Παρακολούθηση
Ismail Guvenc
Ismail Guvenc
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα ncsu.edu - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Enhanced intercell interference coordination challenges in heterogeneous networks
D Lopez-Perez, I Guvenc, G De la Roche, M Kountouris, TQS Quek, ...
IEEE Wireless communications 18 (3), 22-30, 2011
12712011
A survey on TOA based wireless localization and NLOS mitigation techniques
I Guvenc, CC Chong
IEEE Communications Surveys & Tutorials 11 (3), 107-124, 2009
10872009
Ultra-wideband positioning systems
Z Sahinoglu, S Gezici, I Guvenc
Cambridge university press, 2008
7412008
A survey on low latency towards 5G: RAN, core network and caching solutions
I Parvez, A Rahmati, I Guvenc, AI Sarwat, H Dai
IEEE Communications Surveys & Tutorials 20 (4), 3098-3130, 2018
6602018
UAV-enabled intelligent transportation systems for the smart city: Applications and challenges
H Menouar, I Guvenc, K Akkaya, AS Uluagac, A Kadri, A Tuncer
IEEE Communications Magazine 55 (3), 22-28, 2017
5942017
A survey on multicarrier communications: Prototype filters, lattice structures, and implementation aspects
A Sahin, I Guvenc, H Arslan
IEEE communications surveys & tutorials 16 (3), 1312-1338, 2013
4362013
Threshold-based TOA estimation for impulse radio UWB systems
I Guvenc, Z Sahinoglu
2005 IEEE International Conference on Ultra-Wideband, 420-425, 2005
4302005
UAV assisted heterogeneous networks for public safety communications
A Merwaday, I Guvenc
2015 IEEE wireless communications and networking conference workshops (WCNCW …, 2015
4022015
A survey of air-to-ground propagation channel modeling for unmanned aerial vehicles
W Khawaja, I Guvenc, DW Matolak, UC Fiebig, N Schneckenburger
IEEE Communications Surveys & Tutorials 21 (3), 2361-2391, 2019
3962019
NLOS identification and weighted least-squares localization for UWB systems using multipath channel statistics
İ Güvenç, CC Chong, F Watanabe, H Inamura
EURASIP Journal on Advances in Signal Processing 2008 (1), 271984, 2007
3292007
A hybrid frequency assignment for femtocells and coverage area analysis for co-channel operation
I Guvenc, MR Jeong, F Watanabe, H Inamura
IEEE Communications Letters 12 (12), 880-882, 2008
3192008
Small cell networks: Deployment, PHY techniques, and resource management
TQS Quek, G de la Roche, İ Güvenç, M Kountouris
Cambridge University Press, 2013
2992013
NLOS identification and mitigation for UWB localization systems
I Guvenc, CC Chong, F Watanabe
2007 IEEE Wireless Communications and Networking Conference, 1571-1576, 2007
2862007
Mobility management challenges in 3GPP heterogeneous networks
D Lopez-Perez, I Guvenc, X Chu
IEEE Communications Magazine 50 (12), 70-78, 2012
2322012
Capacity and fairness analysis of heterogeneous networks with range expansion and interference coordination
I Guvenc
IEEE Communications Letters 15 (10), 1084-1087, 2011
2192011
Drones for smart cities: Issues in cybersecurity, privacy, and public safety
E Vattapparamban, I Güvenç, AI Yurekli, K Akkaya, S Uluağaç
2016 international wireless communications and mobile computing conference …, 2016
2122016
On the expanded region of picocells in heterogeneous networks
D Lopez-Perez, X Chu, İ Guvenc
IEEE Journal of Selected Topics in Signal Processing 6 (3), 281-294, 2012
2122012
TOA estimation for IR-UWB systems with different transceiver types
I Guvenc, Z Sahinoglu, PV Orlik
IEEE Transactions on Microwave Theory and Techniques 54 (4), 1876-1886, 2006
2122006
IoT-based occupancy monitoring techniques for energy-efficient smart buildings
K Akkaya, I Guvenc, R Aygun, N Pala, A Kadri
2015 IEEE Wireless communications and networking conference workshops (WCNCW …, 2015
2082015
Enhancements to RSS based indoor tracking systems using Kalman filters
İ Güvenc
University of New Mexico, 2003
2022003
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20