Παρακολούθηση
Yakup Kaska
Yakup Kaska
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα pau.edu.tr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
The conservation status of the world’s reptiles
M Böhm, B Collen, JEM Baillie, P Bowles, J Chanson, N Cox, ...
Biological conservation 157, 372-385, 2013
9712013
Global research priorities for sea turtles: informing management and conservation in the 21st century
M Hamann, MH Godfrey, JA Seminoff, K Arthur, PCR Barata, KA Bjorndal, ...
Endangered species research 11 (3), 245-269, 2010
6622010
Determining the heavy metal pollution in Denizli (Turkey) by using Robinio pseudo-acacia L.
A Celik, AA Kartal, A Akdoğan, Y Kaska
Environment international 31 (1), 105-112, 2005
3682005
Are we working towards global research priorities for management and conservation of sea turtles?
AF Rees, J Alfaro-Shigueto, PCR Barata, KA Bjorndal, AB Bolten, ...
Endangered Species Research 31, 337-382, 2016
2352016
Mediterranean sea turtles: current knowledge and priorities for conservation and research
P Casale, AC Broderick, JA Camiñas, L Cardona, C Carreras, ...
Endangered species research 36, 229-267, 2018
1712018
Natural temperature regimes for loggerhead and green turtle nests in the eastern Mediterranean
Y Kaska, R Downie, R Tippett, RW Furness
Canadian Journal of Zoology 76 (4), 723-729, 1998
1581998
Sex ratio estimations of loggerhead sea turtle hatchlings by histological examination and nest temperatures at Fethiye beach, Turkey
Y Kaska, Ç Ilgaz, A Özdemir, E Başkale, O Türkozan, İ Baran, ...
Naturwissenschaften 93, 338-343, 2006
802006
Nest temperatures and sex-ratio estimates of loggerhead turtles at Patara beach on the southwestern coast of Turkey
M Öz, A Erdoğan, Y Kaska, S Düşen, A Aslan, H Sert, M Yavuz, MR Tunc
Canadian Journal of Zoology 82 (1), 94-101, 2004
662004
Embryological development of sea turtles (Chelonia mydas, Caretta caretta) in the Mediterranean
Y Kaska, R Downie
Zoology in the Middle East 19 (1), 55-69, 1999
631999
Heavy metal monitoring in stranded sea turtles along the Mediterranean coast of Turkey
Y Kaska, A Celik, H Bag, M Aureggi, K Özel, A Elçi, A Kaska, L Elçi
Fresenius Environmental Bulletin 13 (8), 769-776, 2004
562004
A model to predict the thermal reaction norm for the embryo growth rate from field data.
KY Girondot M
Journal of Thermal Biology 45, 96–102., 2014
532014
Sea turtle nest conservation techniques on southwestern beaches in Turkey
E BAŞKALE, Y Kaska
Israel Journal of Ecology and Evolution 51 (1), 13-26, 2005
492005
Genetic structure of Mediterranean sea turtle populations
Y Kaska
Turkish Journal of Zoology 24 (2), 191-198, 2000
452000
On two herpetological collections made in East Anatolia (Turkey)
Y Kaska, K Olgun, O Türkozan, F Ïret
Herpetozoa 16, 99-11, 2004
402004
The climatic debt of loggerhead sea turtle populations in a warming world
JR Monsinjon, J Wyneken, K Rusenko, M López-Mendilaharsu, P Lara, ...
Ecological Indicators 107, 105657, 2019
372019
Heavy metals in marine turtle eggs and hatchlings in the Mediterranean
Y Kaska, RW Furness
Zoology in the Middle East 24 (1), 127-132, 2001
372001
Research on the Amphibia, Reptilia and mammalia Species of the Köyceğiz-Dalyan Special protected area
İ Baran, Y Kumlutaş, Y Kaska, O Türkozan
Turkish Journal of Zoology 18, 203-219, 1994
371994
Heavy metal monitoring around the nesting environment of green sea turtles in Turkey
A Çelik, Y Kaska, H Bağ, M Aureggi, G Semiz, AA Kartal, L Elçi
Water, Air, and Soil Pollution 169, 67-79, 2006
352006
The herpetofauna of the vicinity of Silifke
İ Baran, Y Kumlutaş, K Olgun, Ç Ilgaz, Y Kaska
Turkish Journal of Zoology 25 (3), 245-249, 2001
352001
Natural and anthropogenic factors affecting the nest-site selection of Loggerhead Turtles, Caretta caretta, on Dalaman-Sarıgerme beach in South-west Turkey: (Reptilia: Cheloniidae)
Y Kaska, E Başkale, R Urhan, Y Katılmış, M Gidiş, F Sarı, D Sözbilen, ...
Zoology in the Middle East 50 (1), 47-58, 2010
342010
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20