Παρακολούθηση
Georgios Kellaris
Georgios Kellaris
Lerna Inc.
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα bu.edu - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Generic attacks on secure outsourced databases
G Kellaris, G Kollios, K Nissim, A O'neill
Proceedings of the 2016 ACM SIGSAC Conference on Computer and Communications …, 2016
3172016
Differentially private event sequences over infinite streams
G Kellaris, S Papadopoulos, X Xiao, D Papadias
Proceedings of the VLDB Endowment 7 (12), 1155-1166, 2014
2832014
Practical differential privacy via grouping and smoothing
G Kellaris, S Papadopoulos
Proceedings of the 39th international conference on Very Large Data Bases …, 2013
1442013
Psi ({\Psi}): a private data sharing interface
M Gaboardi, J Honaker, G King, J Murtagh, K Nissim, J Ullman, S Vadhan
arXiv preprint arXiv:1609.04340, 2016
892016
Map-matched trajectory compression
G Kellaris, N Pelekis, Y Theodoridis
Journal of Systems and Software 86 (6), 1566-1579, 2013
772013
Trajectory compression under network constraints
G Kellaris, N Pelekis, Y Theodoridis
Advances in Spatial and Temporal Databases: 11th International Symposium …, 2009
592009
Shortest path computation on air indexes
G Kellaris, K Mouratidis
Proceedings of the VLDB Endowment 3 (1-2), 747-757, 2010
492010
Accessing data while preserving privacy
G Kellaris, G Kollios, K Nissim, A O’Neill
CoRR, abs/1706.01552 5, 2017
402017
Combining differential privacy and PIR for efficient strong location privacy
E Fung, G Kellaris, D Papadias
International Symposium on Spatial and Temporal Databases, 295-312, 2015
222015
εpsolute: Efficiently Querying Databases While Providing Differential Privacy
D Bogatov, G Kellaris, G Kollios, K Nissim, A O'Neill
Proceedings of the 2021 ACM SIGSAC Conference on Computer and Communications …, 2021
142021
Engineering methods for differentially private histograms: Efficiency beyond utility
G Kellaris, S Papadopoulos, D Papadias
IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering 31 (2), 315-328, 2018
102018
Usable differential privacy: A case study with psi
J Murtagh, K Taylor, G Kellaris, S Vadhan
arXiv preprint arXiv:1809.04103, 2018
82018
Efficiently querying databases while providing differential privacy
YN Kobliner, G Kellaris, G Kollios
US Patent 10,984,130, 2021
52021
Doquet: Differentially Oblivious Range and Join Queries with Private Data Structures
L Qiu, G Kellaris, N Mamoulis, K Nissim, G Kollios
Proceedings of the VLDB Endowment 16 (13), 4160-4173, 2023
12023
Revealing the unseen: how to expose cloud usage while protecting user privacy
A Turk, M Varia, G Kellaris
2017 IEEE International Conference on Data Mining Workshops (ICDMW), 1011-1016, 2017
12017
Marco Gaboardi James Honaker Gary King Jack Murtagh Kobbi Nissim Jonathan Ullman Salil Vadhan
N Ahmed, A Antuca, B Avent, C Bain, V Balcer, J Bu, M Bun, S Chong, ...
arXiv preprint arXiv:1609.04340, 2016
2016
Practical differential privacy
G Kellaris
2015
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–17