Παρακολούθηση
Stéphane Paquelet
Stéphane Paquelet
Principal Scientist à b<>com
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα b-com.com
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
An impulse radio asynchronous transceiver for high data rates
S Paquelet, LM Aubert, B Uguen
2004 International Workshop on Ultra Wideband Systems Joint with Conference …, 2004
1632004
An energy adaptive demodulation for high data rates with impulse radio
S Paquelet, LM Aubert
Proceedings. 2004 IEEE Radio and Wireless Conference (IEEE Cat. No. 04TH8746 …, 2004
772004
Method for identifying the beginning of a UWB pulse sequence
S Paquelet
US Patent 7,535,983, 2009
472009
Double-quadrature UWB receiver for wide-range localization applications with sub-cm ranging precision
D Morche, G Masson, S De Rivaz, F Dehmas, S Paquelet, A Bisiaux, ...
IEEE Journal of Solid-State Circuits 48 (10), 2351-2362, 2013
372013
RF front-end considerations for SDR ultra-wideband communications systems
S Paquelet, C Moy, LM Aubert
RF DESIGN 27 (7), 44-52, 2004
362004
An ultra-wide band umbilical cord for cognitive radio systems
C Moy, A Bisiaux, S Paquelet
2005 IEEE 16th International Symposium on Personal, Indoor and Mobile Radio …, 2005
282005
A 1 nJ/b 3.2-to-4.7 GHz UWB 50 Mpulses/s double quadrature receiver for communication and localization
G Masson, D Morche, H Jacquinot, P Vincent, F Dehmas, S Paquelet, ...
2010 Proceedings of ESSCIRC, 502-505, 2010
272010
Mise en place d’une couche physique pour les futurs systemes de radiocommunications hauts débits UWB
LM Aubert, S Paquelet
PhD Report, 2005
252005
A mathematical model for the TCP tragedy of the commons
L López, G del Rey Almansa, S Paquelet, A Fernández
Theoretical Computer Science 343 (1-2), 4-26, 2005
242005
Massive MIMO channel estimation taking into account spherical waves
L Le Magoarou, A Le Calvez, S Paquelet
2019 IEEE 20th International Workshop on Signal Processing Advances in …, 2019
232019
Transmission method for transmitting data symbols to or from users of an ultra bandwidth telecommunication system
S Paquelet
US Patent 7,295,606, 2007
202007
Exploiting the massive MIMO channel structural properties for minimization of channel estimation error and training overhead
S Bazzi, S Stefanatos, L Le Magoarou, SE Hajri, M Assaad, S Paquelet, ...
IEEE Access 7, 32434-32452, 2019
192019
UWB non-coherent high data rates transceiver architecture and implementation
JB Doré, B Uguen, S Paquelet, S Mallégol, I Mitsubishi
IWCT Conference, 2005
192005
Parametric channel estimation for massive MIMO
L Le Magoarou, S Paquelet
2018 IEEE Statistical Signal Processing Workshop (SSP), 30-34, 2018
182018
Analytical derivation and optimization of a hybrid unicast-broadcast network for linear services
PA Fam, S Paquelet, M Crussière, JF Hélard, P Brétillon
IEEE Transactions on Broadcasting 62 (4), 890-902, 2016
182016
Microwave (de) multiplexer for ultra-wideband (UWB) non-coherent high data rates transceiver
S Mallegol, J Coupez, C Person, T Lespagnol, S Paquelet, A Bisiaux
2006 European Radar Conference, 346-349, 2006
172006
Comprehensive survey of FIR-based sample rate conversion
A Zeineddine, A Nafkha, S Paquelet, C Moy, PY Jezequel
Journal of Signal Processing Systems 93, 113-125, 2021
152021
On the symmetry of FIR filter with linear phase
S Paquelet, V Savaux
Digital Signal Processing 81, 57-60, 2018
152018
MIMO channel hardening for ray-based models
M Roy, S Paquelet, L Le Magoarou, M Crussiere
2018 14th International Conference on Wireless and Mobile Computing …, 2018
142018
Global throughput maximization of a hybrid unicast-broadcast network for linear services
PA Fam, M Crussière, JF Hélard, P Brétillon, S Paquelet
2015 International Symposium on Wireless Communication Systems (ISWCS), 146-150, 2015
132015
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20