Παρακολούθηση
Nikolaos P. Nikolaidis
Nikolaos P. Nikolaidis
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα enveng.tuc.gr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Inorganic arsenic removal by zero-valent iron
JA Lackovic, NP Nikolaidis, GM Dobbs
Environmental engineering science 17 (1), 29-39, 2000
4072000
Arsenic removal by zero-valent iron: field, laboratory and modeling studies
NP Nikolaidis, GM Dobbs, JA Lackovic
Water research 37 (6), 1417-1425, 2003
2922003
Linkages between aggregate formation, porosity and soil chemical properties
IC Regelink, CR Stoof, S Rousseva, L Weng, GJ Lair, P Kram, ...
Geoderma 247, 24-37, 2015
2042015
Arsenic removal from geothermal waters with zero-valent iron—effect of temperature, phosphate and nitrate
K Tyrovola, NP Nikolaidis, N Veranis, N Kallithrakas-Kontos, ...
Water Research 40 (12), 2375-2386, 2006
1632006
An integrated approach to watershed management within the DPSIR framework: Axios River catchment and Thermaikos Gulf
AP Karageorgis, MS Skourtos, V Kapsimalis, AD Kontogianni, ...
Regional environmental change 5 (2), 138-160, 2005
1342005
A novel approach to analysing the regimes of temporary streams in relation to their controls on the composition and structure of aquatic biota
F Gallart, N Prat, EM García-Roger, J Latron, M Rieradevall, P Llorens, ...
Hydrology and Earth System Sciences 16 (9), 3165-3182, 2012
1252012
A generalized framework for modeling the hydrologic and biogeochemical response of a Mediterranean temporary river basin
O Tzoraki, NP Nikolaidis
Journal of Hydrology 346 (3-4), 112-121, 2007
972007
Water and sediment quality assessment of the Axios River and its coastal environment
AP Karageorgis, NP Nikolaidis, H Karamanos, N Skoulikidis
Continental Shelf Research 23 (17-19), 1929-1944, 2003
942003
Soil processes and functions across an international network of Critical Zone Observatories: Introduction to experimental methods and initial results
S Banwart, M Menon, SM Bernasconi, J Bloem, WEH Blum, DM de Souza, ...
Comptes Rendus Geoscience 344 (11-12), 758-772, 2012
912012
Soil carbon, multiple benefits
E Milne, SA Banwart, E Noellemeyer, DJ Abson, C Ballabio, F Bampa, ...
Environmental Development 13, 33-38, 2015
882015
Arsenic mobility in contaminated lake sediments
NP Nikolaidis, GM Dobbs, J Chen, JA Lackovic
Environmental pollution 129 (3), 479-487, 2004
882004
Origin and mobility of hexavalent chromium in North-Eastern Attica, Greece
D Moraetis, NP Nikolaidis, GP Karatzas, Z Dokou, N Kalogerakis, ...
Applied geochemistry 27 (6), 1170-1178, 2012
872012
Olive mill wastewater irrigation of maize: Impacts on soil and groundwater
D Moraetis, FE Stamati, NP Nikolaidis, N Kalogerakis
Agricultural Water Management 98 (7), 1125-1132, 2011
842011
Modeling of arsenic immobilization by zero valent iron
K Tyrovola, E Peroulaki, NP Nikolaidis
European Journal of Soil Biology 43 (5-6), 356-367, 2007
832007
Soil Processes and Functions in Critical Zone Observatories: Hypotheses and Experimental DesignAll rights reserved. No part of this periodical may be reproduced or transmitted …
S Banwart, SM Bernasconi, J Bloem, W Blum, M Brandao, S Brantley, ...
Vadose Zone Journal 10 (3), 974-987, 2011
822011
Non-linear response of a mixed land use watershed to nitrogen loading
NP Nikolaidis, H Heng, R Semagin, JC Clausen
Agriculture, Ecosystems & Environment 67 (2-3), 251-265, 1998
811998
The mirage toolbox: an integrated assessment tool for temporary streams
N Prat, F Gallart, D Von Schiller, S Polesello, EM García‐Roger, J Latron, ...
River research and applications 30 (10), 1318-1334, 2014
802014
Precipitation equilibria of the chromium (VI)/iron (III) system and spectrospcopic characterization of the precipitates
MA Olazabal, NP Nikolaidis, SA Suib, JM Madariaga
Environmental science & technology 31 (10), 2898-2902, 1997
791997
Sustaining Earth’s critical zone basic science and interdisciplinary solutions for global challenges
SA Banwart, J Chorover, J Gaillardet, D Sparks, T White, S Anderson, ...
Univ. of Sheffield, Sheffield, UK, 2013
782013
An integrated framework for the hydrologic simulation of a complex geomorphological river basin
NN Kourgialas, GP Karatzas, NP Nikolaidis
Journal of Hydrology 381 (3-4), 308-321, 2010
732010
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20