Παρακολούθηση
Jeff Connor
Jeff Connor
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα unisa.edu.au - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
China’s response to a national land-system sustainability emergency
BA Bryan, L Gao, Y Ye, X Sun, JD Connor, ND Crossman, ...
Nature 559 (7713), 193-204, 2018
6772018
Exploring the cost effectiveness of land conservation auctions and payment policies
JD Connor, JR Ward, B Bryan
Australian journal of agricultural and resource economics 52 (3), 303-319, 2008
1492008
Irrigated agriculture and climate change: the influence of water supply variability and salinity on adaptation
JD Connor, K Schwabe, D King, K Knapp
Ecological economics 77, 149-157, 2012
1432012
Environmental water incentive policy and return flows
ME Qureshi, K Schwabe, J Connor, M Kirby
Water resources research 46 (4), 2010
1282010
Land-use change impacts on ecosystem services value: Incorporating the scarcity effects of supply and demand dynamics
BA Bryan, Y Ye, JD Connor
Ecosystem Services 32, 144-157, 2018
1222018
Sustainable irrigation: How did irrigated agriculture in Australia's Murray–Darling Basin adapt in the Millennium Drought?
M Kirby, R Bark, J Connor, ME Qureshi, S Keyworth
Agricultural Water Management 145, 154-162, 2014
1152014
Land-use and sustainability under intersecting global change and domestic policy scenarios: Trajectories for Australia to 2050
BA Bryan, M Nolan, L McKellar, JD Connor, D Newth, T Harwood, D King, ...
Global Environmental Change 38, 130-152, 2016
1132016
Economic assessment of acquiring water for environmental flows in the Murray Basin
ME Qureshi, J Connor, M Kirby, M Mainuddin
Australian Journal of Agricultural and Resource Economics 51 (3), 283-303, 2007
1112007
Changes in land-use and ecosystem services in the Guangzhou-Foshan Metropolitan Area, China from 1990 to 2010: Implications for sustainability under rapid urbanization
Y Ye, BA Bryan, JD Connor, L Chen, Z Qin, M He
Ecological indicators 93, 930-941, 2018
1022018
Impacts of climate change on lower Murray irrigation
J Connor, K Schwabe, D King, D Kaczan, M Kirby
Australian Journal of Agricultural and Resource Economics 53 (3), 437-456, 2009
992009
Real options analysis for land use management: Methods, application, and implications for policy
CM Regan, BA Bryan, JD Connor, WS Meyer, B Ostendorf, Z Zhu, C Bao
Journal of environmental management 161, 144-152, 2015
882015
Efficient water management policies for irrigation adaptation to climate change in Southern Europe
MT Kahil, JD Connor, J Albiac
Ecological Economics 120, 226-233, 2015
862015
An ecosystem services approach to estimating economic losses associated with drought
O Banerjee, R Bark, J Connor, ND Crossman
Ecological Economics 91, 19-27, 2013
852013
Supply of carbon sequestration and biodiversity services from Australia's agricultural land under global change
BA Bryan, M Nolan, TD Harwood, JD Connor, J Navarro-Garcia, D King, ...
Global Environmental Change 28, 166-181, 2014
832014
Robust global sensitivity analysis under deep uncertainty via scenario analysis
L Gao, BA Bryan, M Nolan, JD Connor, X Song, G Zhao
Environmental modelling & software 76, 154-166, 2016
802016
Drought in arid and semi-arid regions: A multi-disciplinary and cross-country perspective
K Schwabe, J Albiac, JD Connor, RM Hassan, LM González
Springer Science & Business Media, 2013
80*2013
Mitigating economic risk from climate variability in rain-fed agriculture through enterprise mix diversification
JM Kandulu, BA Bryan, D King, JD Connor
Ecological economics 79, 105-112, 2012
802012
Reconfiguring an irrigation landscape to improve provision of ecosystem services
ND Crossman, JD Connor, BA Bryan, DM Summers, J Ginnivan
Ecological economics 69 (5), 1031-1042, 2010
762010
Land use efficiency: anticipating future demand for land‐sector greenhouse gas emissions abatement and managing trade‐offs with agriculture, water, and biodiversity
BA Bryan, ND Crossman, M Nolan, J Li, J Navarro, JD Connor
Global Change Biology 21 (11), 4098-4114, 2015
722015
Allocation trade in Australia: a qualitative understanding of irrigator motives and behaviour
A Loch, H Bjornlund, S Wheeler, J Connor
Australian journal of agricultural and resource economics 56 (1), 42-60, 2012
722012
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20