Παρακολούθηση
Nathan Koenig
Nathan Koenig
CTO, Open Robotics
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα openrobotics.org - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Design and use paradigms for gazebo, an open-source multi-robot simulator
N Koenig, A Howard
2004 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems …, 2004
32212004
Materials for Enabling Hands-On Robotics and STEM Education.
MJ Mataric, NP Koenig, D Feil-Seifer
AAAI spring symposium: Semantic scientific knowledge integration, 99-102, 2007
1932007
Extending open dynamics engine for robotics simulation
E Drumwright, J Hsu, N Koenig, D Shell
International Conference on Simulation, Modeling, and Programming for …, 2010
1082010
Mobile human-robot teaming with environmental tolerance
MM Loper, NP Koenig, SH Chernova, CV Jones, OC Jenkins
2009 4th ACM/IEEE International Conference on Human-Robot Interaction (HRI …, 2009
642009
Communication and knowledge sharing in human–robot interaction and learning from demonstration
N Koenig, L Takayama, M Matarić
Neural Networks 23 (8-9), 1104-1112, 2010
502010
Behavior-based segmentation of demonstrated tasks
N Koenig, MJ Mataric
Proceedings of the international conference on development and learning, 2006
502006
Robot life-long task learning from human demonstrations: a Bayesian approach
N Koenig, MJ Matarić
Autonomous Robots 41 (5), 1173-1188, 2017
342017
Toward real-time human detection and tracking in diverse environments
N Koenig
2007 IEEE 6th International Conference on Development and Learning, 94-98, 2007
312007
Gazebo-3d multiple robot simulator with dynamics
N Koenig, A Howard
Technical report, 2006
302006
Design and use paradigms for gazebo, an open-source multi-robot simulator. In 2004 IEEE
N Koenig, A Howard
RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS)(IEEE …, 0
22
NASA's space robotics challenge: advancing robotics for future exploration missions
KA Hambuchen, MC Roman, A Sivak, A Herblet, N Koenig, D Newmyer, ...
AIAA SPACE and Astronautics Forum and Exposition, 5120, 2017
132017
Based Behavior and Task Learning.
NP Koenig, MJ Mataric
AAAI Spring Symposium: To Boldly Go Where No Human-Robot Team Has Gone …, 2006
112006
Learning from demonstration: Communication and policy generation
N Koenig, L Takayama, M Matarić
12th International Symposium on Experimental Robotics (ISER), 2010
42010
Learning from Demonstration: A Study of Visual and Auditory Communication and Influence Diagrams
N Koenig, L Takayama, MJ Matarić
Experimental Robotics, 65-79, 2014
22014
Training wheels for the robot: Learning from demonstration using simulation
N Koenig
2012 AAAI Fall Symposium Series, 2012
22012
Can we learn finite state machine robot controllers from interactive demonstration?
DH Grollman, OC Jenkins, J Butterfield, OC Jenkins, D Sobel, ...
From Motor to Interaction Learning in Robots. Springer, 405-429, 2009
22009
Unsupervised Feature Learning in Diverse Indoor Environments
N Koenig, MJ Mataric
Incremental Life-long Learning by Demonstration
N Koenig, M Mataric
What Lies Ahead? Expectation Management in Human-Robot Collaboration/1 Guy Hoffman and Cynthia Breazeal A Hybrid Model for Situation Monitoring and Conflict Prediction in Human …
C Lesire, C Tessier, GJM Kruijff, F Tang, LE Parker, MB Dias, TK Harris, ...
Monte-Carlo Localization Using Visual Landmarks
N Koenig, C Siagian
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20