Παρακολούθηση
Shoji Makino
Shoji Makino
Waseda University
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα ieee.org - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
A robust and precise method for solving the permutation problem of frequency-domain blind source separation
H Sawada, R Mukai, S Araki, S Makino
IEEE transactions on speech and audio processing 12 (5), 530-538, 2004
7642004
Speech enhancement
J Benesty, S Makino, J Chen
Springer Science & Business Media, 2006
6072006
Fundamental limitation of frequency domain blind source separation for convolutive mixture of speech
HS S. Araki, S. Makino, T. Nishikawa
ICASSP2001, 2737-2740, 2001
492*2001
Blind speech separation
S Makino, TW Lee, H Sawada
Springer 615, 20-27, 2007
4842007
Underdetermined convolutive blind source separation via frequency bin-wise clustering and permutation alignment
H Sawada, S Araki, S Makino
IEEE Transactions on Audio, Speech, and Language Processing 19 (3), 516-527, 2010
4002010
Underdetermined blind sparse source separation for arbitrarily arranged multiple sensors
S Araki, H Sawada, R Mukai, S Makino
Signal processing 87 (8), 1833-1847, 2007
3172007
First stereo audio source separation evaluation campaign: data, algorithms and results
E Vincent, H Sawada, P Bofill, S Makino, JP Rosca
Independent Component Analysis and Signal Separation: 7th International …, 2007
2762007
Polar coordinate based nonlinear function for frequency-domain blind source separation
H Sawada, R Mukai, S Araki, S Makino
IEICE Transactions on Fundamentals of Electronics, Communications and …, 2003
2112003
Multichannel signal enhancement algorithms for assisted listening devices: Exploiting spatial diversity using multiple microphones
S Doclo, W Kellermann, S Makino, SE Nordholm
IEEE Signal Processing Magazine 32 (2), 18-30, 2015
2022015
Exponentially weighted stepsize NLMS adaptive filter based on the statistics of a room impulse response
S Makino, Y Kaneda, N Koizumi
IEEE transactions on speech and audio processing 1 (1), 101-108, 1993
2001993
Common acoustical pole and zero modeling of room transfer functions
Y Haneda, S Makino, Y Kaneda
IEEE transactions on speech and audio processing 2 (2), 320-328, 1994
1911994
Grouping separated frequency components by estimating propagation model parameters in frequency-domain blind source separation
H Sawada, S Araki, R Mukai, S Makino
IEEE Transactions on Audio, Speech, and Language Processing 15 (5), 1592-1604, 2007
1692007
Measuring dependence of bin-wise separated signals for permutation alignment in frequency-domain BSS
H Sawada, S Araki, S Makino
2007 IEEE international symposium on circuits and systems, 3247-3250, 2007
1612007
MAP-based underdetermined blind source separation of convolutive mixtures by hierarchical clustering and-norm minimization
S Winter, W Kellermann, H Sawada, S Makino
EURASIP Journal on Advances in Signal Processing 2007, 1-12, 2006
1412006
Stereo projection echo canceller with true echo path estimation
S Shimauchi, S Makino
1995 International Conference on Acoustics, Speech, and Signal Processing 5 …, 1995
1401995
Frequency-domain blind source separation
J Benesty, S Makino, J Chen, H Sawada, R Mukai, S Araki, S Makino
Speech enhancement, 299-327, 2005
1352005
Common-acoustical-pole and zero modeling of head-related transfer functions
Y Haneda, S Makino, Y Kaneda, N Kitawaki
IEEE Transactions on speech and audio processing 7 (2), 188-196, 1999
1321999
Blind extraction of dominant target sources using ICA and time-frequency masking
H Sawada, S Araki, R Mukai, S Makino
IEEE Transactions on Audio, Speech, and Language Processing 14 (6), 2165-2173, 2006
1292006
Separation of speech by computational auditory scene analysis
J Benesty, S Makino, J Chen, GJ Brown, DL Wang
Speech enhancement, 371-402, 2005
1282005
Natural gradient multichannel blind deconvolution and speech separation using causal FIR filters
SC Douglas, H Sawada, S Makino
IEEE Transactions on Speech and Audio Processing 13 (1), 92-104, 2004
1232004
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20