Παρακολούθηση
Efstratios Papazoglou
Efstratios Papazoglou
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα dent.uoa.gr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Direct versus indirect inlay/onlay composite restorations in posterior teeth. A systematic review and meta-analysis
F Angeletaki, A Gkogkos, E Papazoglou, D Kloukos
Journal of dentistry 53, 12-21, 2016
2402016
Reverse torque failure of screw-shaped implants in baboons: baseline data for abutment torque application.
AB Carr, PE Larsen, E Papazoglou, E McGlumphy
International Journal of Oral & Maxillofacial Implants 10 (2), 1995
1001995
Porcelain adherence vs force to failure for palladium–gallium alloys: a critique of metal–ceramic bond testing
E Papazoglou, WA Brantley
Dental Materials 14 (2), 112-119, 1998
961998
Shear bond strengths for composite and autopolymerized acrylic resins bonded to acrylic resin denture teeth
E Papazoglou, AI Vasilas
The Journal of prosthetic dentistry 82 (5), 573-578, 1999
861999
Porcelain adherence to high-palladium alloys
E Papazoglou, WA Brantley, AB Carr, WM Johnston
The Journal of prosthetic dentistry 70 (5), 386-394, 1993
761993
Distortion of three‐unit implant frameworks during casting, soldering, and simulated porcelain firings
PJ Zervas, E Papazoglou, FM Beck, AB Carr
Journal of Prosthodontics 8 (3), 171-179, 1999
711999
Comparison of strains transferred to a bone simulant among implant overdenture bars with various levels of misfit
NL Clelland, E Papazoglou, AB Carr, A Gilat
Journal of Prosthodontics 4 (4), 243-250, 1995
701995
Effect of different high-palladium metal-ceramic alloys on the color of opaque and dentin porcelain
MM Stavridakis, M Dent, E Papazoglou, RR Seghi, WM Johnston, ...
The Journal of prosthetic dentistry 92 (2), 170-178, 2004
612004
Evaluation of reliability and validity of three dental color-matching devices.
A Tsiliagkou, S Diamantopoulou, E Papazoglou, A Kakaboura
Int J Esthet Dent. 2016; 11 (1): 110-24. PMID 26835527, 2016
572016
Inductively coupled plasma-mass spectroscopy measurements of elemental release from 2 high-palladium dental casting alloys into a corrosion testing medium
E Tufekci, JC Mitchell, JW Olesik, WA Brantley, E Papazoglou, ...
The Journal of prosthetic dentistry 87 (1), 80-85, 2002
562002
Effects of dental laboratory processing variables and in vitro testing medium on the porcelain adherence of high-palladium casting alloys
E Papazoglou, WA Brantley, WM Johnston, AB Carr
The Journal of prosthetic dentistry 79 (5), 514-519, 1998
561998
X-ray diffraction studies of oxidized high-palladium alloys
WA Brantley, Z Cai, E Papazoglou, JC Mitchell, SJ Kerber, GP Mann, ...
Dental Materials 12 (5-6), 333-341, 1996
561996
The combination implant crown: a cement-and screw-retained restoration.
EA McGlumphy, E Papazoglou, RL Riley
Compendium (Newtown, Pa.) 13 (1), 34, 36, 38 passim-34, 36, 38 passim, 1992
491992
Evaluation of high-temperature distortion of high-palladium metal-ceramic crowns
E Papazoglou, WA Brantley, WM Johnston
The Journal of prosthetic dentistry 85 (2), 133-140, 2001
472001
The relationship of Periotest values, biomaterial, and torque to failure in adult baboons.
AB Carr, E Papazoglou, PE Larsen
International Journal of Prosthodontics 8 (1), 1995
471995
Orthodontic materials: scientific and clinical aspects
G Eliades, MR Grímsdóttir, A Hensten-Pettersen, N Jacobsen, ...
Georg Thieme Verlag, 2000
452000
Change of optical properties of contemporary resin composites after one week and one month water ageing
S Diamantopoulou, E Papazoglou, V Margaritis, CD Lynch, A Kakaboura
Journal of dentistry 41, e62-e69, 2013
432013
The complementary nature of X-ray photoelectron spectroscopy and angle-resolved X-ray diffraction part I: background and theory
SJ Kerber, TL Barr, GP Mann, WA Brantley, E Papazoglou, JC Mitchell
Journal of materials engineering and performance 7, 329-333, 1998
381998
X-ray diffraction studies of as-cast high-palladium alloys
WA Brantley, Z Cai, DW Foreman, JC Mitchell, E Papazoglou, AB Carr
Dental Materials 11 (3), 154-160, 1995
361995
Effect of different high‐palladium metal‐ceramic alloys on the color of opaque porcelain
MM Stavridakis, E Papazoglou, RR Seghi, WM Johnston, WA Brantley
Journal of Prosthodontics 9 (2), 71-76, 2000
352000
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20