Marcos Fernández-Martínez
Marcos Fernández-Martínez
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα uantwerpen.be - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Nutrient availability as the key regulator of global forest carbon balance
M Fernández-Martínez, S Vicca, IA Janssens, J Sardans, S Luyssaert, ...
Nature Climate Change 4 (6), 471-476, 2014
3072014
Global patterns of phosphatase activity in natural soils
O Margalef, J Sardans, M Fernández-Martínez, R Molowny-Horas, ...
Scientific Reports 7 (1), 1337, 2017
1482017
Biomass production efficiency controlled by management in temperate and boreal ecosystems
M Campioli, S Vicca, S Luyssaert, J Bilcke, E Ceschia, FSC Iii, P Ciais, ...
Nature Geoscience 8 (11), 843, 2015
942015
Shifting from a fertilization-dominated to a warming-dominated period
J Peñuelas, P Ciais, JG Canadell, IA Janssens, M Fernández-Martínez, ...
Nature Ecology & Evolution, 1, 2017
932017
Assessment of the impacts of climate change on Mediterranean terrestrial ecosystems based on data from field experiments and long-term monitored field gradients in Catalonia
J Peñuelas, J Sardans, I Filella, M Estiarte, J Llusià, R Ogaya, J Carnicer, ...
Environmental and Experimental Botany 152, 49-59, 2018
792018
Foliar and soil concentrations and stoichiometry of nitrogen and phosphorous across European Pinus sylvestris forests: relationships with climate, N deposition and tree growth
J Sardans, R Alonso, IA Janssens, J Carnicer, S Vereseglou, MC Rillig, ...
Functional Ecology 30 (5), 676-689, 2016
632016
Masting in oaks: Disentangling the effect of flowering phenology, airborne pollen load and drought
M Fernández-Martínez, J Belmonte, JM Espelta
Acta Oecologica 43, 51-59, 2012
632012
Global trends in carbon sinks and their relationships with CO 2 and temperature
M Fernández-Martínez, J Sardans, F Chevallier, P Ciais, M Obersteiner, ...
Nature Climate Change 9, 73–79, 2019
612019
Impacts of Global Change on Mediterranean Forests and Their Services
J Peñuelas, J Sardans, I Filella, M Estiarte, J Llusià, R Ogaya, J Carnicer, ...
Forests 8 (12), 463, 2017
612017
The bioelements, the elementome, and the biogeochemical niche
J Peñuelas, M Fernández‐Martínez, P Ciais, D Jou, S Piao, M Obersteiner, ...
Ecology 100 (5), e02652, 2019
542019
Factors influencing the foliar elemental composition and stoichiometry in forest trees in Spain
J Sardans, R Alonso, J Carnicer, M Fernández-Martínez, MG Vivanco, ...
Perspectives in Plant Ecology, Evolution and Systematics 18, 52-69, 2016
482016
Atmospheric deposition, CO2, and change in the land carbon sink.
M Fernández-Martínez, S Vicca, IA Janssens, P Ciais, M Obersteiner, ...
Scientific reports 7 (1), 9632, 2017
442017
Spatial variability and controls over biomass stocks, carbon fluxes, and resource-use efficiencies across forest ecosystems
M Fernández-Martínez, S Vicca, IA Janssens, S Luyssaert, M Campioli, ...
Trees 28 (2), 597-611, 2014
442014
The Moran effect and environmental vetoes: phenological synchrony and drought drive seed production in a Mediterranean oak
M Bogdziewicz, M Fernández-Martínez, R Bonal, J Belmonte, JM Espelta
Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences 284 (1866), 20171784, 2017
432017
Temporal trends in the enhanced vegetation index and spring weather predict seed production in Mediterranean oaks
M Fernández-Martínez, M Garbulsky, J Peñuelas, G Peguero, JM Espelta
Plant Ecology 216 (8), 1061-1072, 2015
392015
The North Atlantic Oscillation synchronises fruit production in western European forests
M Fernández‐Martínez, S Vicca, IA Janssens, JM Espelta, J Peñuelas
Ecography 40 (7), 864-874, 2017
322017
The role of nutrients, productivity and climate in determining tree fruit production in European forests
M Fernández‐Martínez, S Vicca, IA Janssens, JM Espelta, J Peñuelas
New Phytologist 213 (2), 669-679, 2017
322017
Nutrient‐rich plants emit a less intense blend of volatile isoprenoids
M Fernández‐Martínez, J Llusià, I Filella, Ü Niinemets, A Arneth, IJ Wright, ...
New Phytologist 220 (3), 773-784, 2018
292018
Recent global decline of CO2 fertilization effects on vegetation photosynthesis
S Wang, Y Zhang, W Ju, JM Chen, P Ciais, A Cescatti, J Sardans, ...
Science 370 (6522), 1295-1300, 2020
262020
Nutrient scarcity as a selective pressure for mast seeding
M Fernández-Martínez, I Pearse, J Sardans, F Sayol, WD Koenig, ...
Nature Plants 5 (12), 1222-1228, 2019
242019
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20