Παρακολούθηση
Christine Julien
Christine Julien
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα utexas.edu
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Comparative evaluation of Received Signal-Strength Index (RSSI) based indoor localization techniques for construction jobsites
X Luo, WJ O’Brien, CL Julien
Advanced Engineering Informatics 25 (2), 355-363, 2011
3342011
Virtual sensors: Abstracting data from physical sensors
S Kabadayi, A Pridgen, C Julien
2006 International Symposium on a World of Wireless, Mobile and Multimedia …, 2006
2092006
Egospaces: Facilitating rapid development of context-aware mobile applications
C Julien, GC Roman
IEEE Transactions on Software Engineering 32 (5), 281-298, 2006
2052006
Replacing alfalfa silage with corn silage in dairy cow diets: Effects on enteric methane production, ruminal fermentation, digestion, N balance, and milk production
F Hassanat, R Gervais, C Julien, DI Massé, A Lettat, PY Chouinard, ...
Journal of Dairy Science 96 (7), 4553-4567, 2013
1772013
Perceptions on the state of the art in verification and validation in cyber-physical systems
X Zheng, C Julien, M Kim, S Khurshid
IEEE Systems Journal 11 (4), 2614-2627, 2015
128*2015
Egocentric context-aware programming in ad hoc mobile environments
C Julien, GC Roman
Proceedings of the 10th ACM SIGSOFT symposium on Foundations of software …, 2002
1082002
Network abstractions for context-aware mobile computing
GC Roman, C Julien, Q Huang
Proceedings of the 24th International Conference on Software Engineering …, 2002
832002
A formal treatment of context-awareness
GC Roman, C Julien, J Payton
Fundamental Approaches to Software Engineering: 7th International Conference …, 2004
712004
A platform for evaluating autonomous intersection management policies
CL Fok, M Hanna, S Gee, TC Au, P Stone, C Julien, S Vishwanath
2012 IEEE/ACM Third International Conference on Cyber-Physical Systems, 87-96, 2012
672012
Relying on safe distance to achieve strong partitionable group membership in ad hoc networks
Q Huang, C Julien, GC Roman
IEEE Transactions on Mobile Computing 3 (2), 192-205, 2004
652004
Relying on safe distance to achieve strong partitionable group membership in ad hoc networks
Q Huang, C Julien, GC Roman
IEEE Transactions on Mobile Computing 3 (2), 192-205, 2004
652004
Verification and validation in cyber physical systems: Research challenges and a way forward
X Zheng, C Julien
2015 IEEE/ACM 1st International Workshop on Software Engineering for Smart …, 2015
602015
Blend: practical continuous neighbor discovery for bluetooth low energy
C Julien, C Liu, AL Murphy, GP Picco
Proceedings of the 16th ACM/IEEE International Conference on Information …, 2017
562017
An energy-efficient quality adaptive framework for multi-modal sensor context recognition
N Roy, A Misra, C Julien, SK Das, J Biswas
2011 IEEE international conference on pervasive computing and communications …, 2011
552011
Software engineering for mobility: reflecting on the past, peering into the future
GP Picco, C Julien, AL Murphy, M Musolesi, GC Roman
Future of Software Engineering Proceedings, 13-28, 2014
432014
Pervasive computing middleware: current trends and emerging challenges
C Becker, C Julien, P Lalanda, F Zambonelli
CCF Transactions on Pervasive Computing and Interaction 1, 10-23, 2019
422019
Challenges of satisfying multiple stakeholders: quality of service in the internet of things
CL Fok, C Julien, GC Roman, C Lu
Proceedings of the 2nd workshop on software engineering for sensor network …, 2011
422011
Active coordination in ad hoc networks
C Julien, GC Roman
International Conference on Coordination Languages and Models, 199-215, 2004
422004
A framework for evaluating dtn mobility models
A Petz, J Enderle, C Julien
Proceedings of the 2nd International Conference on Simulation Tools and …, 2009
412009
Efficient and scalable runtime monitoring for cyber–physical system
X Zheng, C Julien, R Podorozhny, F Cassez, T Rakotoarivelo
IEEE Systems Journal 12 (2), 1667-1678, 2016
402016
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20