Παρακολούθηση
Manuel Barragan Villarejo
Manuel Barragan Villarejo
PhD Electrical Engineer. University of Sevilla
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα us.es
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Voltage source converter-based topologies to further integrate renewable energy sources in distribution systems
JM Maza-Ortega, A Gomez-Exposito, M Barragan-Villarejo, ...
IET Renewable Power Generation 6 (6), 435-445, 2012
662012
Reference current computation for active power filters by running DFT techniques
JM Maza-Ortega, JA Rosendo-Macías, A Gomez-Exposito, ...
IEEE Transactions on Power Delivery 25 (3), 1986-1995, 2010
522010
A Multi-Platform Lab for Teaching and Research in Active Distribution Networks
JM Maza-Ortega, M Barragán-Villarejo, F de Paula García-López, ...
IEEE Transactions on Power Systems 32 (6), 4861-4870, 2017
302017
Grid-friendly integration of electric vehicle fast charging station based on multiterminal DC link
F de Paula García-López, M Barragán-Villarejo, JM Maza-Ortega
International Journal of Electrical Power & Energy Systems 114, 105341, 2020
292020
Operational benefits of multiterminal DC-links in active distribution networks
M Barragan, JM Mauricio, A Marano, M Nieves, J Churio, JM Maza-Ortega, ...
2012 IEEE Power and Energy Society General Meeting, 1-6, 2012
252012
Voltage Control of Four-Leg VSC for Power System Applications with Nonlinear and Unbalanced Loads
JC Olives-Camps, JM Mauricio, M Barragan-Villarejo, FJ Matas-Diaz
IEEE Transactions on Energy Conversion, 2019
232019
Coils and power supplies design for the SMART tokamak
M Agredano-Torres, JL Garcia-Sanchez, A Mancini, SJ Doyle, ...
Fusion Engineering and Design 168, 112683, 2021
222021
DC link operation in smart distribution systems with communication interruptions
A Marano-Marcolini, MB Villarejo, A Fragkioudaki, JM Maza-Ortega, ...
IEEE Transactions on Smart Grid 7 (6), 2962-2970, 2016
192016
Ramp-Rate Limitation Control of Distributed Renewable Energy Sources via Supercapacitors
KND Malamaki, F Casado-Machado, M Barragán-Villarejo, AM Gross, ...
IEEE Transactions on Industry Applications, 2022
172022
Energy management in converter-interfaced renewable energy sources through ultracapacitors for provision of ancillary services
AM Gross, KN Malamaki, M Barragán-Villarejo, GC Kryonidis, ...
Sustainable Energy, Grids and Networks, 100911, 2022
142022
Power System Hardware in the Loop (PSHIL): A Holistic Testing Approach for Smart Grid Technologies
M Barragán-Villarejo, FP García-López, A Marano-Marcolini, ...
Energies 13 (15), 3858, 2020
142020
Dynamic modelling and control of a shunt-series power flow controller based on AC-link
M Barragán-Villarejo, G Venkataramanan, F Mancilla-David, ...
IET generation, transmission & distribution 6 (8), 792-802, 2012
122012
Reduced Reference Frame Transform: Deconstructing Three-Phase Four-Wire Systems
F Casado-Machado, JL Martinez-Ramos, M Barragán-Villarejo, ...
IEEE Access, 2020
102020
Harmonic and Imbalance Compensation in Grid-Forming VSC
M Barragán-Villarejo, JM Mauricio, JC Olives-Camps, FJ Matas-Díaz, ...
2020 IEEE International Conference on Industrial Technology (ICIT), 757-762, 2020
92020
Ancillary Services in Hybrid AC/DC Low Voltage Distribution Networks
JM Maza-Ortega, JM Mauricio, M Barragán-Villarejo, C Demoulias, ...
Energies 12 (19), 3591, 2019
92019
Experimental Assessment of a Centralised Controller for High-RES Active Distribution Networks
F García-López, M Barragán-Villarejo, A Marano-Marcolini, ...
Energies 11 (12), 3364, 2018
92018
Multiterminal electrical charging station for LV networks
FP García-López, M Barragán-Villarejo, JM Maza-Ortega, ...
2015 IEEE Eindhoven PowerTech, 1-5, 2015
92015
Ramp-Rate Control of DRES employing Supercapacitors in Distribution Systems
KND Malamaki, F Casado-Machado, M Barragán-Villarejo, AM Gross, ...
2021 International Conference on Smart Energy Systems and Technologies (SEST …, 2021
82021
Reduction of zero sequence components in three-phase transformerless multiterminal DC-link based on voltage source converters
M Nieves-Portana, M Barragán-Villarejo, JM Maza-Ortega, ...
Proc. Int. Conf. Renewable Energies Power Quality, 1206-1211, 2013
82013
Use of ultracapacitor for provision of inertial response in virtual synchronous generator: Design and experimental validation
GC Kryonidis, JM Mauricio, KND Malamaki, M Barragán-Villarejo, ...
Electric Power Systems Research 223, 109607, 2023
62023
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20