Παρακολούθηση
Anna Tasolamprou
Anna Tasolamprou
National and Kapodistrian University of Athens, Department of Physics
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα iesl.forth.gr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Intelligent metasurfaces with continuously tunable local surface impedance for multiple reconfigurable functions
F Liu, O Tsilipakos, A Pitilakis, AC Tasolamprou, MS Mirmoosa, ...
Physical Review Applied 11 (4), 044024, 2019
1712019
Toward intelligent metasurfaces: the progress from globally tunable metasurfaces to software‐defined metasurfaces with an embedded network of controllers
O Tsilipakos, AC Tasolamprou, A Pitilakis, F Liu, X Wang, MS Mirmoosa, ...
Advanced optical materials 8 (17), 2000783, 2020
1672020
Experimental demonstration of ultrafast THz modulation in a graphene-based thin film absorber through negative photoinduced conductivity
AC Tasolamprou, AD Koulouklidis, C Daskalaki, CP Mavidis, ...
ACS photonics 6 (3), 720-727, 2019
1422019
A multi-functional reconfigurable metasurface: Electromagnetic design accounting for fabrication aspects
A Pitilakis, O Tsilipakos, F Liu, KM Kossifos, AC Tasolamprou, DH Kwon, ...
IEEE Transactions on Antennas and Propagation, 2020
902020
Programmable metasurfaces: State of the art and prospects
F Liu, A Pitilakis, MS Mirmoosa, O Tsilipakos, X Wang, AC Tasolamprou, ...
2018 IEEE International Symposium on Circuits and Systems (ISCAS), 1-5, 2018
822018
Pairing toroidal and magnetic dipole resonances in elliptic dielectric rod metasurfaces for reconfigurable wavefront manipulation in reflection
O Tsilipakos, AC Tasolamprou, T Koschny, M Kafesaki, EN Economou, ...
Advanced optical materials 6 (22), 1800633, 2018
722018
Toroidal eigenmodes in all-dielectric metamolecules
AC Tasolamprou, O Tsilipakos, M Kafesaki, CM Soukoulis, EN Economou
Physical Review B 94 (20), 205433, 2016
722016
Exploration of intercell wireless millimeter-wave communication in the landscape of intelligent metasurfaces
AC Tasolamprou, A Pitilakis, S Abadal, O Tsilipakos, X Timoneda, ...
IEEE access 7, 122931-122948, 2019
552019
Scalability analysis of programmable metasurfaces for beam steering
H Taghvaee, S Abadal, A Pitilakis, O Tsilipakos, AC Tasolamprou, ...
IEEE access 8, 105320-105334, 2020
462020
Passive radiative cooling and other photonic approaches for the temperature control of photovoltaics: a comparative study for crystalline silicon-based architectures
G Perrakis, AC Tasolamprou, G Kenanakis, EN Economou, S Tzortzakis, ...
Optics Express 28 (13), 18548-18565, 2020
432020
Intercell wireless communication in software-defined metasurfaces
AC Tasolamprou, MS Mirmoosa, O Tsilipakos, A Pitilakis, F Liu, S Abadal, ...
2018 IEEE International Symposium on Circuits and Systems (ISCAS), 1-5, 2018
422018
Liquid crystal-based dielectric loaded surface plasmon polariton optical switches
AC Tasolamprou, DC Zografopoulos, EE Kriezis
Journal of Applied Physics 110 (9), 2011
372011
Combined nano and micro structuring for enhanced radiative cooling and efficiency of photovoltaic cells
G Perrakis, AC Tasolamprou, G Kenanakis, EN Economou, S Tzortzakis, ...
Scientific Reports 11 (1), 11552, 2021
362021
Liquid–crystal tunable waveguides for integrated plasmonic components
DC Zografopoulos, R Beccherelli, AC Tasolamprou, EE Kriezis
Photonics and Nanostructures-Fundamentals and Applications 11 (1), 73-84, 2013
342013
Laser induced periodic surface structures as polarizing optical elements
E Skoulas, AC Tasolamprou, G Kenanakis, E Stratakis
Applied Surface Science 541, 148470, 2021
292021
Toward the Realization of a Programmable Metasurface Absorber Enabled by Custom Integrated Circuit Technology
JG Kypros M Kossifos, Loukas Petrou, Giorgos Varnava, Alexandros Pitilakis ...
IEEE Access 8, 92986-92998, 2020
292020
Near-infrared and optical beam steering and frequency splitting in air-holes-in-silicon inverse photonic crystals
AC Tasolamprou, T Koschny, M Kafesaki, CM Soukoulis
ACS photonics 4 (11), 2782-2788, 2017
292017
Theoretical and experimental studies of hyperreflective polymer-network cholesteric liquid crystal structures with helicity inversion
AC Tasolamprou, M Mitov, DC Zografopoulos, EE Kriezis
Optics communications 282 (5), 903-907, 2009
292009
Joint compressed sensing and manipulation of wireless emissions with intelligent surfaces
C Liaskos, A Tsioliaridou, A Pitilakis, G Pirialakos, O Tsilipakos, ...
2019 15th International Conference on Distributed Computing in Sensor …, 2019
282019
Experimentally excellent beaming in a two-layer dielectric structure
AC Tasolamprou, L Zhang, M Kafesaki, T Koschny, CM Soukoulis
Optics Express 22 (19), 23147-23152, 2014
282014
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20