Παρακολούθηση
Eric Goubault
Eric Goubault
Ecole Polytechnique
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα cea.fr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Algebraic topology and concurrency
L Fajstrup, M Raußen, E Goubault
Theoretical Computer Science 357 (1-3), 241-278, 2006
220*2006
Towards an industrial use of FLUCTUAT on safety-critical avionics software
D Delmas, E Goubault, S Putot, J Souyris, K Tekkal, F Védrine
International Workshop on Formal Methods for Industrial Critical Systems, 53-69, 2009
2032009
Static analysis of numerical algorithms
E Goubault, S Putot
International Static Analysis Symposium, 18-34, 2006
1722006
Static analysis of finite precision computations
E Goubault, S Putot
International Workshop on Verification, Model Checking, and Abstract …, 2011
1632011
Static analyses of the precision of floating-point operations
E Goubault
International Static Analysis Symposium, 234-259, 2001
1582001
A policy iteration algorithm for computing fixed points in static analysis of programs
A Costan, S Gaubert, E Goubault, M Martel, S Putot
Computer Aided Verification: 17th International Conference, CAV 2005 …, 2005
1332005
The zonotope abstract domain taylor1+
K Ghorbal, E Goubault, S Putot
Computer Aided Verification: 21st International Conference, CAV 2009 …, 2009
1302009
Homology of higher dimensional automata
E Goubault, TP Jensen
International Conference on Concurrency Theory, 254-268, 1992
1281992
Some geometric perspectives in concurrency theory
E Goubault
1272003
Directed algebraic topology and concurrency
L Fajstrup, E Goubault, E Haucourt, S Mimram, M Raussen
Springer, 2016
1222016
Detecting deadlocks in concurrent systems
L Fajstrup, E Goubault, M Raußen
International Conference on Concurrency Theory, 332-347, 1998
1181998
Geometry and concurrency: a user's guide
E Goubault
Mathematical structures in computer science 10 (4), 411-425, 2000
1152000
The geometry of concurrency
E Goubault
Ph. D. thesis, Ecole Normale Superieure, Paris, 1995
1151995
Static analysis by policy iteration on relational domains
S Gaubert, E Goubault, A Taly, S Zennou
European symposium on programming, 237-252, 2007
1022007
Coupling policy iteration with semi-definite relaxation to compute accurate numerical invariants in static analysis
A Adjé, S Gaubert, E Goubault
Logical methods in computer science 8, 2012
1012012
Inferring min and max invariants using max-plus polyhedra
X Allamigeon, S Gaubert, E Goubault
International Static Analysis Symposium, 189-204, 2008
922008
Asserting the precision of floating-point computations: A simple abstract interpreter
E Goubault, M Martel, S Putot
European Symposium on Programming, 209-212, 2002
922002
Topological deformation of higher dimensional automata
P Gaucher, E Goubault
782003
Neural networks with physics-informed architectures and constraints for dynamical systems modeling
F Djeumou, C Neary, E Goubault, S Putot, U Topcu
Learning for Dynamics and Control Conference, 263-277, 2022
722022
A logical product approach to zonotope intersection
K Ghorbal, E Goubault, S Putot
Computer Aided Verification: 22nd International Conference, CAV 2010 …, 2010
722010
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20