Παρακολούθηση
Urs Staub
Urs Staub
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα psi.ch - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Role of Oxygen Vacancies in Cr‐Doped SrTiO3 for Resistance‐Change Memory
M Janousch, GI Meijer, U Staub, B Delley, SF Karg, BP Andreasson
Advanced materials 19 (17), 2232-2235, 2007
6362007
Large-amplitude spin dynamics driven by a THz pulse in resonance with an electromagnon
T Kubacka, JA Johnson, MC Hoffmann, C Vicario, S De Jong, P Beaud, ...
Science 343 (6177), 1333-1336, 2014
3192014
A time-dependent order parameter for ultrafast photoinduced phase transitions
P Beaud, A Caviezel, SO Mariager, L Rettig, G Ingold, C Dornes, ...
Nature materials 13 (10), 923-927, 2014
2872014
Direct Observation of Charge Order in an Epitaxial Film
U Staub, GI Meijer, F Fauth, R Allenspach, JG Bednorz, J Karpinski, ...
Physical review letters 88 (12), 126402, 2002
2832002
The ultrafast Einstein–de Haas effect
C Dornes, Y Acremann, M Savoini, M Kubli, MJ Neugebauer, E Abreu, ...
Nature 565 (7738), 209-212, 2019
2092019
Terahertz-driven phonon upconversion in SrTiO3
M Kozina, M Fechner, P Marsik, T van Driel, JM Glownia, C Bernhard, ...
Nature Physics 15 (4), 387-392, 2019
1822019
Role of magnetic and orbital ordering at the metal-insulator transition in
V Scagnoli, U Staub, AM Mulders, M Janousch, GI Meijer, G Hammerl, ...
Physical Review B 73 (10), 100409, 2006
1702006
Neutron spectroscopic evidence for cluster formation and percolative superconductivity in
J Mesot, P Allenspach, U Staub, A Furrer, H Mutka
Physical review letters 70 (6), 865, 1993
1681993
Nonthermal Melting of a Charge Density Wave in
E Möhr-Vorobeva, SL Johnson, P Beaud, U Staub, R De Souza, C Milne, ...
Physical review letters 107 (3), 036403, 2011
1642011
A systematic low-temperature neutron diffraction study of the RBa2Cu3Ox (R= yttrium and rare earths; x= 6 and 7) compounds
M Guillaume, P Allenspach, W Henggeler, J Mesot, B Roessli, U Staub, ...
Journal of Physics: Condensed Matter 6 (39), 7963, 1994
1521994
Formation of a magnetic soliton lattice in copper metaborate
B Roessli, J Schefer, GA Petrakovskii, B Ouladdiaf, M Boehm, U Staub, ...
Physical review letters 86 (9), 1885, 2001
1472001
Observation of orbital currents in CuO
V Scagnoli, U Staub, Y Bodenthin, RA De Souza, M García-Fernández, ...
Science 332 (6030), 696-698, 2011
1442011
Ultrafast structural phase transition driven by photoinduced melting of charge and orbital order
P Beaud, SL Johnson, E Vorobeva, U Staub, RA De Souza, CJ Milne, ...
Physical review letters 103 (15), 155702, 2009
1412009
Valence states of Cr and the insulator-to-metal transition in Cr-doped
GI Meijer, U Staub, M Janousch, SL Johnson, B Delley, T Neisius
Physical Review B 72 (15), 155102, 2005
1302005
Femtosecond dynamics of the collinear-to-spiral antiferromagnetic phase transition in CuO
SL Johnson, RA De Souza, U Staub, P Beaud, E Möhr-Vorobeva, ...
Physical review letters 108 (3), 037203, 2012
1262012
A systematic neutron diffraction study of RBa2Cu3O7 (R=yttrium and rare earths) high-T c superconductors
M Guillaume, P Allenspach, J Mesot, B Roessli, U Staub, P Fischer, ...
Zeitschrift für Physik B Condensed Matter 90, 13-17, 1993
1111993
Neutron-spectroscopic studies of the crystal field in (6≤x≤7)
J Mesot, P Allenspach, U Staub, A Furrer, H Mutka, R Osborn, A Taylor
Physical Review B 47 (10), 6027, 1993
1061993
Artificial multiferroic heterostructures
CAF Vaz, U Staub
Journal of Materials Chemistry C 1 (41), 6731-6742, 2013
1052013
Transition-metal-oxide-based resistance-change memories
SF Karg, GI Meijer, JG Bednorz, CT Rettner, AG Schrott, EA Joseph, ...
IBM Journal of Research and Development 52 (4.5), 481-492, 2008
1022008
Correlation between crystal structure and magnetism in the frustrated antiferromagnet under high magnetic fields
N Terada, Y Narumi, Y Sawai, K Katsumata, U Staub, Y Tanaka, ...
Physical Review B 75 (22), 224411, 2007
992007
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20