Παρακολούθηση
Tim Finin
Tim Finin
Willard and Lillian Hackerman Chair in Engineering, University of Maryland, Baltimore County
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα umbc.edu - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Why we twitter: understanding microblogging usage and communities
A Java, X Song, T Finin, B Tseng
9th WEBKDD and 1st SNA-KDD Workshop on Advances in Web Mining and Web Usage …, 2007
49382007
KQML as an agent communication language
T Finin, R Fritzson, D McKay, R McEntire
Proceedings of the third international conference on Information and …, 1994
35251994
Enabling technology for knowledge sharing
R Neches, R Fikes, T Finin, T Gruber, R Patil, T Senator, W Swartout
AI Magazine 12 (3), 37-56, 1991
29041991
An ontology for context-aware pervasive computing environments
H Chen, T Finin, A Joshi
The Knowledge Engineering Review 18 (3), 197-207, 2004
15172004
Swoogle: a search and metadata engine for the semantic web
L Ding, T Finin, A Joshi, R Pan, RS Cost, Y Peng, P Reddivari, V Doshi, ...
Proceedings of the thirteenth ACM international conference on Information …, 2004
1362*2004
SOUPA: Standard Ontology for Ubiquitous and Pervasive Applications
H Chen, F Perich, T Finin, A Joshi
Proceedings of the International conference of Mobile and Ubiquitous Systems …, 2004
9272004
Agent communication languages: the current landscape
Y Labrou, T Finin, Y Peng
Intelligent Systems and their Applications 14 (2), 45-52, 1999
877*1999
A policy language for a pervasive computing environment
L Kagal, T Finin, A Joshi
Fourth International Workshop on Policies for Distributed Systems and …, 2003
7892003
A proposal for a new KQML specification
Y Labrou, T Finin
Technical Report TR-CS-97-03, 1997
732*1997
The DARPA knowledge sharing effort: Progress report
R Patil, R Fikes, P Patel-Schneider, D McKay, T Finin, T Gruber, R Neches
Third International Conference on Principles of Knowledge Representation and …, 1992
4911992
Specification of the KQML agent communication language
T Finin, J Weber, G Wiederhold, M Genesereth, R Fritzson, D McKay, ...
The DARPA Knowledge Sharing Initiative, External Interfaces Working Group, 1992
477*1992
A policy based approach to security for the semantic web
L Kagal, T Finin, A Joshi
Proceedings of the Second International Semantic Web Conference, 402-418, 2003
4652003
Trust-based security in pervasive computing environments
L Kagal, T Finin, A Joshi
Computer 34 (12), 154-157, 2001
462*2001
Annotating named entities in Twitter data with crowdsourcing
T Finin, W Murnane, A Karandikar, N Keller, J Martineau, M Dredze
Workshop on Creating Speech and Language Data with Amazons Mechanical Turk, 2010
4542010
UMBC EBIQUITY-CORE: Semantic Textual Similarity Systems
L Han, AL Kashyap, T Finin, J Mayfield, J Weese
Second Joint Conference on Lexical and Computational Semantics, 2013
4472013
KQML - a Language and Protocol for Knowledge and Information Exchange
T Finin, R Fritzson, D McKay, R McEntire
Proceedings of the 13th International Distributed AI Workshop, 127-136, 1994
4371994
Delta TFIDF: An Improved Feature Space for Sentiment Analysis,
J Martineau, T Finin, C Fink, C Piatko, J Mayfield, Z Syed
Proceedings of the Second International Conference on Weblogs and Social …, 2008
4092008
Intelligent agents meet the Semantic Web in smart spaces
H Chen, T Finin, A Joshi, L Kagal, F Perich, D Chakraborty
IEEE Internet Computing 8 (6), 69-79, 2004
3952004
Entity Disambiguation for Knowledge Base Population
M Dredze, P McNamee, D Rao, A Gerber, T Finin
23rd International Conference on Computational Linguistics, 277--285, 2010
3932010
Semantic Web in the context broker architecture
H Chen, T Finin, A Joshi
Second IEEE Conference on Pervasive Computing and Communications, 2004
3922004
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20