Παρακολούθηση
Grigorios Raptopoulos
Grigorios Raptopoulos
Postdoctoral Researcher, Department of Chemistry, National and Kapodistrian University of Athens
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα chem.uoa.gr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Synthetic Polymer Aerogels in Particulate Form
P Paraskevopoulou, D Chriti, G Raptopoulos, GC Anyfantis
Materials 12 (9), 1543, 2019
352019
Mechanically Strong Polyurea/Polyurethane-Cross-Linked Alginate Aerogels
P Paraskevopoulou, I Smirnova, T Athamneh, M Papastergiou, D Chriti, ...
ACS Applied Polymer Materials 2 (5), 1974-1988, 2020
322020
Polyurea-crosslinked biopolymer aerogel beads
P Paraskevopoulou, I Smirnova, T Athamneh, M Papastergiou, D Chriti, ...
RSC Advances 10 (67), 40843-40852, 2020
232020
Millimeter-Size Spherical Polyurea Aerogel Beads with Narrow Size Distribution
D Chriti, G Raptopoulos, M Papastergiou, P Paraskevopoulou
Gels 4 (3), 66, 2018
222018
Poly (urethane-norbornene) Aerogels via Ring Opening Metathesis Polymerization of Dendritic Urethane-Norbornene Monomers: Structure-Property Relationships as a Function of an …
A Kanellou, GC Anyfantis, D Chriti, G Raptopoulos, M Pitsikalis, ...
Molecules (Basel, Switzerland) 23 (5), 2018
222018
Poly (Urethane-Acrylate) Aerogels via Radical Polymerization of Dendritic Urethane-Acrylate Monomers
M Papastergiou, A Kanellou, D Chriti, G Raptopoulos, P Paraskevopoulou
Materials 11 (11), 2249, 2018
212018
Synthesis and structural characterization of poly (dicyclopentadiene) gels obtained with a novel ditungsten versus conventional W and Ru mononuclear catalysts
G Raptopoulos, GC Anyfantis, D Chriti, P Paraskevopoulou
Inorganica Chimica Acta 460, 69-76, 2017
212017
Strategies toward catalytic biopolymers: Incorporation of tungsten in alginate aerogels
P Paraskevopoulou, P Gurikov, G Raptopoulos, D Chriti, M Papastergiou, ...
Polyhedron 154, 209-216, 2018
182018
Extremely Efficient Uranium Removal from Aqueous Environments with Polyurea-Cross-Linked Alginate Aerogel Beads
E Georgiou, G Raptopoulos, M Papastergiou, P Paraskevopoulou, ...
ACS Applied Polymer Materials 4 (2), 920-928, 2022
172022
Metal-doped carbons from polyurea-crosslinked alginate aerogel beads
G Raptopoulos, M Papastergiou, D Chriti, E Effraimopoulou, T Čendak, ...
Materials Advances 2 (8), 2684-2699, 2021
162021
Copolymerization of Norbornene and Norbornadiene Using a cis-Selective Bimetallic W-Based Catalytic System
G Raptopoulos, K Kyriakou, G Mali, A Scarpellini, GC Anyfantis, ...
Polymers 9 (4), 141, 2017
152017
Evaluation of Polyurea-Crosslinked Alginate Aerogels for Seawater Decontamination
P Paraskevopoulou, G Raptopoulos, F Leontaridou, M Papastergiou, ...
Gels 7 (1), 27, 2021
142021
Poly (urethane-acrylate) aerogels from the isocyanurate trimer of isophorone diisocyanate
M Papastergiou, D Chriti, DE Damalas, G Raptopoulos, ...
The Journal of Supercritical Fluids 148, 42-54, 2019
142019
An Extreme Case of Swelling of Mostly cis-Polydicyclopentadiene by Selective Solvent Absorption—Application in Decontamination and Environmental Remediation
D Chriti, G Raptopoulos, GC Anyfantis, P Paraskevopoulou
ACS Applied Polymer Materials 1 (7), 1648-1659, 2019
132019
Investigating the Structural, Spectroscopic, and Electrochemical Properties of [Fe {(EPiPr2) 2N} 2](E= S, Se) and the Formation of Iron Selenides by Chemical Vapor Deposition
N Levesanos, WPR Liyanage, E Ferentinos, G Raptopoulos, ...
European Journal of Inorganic Chemistry 2016 (34), 5332-5339, 2016
122016
Exploring the Reactivity of Na [W2 (μ-Cl) 3Cl4 (THF) 2]∙(THF) 3 towards the Polymerization of Selected Cycloolefins
N Saragas, G Floros, G Raptopoulos, M Pitsikalis, P Paraskevopoulou, ...
Molecules 20 (12), 21896-21908, 2015
122015
Fundamental skeletal nanostructure of nanoporous polymer-cross-linked alginate aerogels and its relevance to environmental remediation
P Paraskevopoulou, G Raptopoulos, A Len, Z Dudás, I Fábián, J Kalmár
ACS Applied Nano Materials 4 (10), 10575-10583, 2021
112021
Efficient Removal of Polyvalent Metal Ions (Eu (III) and Th (IV)) from Aqueous Solutions by Polyurea-Crosslinked Alginate Aerogels
E Georgiou, I Pashalidis, G Raptopoulos, P Paraskevopoulou
Gels 8 (8), 478, 2022
92022
Metathesis Polymerization Reactions Induced by the Bimetallic Complex (Ph4P) 2 [W2 (μ-Br) 3Br6]
D Chriti, A Grigoropoulos, G Raptopoulos, G Charalambidis, V Nikolaou, ...
Polymers 7 (12), 2611-2624, 2015
92015
Uranium Removal from Aqueous Solutions by Aerogel-Based Adsorbents—A Critical Review
E Georgiou, G Raptopoulos, I Anastopoulos, DA Giannakoudakis, ...
Nanomaterials 13 (2), 363, 2023
72023
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20