Παρακολούθηση
Eric Goubault
Eric Goubault
Ecole Polytechnique
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα cea.fr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Algebraic topology and concurrency
L Fajstrup, M Raußen, E Goubault
Theoretical Computer Science 357 (1-3), 241-278, 2006
201*2006
Towards an industrial use of FLUCTUAT on safety-critical avionics software
D Delmas, E Goubault, S Putot, J Souyris, K Tekkal, F Védrine
International Workshop on Formal Methods for Industrial Critical Systems, 53-69, 2009
1952009
Static analysis of numerical algorithms
E Goubault, S Putot
International Static Analysis Symposium, 18-34, 2006
1662006
Static analyses of the precision of floating-point operations
E Goubault
International Static Analysis Symposium, 234-259, 2001
1502001
Static analysis of finite precision computations
E Goubault, S Putot
International Workshop on Verification, Model Checking, and Abstract …, 2011
1412011
A policy iteration algorithm for computing fixed points in static analysis of programs
A Costan, S Gaubert, E Goubault, M Martel, S Putot
International Conference on Computer Aided Verification, 462-475, 2005
1302005
Homology of higher dimensional automata
E Goubault, TP Jensen
International Conference on Concurrency Theory, 254-268, 1992
1251992
Some geometric perspectives in concurrency theory
E Goubault
Homology, Homotopy and Applications 5 (2), 95-136, 2003
1212003
Detecting deadlocks in concurrent systems
L Fajstrup, E Goubault, M Raußen
International Conference on Concurrency Theory, 332-347, 1998
1181998
The geometry of concurrency
E Goubault
Ph. D. thesis, Ecole Normale Superieure, Paris, 1995
1171995
Geometry and concurrency: a user's guide
E Goubault
Mathematical structures in computer science 10 (4), 411-425, 2000
1142000
The zonotope abstract domain taylor1+
K Ghorbal, E Goubault, S Putot
International Conference on Computer Aided Verification, 627-633, 2009
1062009
Static analysis by policy iteration on relational domains
S Gaubert, E Goubault, A Taly, S Zennou
European symposium on programming, 237-252, 2007
972007
Asserting the precision of floating-point computations: A simple abstract interpreter
E Goubault, M Martel, S Putot
European Symposium on Programming, 209-212, 2002
842002
Directed algebraic topology and concurrency
L Fajstrup, E Goubault, E Haucourt, S Mimram, M Raussen
Springer, 2016
832016
Inferring min and max invariants using max-plus polyhedra
X Allamigeon, S Gaubert, E Goubault
International Static Analysis Symposium, 189-204, 2008
812008
Topological deformation of higher dimensional automata
P Gaucher, E Goubault
Homology, Homotopy and Applications 5 (2), 39-82, 2003
772003
Dihomotopy as a tool in state space analysis tutorial
E Goubault, M Raussen
Latin American Symposium on Theoretical Informatics, 16-37, 2002
702002
A logical product approach to zonotope intersection
K Ghorbal, E Goubault, S Putot
International Conference on Computer Aided Verification, 212-226, 2010
692010
Coupling policy iteration with semi-definite relaxation to compute accurate numerical invariants in static analysis
A Adjé, S Gaubert, E Goubault
European Symposium on Programming, 23-42, 2010
672010
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20