Παρακολούθηση
Marianne Hall
Marianne Hall
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα cec.lu.se
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
No diurnal variation in rate or carbon isotope composition of soil respiration in a boreal forest
NR Betson, SG Göttlicher, M Hall, G Wallin, A Richter, P Högberg
Tree Physiology 27 (5), 749-756, 2007
482007
Measuring and modelling stomatal conductance and photosynthesis in mature birch in Sweden
J Uddling, M Hall, G Wallin, PE Karlsson
Agricultural and Forest Meteorology 132 (1-2), 115-131, 2005
452005
Spring photosynthetic recovery of boreal Norway spruce under conditions of elevated [CO2] and air temperature
G Wallin, M Hall, M Slaney, M Räntfors, J Medhurst, S Linder
Tree physiology 33 (11), 1177-1191, 2013
382013
Water use by Swedish boreal forests in a changing climate
TB Hasper, G Wallin, S Lamba, M Hall, F Jaramillo, H Laudon, S Linder, ...
Functional Ecology 30 (5), 690-699, 2016
352016
Carbon dioxide exchange of buds and developing shoots of boreal Norway spruce exposed to elevated or ambient CO2 concentration and temperature in whole-tree chambers
M Hall, M Räntfors, M Slaney, S Linder, G Wallin
Tree physiology 29 (4), 461-481, 2009
342009
Which are the most important parameters for modelling carbon assimilation in boreal Norway spruce under elevated [CO2] and temperature conditions?
M Hall, BE Medlyn, G Abramowitz, O Franklin, M Räntfors, S Linder, ...
Tree physiology 33 (11), 1156-1176, 2013
312013
Physiological acclimation dampens initial effects of elevated temperature and atmospheric CO2 concentration in mature boreal Norway spruce
S Lamba, M Hall, M Räntfors, N Chaudhary, S Linder, D Way, J Uddling, ...
Plant, cell & environment 41 (2), 300-313, 2018
272018
Klimatsäkrat Skåne
M Hall, E Lund, M Rummukainen
Centrum för miljö-och klimatforskning, Lunds universitet, 2015
192015
Sustaining ecosystem services: Overcoming the dilemma posed by local actions and planetary boundaries
M Jonas, JP Ometto, M Batistella, O Franklin, M Hall, DM Lapola, ...
Earth's Future 2 (8), 407-420, 2014
112014
Leaf physiological responses of mature Norway Spruce trees exposed to elevated carbon dioxide and temperature
S Lamba, J Uddling, M Räntfors, M Hall, G Wallin
EGU General Assembly Conference Abstracts, 12499, 2014
12014
Klimatkänslighet och utsläppsbanor
M Hall, M Rummukainen
Klimat i Fokus, 2013
12013
Roles of photosynthetic, respiratory, stomatal and phenological acclimation in controlling carbon and water fluxes of mature Norway spruce in a changing climate
S Lamba, RA Duursma, TB Hasper, BD Sigurdsson, BE Medlyn, ...
EGU General Assembly Conference Abstracts, EGU21-15118, 2021
2021
Defining, Measuring, and Incentivizing Sustainable Land Use to Meet Human Needs
KA Nicholas, MV Brady, S Olin, J Ekroos, M Hall, JW Seaquist, V Lehsten, ...
AGU Fall Meeting Abstracts 2016, H21I-03, 2016
2016
Production, biodiversity and climate change mitigation: challenges and opportunities for modern forestry
M Hall, H Smith
Forests and mankind: the relationship must be made sustainable, 9-17, 2015
2015
Hållbar förvaltning av naturkapital
H Smith, M Hall, J Dänhardt
Klimatsäkrat Skåne 2, 73-79, 2015
2015
Framtidsscenarier
M Hall, Å Knaggård, M Rummukainen, H Pihl, J Wadin
Klimatsäkrat Skåne 2, 221-228, 2015
2015
Jordbruk
A Ödman, H Smith, M Hall, Å Kasimir, G Andersson, T D'Hertefeldt, ...
Klimatsäkrat Skåne 2, 91-108, 2015
2015
Skåne idag och i framtiden
Å Knaggård, K Ericsson, M Hall, E Lund, M Rummukainen, V Sjöstedt
Klimatsäkrat Skåne 2, 229-240, 2015
2015
Världen förändras
M Hall, M Rummukainen
Klimatsäkrat Skåne 2, 13-20, 2015
2015
Biologisk mångfald
A Ödman, PA Olsson, M Hall
Klimatsäkrat Skåne 2, 81-90, 2015
2015
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20