Παρακολούθηση
Federico Bolelli
Federico Bolelli
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα unimore.it - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Augmenting data with GANs to segment melanoma skin lesions
F Pollastri, F Bolelli, R Paredes, C Grana
Multimedia Tools and Applications 79 (21), 15575-15592, 2020
522020
YACCLAB-yet another connected components labeling benchmark
C Grana, F Bolelli, L Baraldi, R Vezzani
2016 23rd International Conference on Pattern Recognition (ICPR), 3109-3114, 2016
392016
Toward reliable experiments on the performance of connected components labeling algorithms
F Bolelli, M Cancilla, L Baraldi, C Grana
Journal of Real-Time Image Processing 17 (2), 229-244, 2020
382020
Spaghetti Labeling: Directed Acyclic Graphs for Block-Based Connected Components Labeling
F Bolelli, S Allegretti, L Baraldi, C Grana
IEEE Transaction on Image Processing, 2019
312019
Optimized connected components labeling with pixel prediction
C Grana, L Baraldi, F Bolelli
International Conference on Advanced Concepts for Intelligent Vision Systems …, 2016
312016
Optimized Block-Based Algorithms to Label Connected Components on GPUs
S Allegretti, F Bolelli, C Grana
IEEE Transactions on Parallel and Distributed Systems, 1-16, 2019
302019
Two more strategies to speed up connected components labeling algorithms
F Bolelli, M Cancilla, C Grana
International Conference on Image Analysis and Processing, 48-58, 2017
262017
Evaluation of the classification accuracy of the kidney biopsy direct immunofluorescence through convolutional neural networks
G Ligabue, F Pollastri, F Fontana, M Leonelli, L Furci, S Giovanella, ...
Clinical Journal of the American Society of Nephrology 15 (10), 1445-1454, 2020
242020
Improving Skin Lesion Segmentation with Generative Adversarial Networks
F Pollastri, F Bolelli, RP Palacios, C Grana
2018 IEEE 31st International Symposium on Computer-Based Medical Systems …, 2018
242018
Skin Lesion Segmentation Ensemble with Diverse Training Strategies
L Canalini, F Pollastri, F Bolelli, M Cancilla, S Allegretti, C Grana
International Conference on Computer Analysis of Images and Patterns, 89-101, 2019
222019
Connected components labeling on DRAGs
F Bolelli, L Baraldi, M Cancilla, C Grana
2018 24th International Conference on Pattern Recognition (ICPR), 121-126, 2018
222018
M-VAD names: a dataset for video captioning with naming
S Pini, M Cornia, F Bolelli, L Baraldi, R Cucchiara
Multimedia Tools and Applications, 1-21, 2018
212018
Indexing of historical document images: Ad hoc dewarping technique for handwritten text
F Bolelli
Italian Research Conference on Digital Libraries, 45-55, 2017
182017
Supporting skin lesion diagnosis with content-based image retrieval
S Allegretti, F Bolelli, F Pollastri, S Longhitano, G Pellacani, C Grana
2020 25th International Conference on Pattern Recognition (ICPR), 8053-8060, 2021
172021
Historical handwritten text images word spotting through sliding window HOG features
F Bolelli, G Borghi, C Grana
International Conference on Image Analysis and Processing, 729-738, 2017
172017
XDOCS: an application to index historical documents
F Bolelli, G Borghi, C Grana
Italian Research Conference on Digital Libraries, 151-162, 2018
162018
The DeepHealth Toolkit: a unified framework to boost biomedical applications
M Cancilla, L Canalini, F Bolelli, S Allegretti, S Carrión, R Paredes, ...
2020 25th International Conference on Pattern Recognition (ICPR), 9881-9888, 2021
112021
How does Connected Components Labeling with Decision Trees perform on GPUs?
S Allegretti, F Bolelli, M Cancilla, F Pollastri, L Canalini, C Grana
International Conference on Computer Analysis of Images and Patterns, 39-51, 2019
112019
A hierarchical quasi-recurrent approach to video captioning
F Bolelli, L Baraldi, F Pollastri, C Grana
2018 IEEE International Conference on Image Processing, Applications and …, 2018
112018
Optimizing GPU-Based Connected Components Labeling Algorithms
S Allegretti, F Bolelli, M Cancilla, C Grana
Third IEEE International Conference on Image Processing, Applications and …, 2018
102018
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20