Παρακολούθηση
Fausto Freire
Fausto Freire
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα dem.uc.pt
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Impact of the electricity mix and use profile in the life-cycle assessment of electric vehicles
R Faria, P Marques, P Moura, F Freire, J Delgado, AT De Almeida
Renewable and Sustainable Energy Reviews 24, 271-287, 2013
3752013
Renewability and life-cycle energy efficiency of bioethanol and bio-ethyl tertiary butyl ether (bioETBE): assessing the implications of allocation
J Malça, F Freire
Energy 31 (15), 3362-3380, 2006
3402006
Life-cycle assessment of a house with alternative exterior walls: Comparison of three impact assessment methods
H Monteiro, F Freire
Energy and Buildings 47, 572-583, 2012
2892012
Greenhouse gas assessment of soybean production: implications of land use change and different cultivation systems
ÉG Castanheira, F Freire
Journal of Cleaner Production 54, 49-60, 2013
2032013
Carbon footprint of particleboard: A comparison between ISO/TS 14067, GHG Protocol, PAS 2050 and Climate Declaration
R García, F Freire
Journal of cleaner production 66, 199-209, 2014
1862014
Primary and secondary use of electric mobility batteries from a life cycle perspective
R Faria, P Marques, R Garcia, P Moura, F Freire, J Delgado, ...
Journal of Power Sources 262, 169-177, 2014
1732014
Life-cycle energy and greenhouse gas analysis of three building types in a residential area in Lisbon
J Bastos, SA Batterman, F Freire
Energy and buildings 69, 344-353, 2014
1672014
Life-cycle studies of biodiesel in Europe: A review addressing the variability of results and modeling issues
J Malça, F Freire
Renewable and sustainable energy reviews 15 (1), 338-351, 2011
1642011
Life-cycle assessment of electricity in Portugal
R Garcia, P Marques, F Freire
Applied Energy 134, 563-572, 2014
1552014
Comparative life cycle assessment of lithium-ion batteries for electric vehicles addressing capacity fade
P Marques, R Garcia, L Kulay, F Freire
Journal of Cleaner Production 229, 787-794, 2019
1242019
Embodied energy and greenhouse gas emissions analysis of a prefabricated modular house: The “Moby” case study
V Tavares, N Lacerda, F Freire
Journal of Cleaner Production 212, 1044-1053, 2019
1222019
Energy retrofit of historic buildings: Environmental assessment of cost-optimal solutions
S Tadeu, C Rodrigues, A Tadeu, F Freire, N Simões
Journal of Building Engineering 4, 167-176, 2015
1182015
Life cycle assessment of medium density particleboard (MDP) produced in Brazil
DAL Silva, FAR Lahr, RP Garcia, FMCS Freire, AR Ometto
The International Journal of Life Cycle Assessment 18, 1404-1411, 2013
1172013
Environmental sustainability of biodiesel in Brazil
ÉG Castanheira, R Grisoli, F Freire, V Pecora, ST Coelho
Energy Policy 65, 680-691, 2014
1012014
Circular economy strategies on business modelling: Identifying the greatest influences
R Salvador, MV Barros, F Freire, A Halog, CM Piekarski, C Antonio
Journal of Cleaner Production 299, 126918, 2021
982021
Life-cycle assessment of soybean-based biodiesel in Europe: comparing grain, oil and biodiesel import from Brazil
ÉG Castanheira, R Grisoli, S Coelho, GA da Silva, F Freire
Journal of Cleaner Production 102, 188-201, 2015
942015
Applying multi-criteria decision analysis to the life-cycle assessment of vehicles
AR Domingues, P Marques, R Garcia, F Freire, LC Dias
Journal of cleaner production 107, 749-759, 2015
902015
Environmental life-cycle assessment of rapeseed-based biodiesel: Alternative cultivation systems and locations
J Malça, A Coelho, F Freire
Applied energy 114, 837-844, 2014
902014
Prefabricated versus conventional construction: Comparing life-cycle impacts of alternative structural materials
V Tavares, N Soares, N Raposo, P Marques, F Freire
Journal of Building Engineering 41, 102705, 2021
872021
Integrated life-cycle assessment and thermal dynamic simulation of alternative scenarios for the roof retrofit of a house
C Rodrigues, F Freire
Building and Environment 81, 204-215, 2014
862014
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20