Παρακολούθηση
Daniel G Bachrach
Daniel G Bachrach
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα cba.ua.edu - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Organizational citizenship behaviors: A critical review of the theoretical and empirical literature and suggestions for future research
PM Podsakoff, SB MacKenzie, JB Paine, DG Bachrach
Journal of management 26 (3), 513-563, 2000
102372000
Management
JR Schermerhorn Jr, DG Bachrach
John Wiley & Sons, 2023
21722023
The influence of management journals in the 1980s and 1990s
PM Podsakoff, SB MacKenzie, DG Bachrach, NP Podsakoff
Strategic management journal 26 (5), 473-488, 2005
9692005
Scholarly influence in the field of management: A bibliometric analysis of the determinants of university and author impact in the management literature in the past quarter century
PM Podsakoff, SB MacKenzie, NP Podsakoff, DG Bachrach
Journal of Management 34 (4), 641-720, 2008
5642008
Introduction to management.
JR Schermerhorn, DS Chappell
John Wiley, 2010
5232010
Perceived customer showrooming behavior and the effect on retail salesperson self-efficacy and performance
A Rapp, TL Baker, DG Bachrach, J Ogilvie, LS Beitelspacher
Journal of Retailing 91 (2), 358-369, 2015
5192015
Fostering good citizenship through ethical leadership: Exploring the moderating role of gender and organizational politics.
KM Kacmar, DG Bachrach, KJ Harris, S Zivnuska
Journal of applied psychology 96 (3), 633, 2011
4542011
Management
JR Schermerhorn Jr, DG Bachrach, B Wright
John Wiley & Sons, 2020
4372020
Exploring management
JR Schermerhorn Jr, DG Bachrach
John Wiley & Sons, 2020
2952020
Effects of task interdependence on the relationship between helping behavior and group performance.
DG Bachrach, BC Powell, BJ Collins, RG Richey
Journal of Applied Psychology 91 (6), 1396, 2006
2882006
Organizational citizenship behavior and performance evaluations: Exploring the impact of task interdependence.
DG Bachrach, BC Powell, E Bendoly, RG Richey
Journal of applied psychology 91 (1), 193, 2006
2612006
Utility of OCB: Organizational citizenship behavior and group performance in a resource allocation framework
TM Nielsen, DG Bachrach, E Sundstrom, TR Halfhill
Journal of Management 38 (2), 668-694, 2012
2562012
Organizational investments in social capital, managerial coaching, and employee work-related performance
AD Ellinger, AE Ellinger, DG Bachrach, YL Wang, AB Elmadağ Baş
Management Learning 42 (1), 67-85, 2011
2162011
The influence of time management skill on the curvilinear relationship between organizational citizenship behavior and task performance.
AA Rapp, DG Bachrach, TL Rapp
Journal of Applied Psychology 98 (4), 668, 2013
1982013
A self-regulation approach to understanding citizenship behavior in organizations
MC Bolino, J Harvey, DG Bachrach
Organizational Behavior and Human Decision Processes 119 (1), 126-139, 2012
1742012
Attributions of the" causes" of group performance as an alternative explanation of the relationship between organizational citizenship behavior and organizational performance.
DG Bachrach, E Bendoly, PM Podsakoff
Journal of Applied Psychology 86 (6), 1285, 2001
1732001
Influences of organizational investments in social capital on service employee commitment and performance
AE Ellinger, CCF Musgrove, AD Ellinger, DG Bachrach, ABE Baş, ...
Journal of business research 66 (8), 1124-1133, 2013
1702013
The impact of situational constraints, role stressors, and commitment on employee altruism.
SM Jex, GA Adams, DG Bachrach, S Sorenson
Journal of Occupational Health Psychology 8 (3), 171, 2003
1632003
Social network ties, transactive memory, and performance in groups
JY Lee, DG Bachrach, K Lewis
Organization science 25 (3), 951-967, 2014
1312014
Organizational Citizenship and Mood: An Experimental Test of Perceived Job Breadth1
DG Bachrach, SM Jex
Journal of Applied Social Psychology 30 (3), 641-663, 2000
1232000
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20