Παρακολούθηση
Petridis Sergios
Petridis Sergios
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα elsevier.com
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
An overview of the BIOASQ large-scale biomedical semantic indexing and question answering competition
G Tsatsaronis, G Balikas, P Malakasiotis, I Partalas, M Zschunke, ...
BMC bioinformatics 16, 1-28, 2015
5842015
Discovering subsumption hierarchies of ontology concepts from text corpora
E Zavitsanos, G Paliouras, GA Vouros, S Petridis
Proceedings of the IEEE/WIC/ACM International Conference on Web Intelligence …, 2007
752007
On the relation between discriminant analysis and mutual information for supervised linear feature extraction
S Petridis, SJ Perantonis
Pattern Recognition 37 (5), 857-874, 2004
622004
An efficient feature extraction and dimensionality reduction scheme for isolated greek handwritten character recognition
G Vamvakas, B Gatos, S Petridis, N Stamatopoulos
Ninth international conference on document analysis and recognition (ICDAR …, 2007
502007
Supporting tele-health and AI-based clinical decision making with sensor data fusion and semantic interpretation: The USEFIL case study
A Artikis, PD Bamidis, A Billis, C Bratsas, C Frantzidis, V Karkaletsis, ...
International workshop on artificial intelligence and NetMedicine, 21, 2012
322012
Fisher linear semi-discriminant analysis for speaker diarization
T Giannakopoulos, S Petridis
IEEE transactions on audio, speech, and language processing 20 (7), 1913-1922, 2012
322012
Evaluation framework specifications
G Balikas, I Partalas, A Kosmopoulos, S Petridis, P Malakasiotis, ...
Project deliverable D 4, 2013
292013
Audio-visual speaker diarization using fisher linear semi-discriminant analysis
N Sarafianos, T Giannakopoulos, S Petridis
Multimedia Tools and Applications 75, 115-130, 2016
252016
Determining automatically the size of learned ontologies
E Zavitsanos, S Petridis, G Paliouras, GA Vouros
ECAI 2008, 775-776, 2008
242008
Learning subsumption hierarchies of ontology concepts from texts
E Zavitsanos, G Paliouras, GA Vouros, S Petridis
Web Intelligence and Agent Systems: An International Journal 8 (1), 37-51, 2010
222010
An efficient segmentation-free approach to assist old Greek handwritten manuscript OCR
B Gatos, K Ntzios, I Pratikakis, S Petridis, T Konidaris, SJ Perantonis
Pattern analysis and applications 8 (4), 305-320, 2006
212006
Efficient ais data processing for environmentally safe shipping
M Vodas, N Pelekis, Y Theodoridis, C Ray, V Karkaletsis, S Petridis, ...
SPOUDAI Journal of Economics and Business 63 (3-4), 181-190, 2013
162013
Symbolic and neural learning for named-entity recognition
G Petasis, S Petridis, G Paliouras, V Karkaletsis, SJ Perantonis, ...
Proceedings of the Symposium on Computational Intelligence and Learning, 58-66, 2000
152000
Clothes change detection using the Kinect sensor
D Sgouropoulos, T Giannakopoulos, S Petridis, S Perantonis, A Korakis
2014 International Conference on Signal Processing and Multimedia …, 2014
132014
Unobtrusive low cost pupil size measurements using web cameras
S Petridis, T Giannakopoulos, CD Spyropoulos
arXiv preprint arXiv:1311.7327, 2013
132013
Allen's Hourglass: Probabilistic Treatment of Interval Relations
S Petridis, G Paliouras, SJ Perantonis
Temporal Representation and Reasoning (TIME), 2010 17th International …, 2010
122010
A segmentation-free recognition technique to assist old Greek handwritten manuscript OCR
B Gatos, K Ntzios, I Pratikakis, S Petridis, T Konidaris, SJ Perantonis
International Workshop on Document Analysis Systems, 63-74, 2004
122004
CASAM: collaborative human-machine annotation of multimedia
RJ Hendley, R Beale, CP Bowers, C Georgousopoulos, C Vassiliou, ...
Multimedia tools and applications 70, 1277-1308, 2014
92014
Unsupervised Speaker Clustering in a Linear Discriminant Subspace
T Giannakopoulos, S Petridis
Machine Learning and Applications (ICMLA), 2010 Ninth International …, 2010
92010
A multi-class method for detecting audio events in news broadcasts
S Petridis, T Giannakopoulos, S Perantonis
Artificial Intelligence: Theories, Models and Applications: 6th Hellenic …, 2010
92010
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20