Παρακολούθηση
Detlof von Winterfeldt
Detlof von Winterfeldt
Professor, USC
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα usc.edu
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
A framework to quantitatively assess and enhance the seismic resilience of communities
M Bruneau, SE Chang, RT Eguchi, GC Lee, TD O'Rourke, AM Reinhorn, ...
Earthquake spectra 19 (4), 733-752, 2003
57622003
Decision analysis and behavioral research
D Von Winterfeldt, W Edwards
Cambridge University Press, 1986
5666*1986
Cognitive and motivational biases in decision and risk analysis
G Montibeller, D Von Winterfeldt
Risk analysis 35 (7), 1230-1251, 2015
6212015
Risk communication: A review of the literature
VT Covello, P Slovic, D Von Winterfeldt
National Emergency Training Center 3 (4), 172-182, 1986
4571986
Advances in decision analysis
W Edwards, RF Miles, D Von Winterfeldt
Cambridge, New York, 2007
3862007
Eliciting probabilities from experts in complex technical problems
RL Keeney, D Von Winterfeldt
IEEE Transactions on engineering management 38 (3), 191-201, 1991
3851991
Probabilistic risk analysis and terrorism risk
BC Ezell, SP Bennett, D Von Winterfeldt, J Sokolowski, AJ Collins
Risk Analysis: An International Journal 30 (4), 575-589, 2010
3632010
Beyond acceptable risk: On the social acceptability of technologies
HJ Otway, D Von Winterfeldt
Policy sciences 14 (3), 247-256, 1982
3541982
Comparison of weighting judgments in multiattribute utility measurement
K Borcherding, T Eppel, D Von Winterfeldt
Management science 37 (12), 1603-1619, 1991
3301991
The effects of splitting attributes on weights in multiattribute utility measurement
M Weber, F Eisenführ, D Von Winterfeldt
Management Science 34 (4), 431-445, 1988
2901988
Cognitive illusions and their implications for the law
W Edwards, D Von Winterfeldt
S. Cal. L. Rev. 59, 225, 1985
2691985
Eliciting public values for complex policy decisions
RL Keeney, D Von Winterfeldt, T Eppel
Management Science 36 (9), 1011-1030, 1990
2651990
Expert judgment in risk analysis and management: process, context, and pitfalls
H Otway, D von Winterfeldt
Risk analysis 12 (1), 83-93, 1992
2631992
Multi-attribute utility theory: models and assessment procedures
D Von Winterfeldt, GW Fischer
Utility, Probability, and Human Decision Making: Selected Proceedings of an …, 1975
2481975
Anniversary Article: Decision Analysis in Management Science
JE Smith, D Von Winterfeldt
Management science 50 (5), 561-574, 2004
2382004
A risk and economic analysis of dirty bomb attacks on the ports of Los Angeles and Long Beach
H Rosoff, D Von Winterfeldt
Risk Analysis: An International Journal 27 (3), 533-546, 2007
2362007
Communicating scientific information about health and environmental risks: Problems and opportunities from a social and behavioral perspective
VT Covello, D Von Winterfeldt, P Slovic
Uncertainty in risk assessment, risk management, and decision making, 221-239, 1987
2041987
Improving risk communication
RL Keeney, D Von Winterfeldt
Risk analysis 6 (4), 417-424, 1986
2001986
Bridging the gap between science and decision making
D Von Winterfeldt
Proceedings of the National Academy of Sciences 110 (supplement_3), 14055-14061, 2013
1902013
Structuring decision problems for decision analysis
D von Winterfeldt
Acta Psychologica 45 (1-3), 71-93, 1980
1851980
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20