Παρακολούθηση
Federico Bolelli
Federico Bolelli
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα unimore.it - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Augmenting data with GANs to segment melanoma skin lesions
F Pollastri, F Bolelli, R Paredes, C Grana
Multimedia Tools and Applications 79 (21), 15575-15592, 2020
832020
Spaghetti Labeling: Directed Acyclic Graphs for Block-Based Connected Components Labeling
F Bolelli, S Allegretti, L Baraldi, C Grana
IEEE Transaction on Image Processing, 2019
772019
YACCLAB-yet another connected components labeling benchmark
C Grana, F Bolelli, L Baraldi, R Vezzani
2016 23rd International Conference on Pattern Recognition (ICPR), 3109-3114, 2016
472016
Evaluation of the classification accuracy of the kidney biopsy direct immunofluorescence through convolutional neural networks
G Ligabue, F Pollastri, F Fontana, M Leonelli, L Furci, S Giovanella, ...
Clinical Journal of the American Society of Nephrology 15 (10), 1445-1454, 2020
432020
Toward reliable experiments on the performance of connected components labeling algorithms
F Bolelli, M Cancilla, L Baraldi, C Grana
Journal of Real-Time Image Processing 17, 229-244, 2020
402020
Optimized Block-Based Algorithms to Label Connected Components on GPUs
S Allegretti, F Bolelli, C Grana
IEEE Transactions on Parallel and Distributed Systems, 1-16, 2019
372019
Supporting skin lesion diagnosis with content-based image retrieval
S Allegretti, F Bolelli, F Pollastri, S Longhitano, G Pellacani, C Grana
2020 25th International Conference on Pattern Recognition (ICPR), 8053-8060, 2021
362021
Deep segmentation of the mandibular canal: a new 3D annotated dataset of CBCT volumes
M Cipriano, S Allegretti, F Bolelli, M Di Bartolomeo, F Pollastri, A Pellacani, ...
IEEE Access 10, 11500-11510, 2022
342022
Optimized connected components labeling with pixel prediction
C Grana, L Baraldi, F Bolelli
Advanced Concepts for Intelligent Vision Systems: 17th International …, 2016
342016
Skin Lesion Segmentation Ensemble with Diverse Training Strategies
L Canalini, F Pollastri, F Bolelli, M Cancilla, S Allegretti, C Grana
International Conference on Computer Analysis of Images and Patterns, 89-101, 2019
302019
Improving Skin Lesion Segmentation with Generative Adversarial Networks
F Pollastri, F Bolelli, RP Palacios, C Grana
2018 IEEE 31st International Symposium on Computer-Based Medical Systems …, 2018
292018
M-VAD names: a dataset for video captioning with naming
S Pini, M Cornia, F Bolelli, L Baraldi, R Cucchiara
Multimedia Tools and Applications, 1-21, 2018
292018
Two more strategies to speed up connected components labeling algorithms
F Bolelli, M Cancilla, C Grana
Image Analysis and Processing-ICIAP 2017: 19th International Conference …, 2017
282017
One DAG to Rule Them All
F Bolelli, S Allegretti, C Grana
IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence 44 (7), 3647 …, 2021
262021
Connected components labeling on DRAGs
F Bolelli, L Baraldi, M Cancilla, C Grana
2018 24th International Conference on Pattern Recognition (ICPR), 121-126, 2018
252018
Improving segmentation of the inferior alveolar nerve through deep label propagation
M Cipriano, S Allegretti, F Bolelli, F Pollastri, C Grana
Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern …, 2022
242022
The deephealth toolkit: a unified framework to boost biomedical applications
M Cancilla, L Canalini, F Bolelli, S Allegretti, S Carrión, R Paredes, ...
2020 25th International Conference on Pattern Recognition (ICPR), 9881-9888, 2021
212021
How does Connected Components Labeling with Decision Trees perform on GPUs?
S Allegretti, F Bolelli, M Cancilla, F Pollastri, L Canalini, C Grana
International Conference on Computer Analysis of Images and Patterns, 39-51, 2019
212019
A hierarchical quasi-recurrent approach to video captioning
F Bolelli, L Baraldi, F Pollastri, C Grana
2018 IEEE International Conference on Image Processing, Applications and …, 2018
212018
Indexing of historical document images: Ad hoc dewarping technique for handwritten text
F Bolelli
Digital Libraries and Archives: 13th Italian Research Conference on Digital …, 2017
212017
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20