Παρακολούθηση
Ming-Hsuan Yang
Ming-Hsuan Yang
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα ucmerced.edu - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Online object tracking: A benchmark
Y Wu, J Lim, MH Yang
IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition, 2411-2418, 2013
63242013
Detecting Faces in Images: A Survey
MH Yang, DJ Kriegman, N Ahuja
IEEE transactions on pattern analysis and machine intelligence 24 (1), 2002
59662002
Incremental Learning for Visual Tracking.
J Lim, DA Ross, RS Lin, MH Yang
Advances in Neural Information Processing Systems 17, 793-800, 2004
41702004
Robust Object Tracking with Online Multiple Instance Learning
B Babenko, MH Yang, S Belongie
IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence 33 (8), 1619-1632, 2011
25692011
Visual tracking with online multiple instance learning
B Babenko, MH Yang, S Belongie
IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition, 983-990, 2009
24952009
Saliency Detection via Graph-Based Manifold Ranking
C Yang, L Zhang, H Lu, X Ruan, MH Yang
IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition, 3166-3173, 2013
24682013
Fast Compressive Tracking
K Zhang, L Zhang, MH Yang
IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence 36 (10), 2002 …, 2014
24132014
Real-time compressive tracking
K Zhang, L Zhang, MH Yang
European conference on Computer Vision, 864-877, 2012
2413*2012
Deep laplacian pyramid networks for fast and accurate super-resolution
WS Lai, JB Huang, N Ahuja, MH Yang
IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition, 624-632, 2017
22442017
The visual object tracking vot2015 challenge results
M Kristan, J Matas, A Leonardis, M Felsberg, L Cehovin, G Fernandez, ...
IEEE International Conference on Computer Vision Workshops, 1-23, 2015
20082015
Hierarchical convolutional features for visual tracking
C Ma, JB Huang, X Yang, MH Yang
IEEE International Conference on Computer Vision, 3074-3082, 2015
19622015
Visual tracking via adaptive structural local sparse appearance model
X Jia, H Lu, MH Yang
IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition, 1822-1829, 2012
15772012
Res2net: A new multi-scale backbone architecture
S Gao, MM Cheng, K Zhao, XY Zhang, MH Yang, PHS Torr
IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, 2019
14692019
Single image dehazing via multi-scale convolutional neural networks
W Ren, S Liu, H Zhang, J Pan, X Cao, MH Yang
Computer Vision–ECCV 2016: 14th European Conference, Amsterdam, The …, 2016
13812016
Robust object tracking via sparsity-based collaborative model
W Zhong, H Lu, MH Yang
IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition, 1838-1845, 2012
12872012
Ntire 2017 challenge on single image super-resolution: Methods and results
R Timofte, E Agustsson, L Van Gool, MH Yang, L Zhang
IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition Workshops, 114-125, 2017
12482017
Learning to adapt structured output space for semantic segmentation
YH Tsai, WC Hung, S Schulter, K Sohn, MH Yang, M Chandraker
IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition, 2018
11852018
Face recognition using kernel methods
MH Yang
Advances in Neural Informaiton Processing Systems, 215-220, 2002
11592002
Kernel eigenfaces vs. kernel fisherfaces: Face recognition using kernel methods
MH Yang
IEEE International Conference on Automatic Face and Gesture Recognition, 215-220, 2002
1126*2002
Long-term correlation tracking
C Ma, X Yang, C Zhang, MH Yang
IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition, 5388-5396, 2015
10822015
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20