR Khandaker
The Florida State University, 2020
2020
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–7