Παρακολούθηση
Daniel Russel
Daniel Russel
UCSF
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα salilab.org
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Putting the pieces together: integrative modeling platform software for structure determination of macromolecular assemblies
D Russel, K Lasker, B Webb, J Velázquez-Muriel, E Tjioe, ...
PLoS biology 10 (1), e1001244, 2012
4672012
Simple rules for passive diffusion through the nuclear pore complex
BL Timney, B Raveh, R Mironska, JM Trivedi, SJ Kim, D Russel, ...
Journal of Cell Biology 215 (1), 57-76, 2016
2892016
The structural dynamics of macromolecular processes
D Russel, K Lasker, J Phillips, D Schneidman-Duhovny, ...
Current opinion in cell biology 21 (1), 97-108, 2009
882009
Integrative structure modeling of macromolecular assemblies from proteomics data
K Lasker, JL Phillips, D Russel, J Velazquez-Muriel, ...
Molecular & Cellular Proteomics 9 (8), 1689-1702, 2010
822010
An empirical comparison of techniques for updating Delaunay triangulations
L Guibas, D Russel
Proceedings of the twentieth annual symposium on Computational geometry, 170-179, 2004
712004
Collision detection for deforming necklaces
L Guibas, A Nguyen, D Russel, L Zhang
Proceedings of the eighteenth annual symposium on Computational geometry, 33-42, 2002
632002
Collision detection for deforming necklaces
P Agarwal, L Guibas, A Nguyen, D Russel, L Zhang
Computational Geometry 28 (2-3), 137-163, 2004
512004
The molecular architecture of the yeast spindle pole body core determined by Bayesian integrative modeling
S Viswanath, M Bonomi, SJ Kim, VA Klenchin, KC Taylor, KC Yabut, ...
Molecular biology of the cell 28 (23), 3298-3314, 2017
462017
Topological models of heteromeric protein assemblies from mass spectrometry: application to the yeast eIF3: eIF5 complex
A Politis, C Schmidt, E Tjioe, AM Sandercock, K Lasker, Y Gordiyenko, ...
Chemistry & biology 22 (1), 117-128, 2015
462015
Assembly of macromolecular complexes by satisfaction of spatial restraints from electron microscopy images
J Velázquez-Muriel, K Lasker, D Russel, J Phillips, BM Webb, ...
Proceedings of the National Academy of Sciences 109 (46), 18821-18826, 2012
462012
Modeling of Proteins and Their Assemblies with the Integrative Modeling Platform
B Webb, K Lasker, J Velázquez-Muriel, D Schneidman-Duhovny, ...
Structural Genomics, 277-295, 2014
382014
A Computational Framework for Handling Motion.
LJ Guibas, MI Karavelas, D Russel
ALENEX/ANALC, 129-141, 2004
332004
Kinetic data structures in practice
D Russel
Stanford University, 2007
322007
Determining protein complex structures based on a Bayesian model of in vivo Förster resonance energy transfer (FRET) data
M Bonomi, R Pellarin, SJ Kim, D Russel, BA Sundin, M Riffle, D Jaschob, ...
Molecular & Cellular Proteomics 13 (11), 2812-2823, 2014
302014
Prediction of enzymatic pathways by integrative pathway mapping
S Calhoun, M Korczynska, DJ Wichelecki, B San Francisco, S Zhao, ...
Elife 7, e31097, 2018
292018
Modeling of proteins and their assemblies with the integrative modeling platform
B Webb, K Lasker, D Schneidman-Duhovny, E Tjioe, J Phillips, SJ Kim, ...
Network Biology, 377-397, 2011
292011
Automated crystallographic ligand building using the medial axis transform of an electron-density isosurface
J Aishima, DS Russel, LJ Guibas, PD Adams, AT Brunger
Acta Crystallographica Section D: Biological Crystallography 61 (10), 1354-1363, 2005
212005
Exploring protein folding trajectories using geometric spanners
D Russel, L Guibas
Biocomputing 2005, 40-51, 2005
212005
A package for exact kinetic data structures and sweepline algorithms
D Russel, MI Karavelas, LJ Guibas
Computational Geometry 38 (1-2), 111-127, 2007
182007
SAXS Merge: an automated statistical method to merge SAXS profiles using Gaussian processes
YG Spill, SJ Kim, D Schneidman-Duhovny, D Russel, B Webb, A Sali, ...
Journal of Synchrotron Radiation 21 (1), 203-208, 2014
132014
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20