Παρακολούθηση
Petr Motlicek
Petr Motlicek
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα idiap.ch - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
The Kaldi speech recognition toolkit
D Povey, A Ghoshal, G Boulianne, L Burget, O Glembek, N Goel, ...
IEEE 2011 workshop on automatic speech recognition and understanding, 2011
70552011
Deep neural networks for multiple speaker detection and localization
W He, P Motlicek, JM Odobez
2018 IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA), 74-79, 2018
1892018
Generating exact lattices in the WFST framework
D Povey, M Hannemann, G Boulianne, L Burget, A Ghoshal, M Janda, ...
2012 IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal …, 2012
1772012
Multilingual deep neural network based acoustic modeling for rapid language adaptation
NT Vu, D Imseng, D Povey, P Motlicek, T Schultz, H Bourlard
2014 IEEE international conference on acoustics, speech and signal …, 2014
1402014
BertAA: BERT fine-tuning for Authorship Attribution
M Fabien, E Villatoro-Tello, P Motlicek, S Parida
Proceedings of the 17th International Conference on Natural Language …, 2020
772020
Multistream network feature processing for a distributed speech recognition system
H Garudadri, S Sivadas, H Hermansky, NH Morgan, CC Wooters, ...
US Patent 7,089,178, 2006
652006
Annotation and recognition of personality traits in spoken conversations from the ami meetings corpus
F Valente, S Kim, P Motlicek
Thirteenth annual conference of the international speech communication …, 2012
632012
End-to-End Accented Speech Recognition.
T Viglino, P Motlicek, M Cernak
Interspeech, 2140-2144, 2019
622019
Semi-supervised learning with semantic knowledge extraction for improved speech recognition in air traffic control
A Srinivasamurthy, P Motlicek, I Himawan, G Szaszak, Y Oualil, H Helmke
Proceedings of Interspeech 2017, 2017
542017
Using out-of-language data to improve an under-resourced speech recognizer
D Imseng, P Motlicek, H Bourlard, PN Garner
Speech communication 56, 142-151, 2014
542014
A simple continuous pitch estimation algorithm
PN Garner, M Cernak, P Motlicek
IEEE Signal Processing Letters 20 (1), 102-105, 2012
542012
Conversion of recurrent neural network language models to weighted finite state transducers for automatic speech recognition
G Lecorvé, P Motlicek
Idiap, 2012
532012
Current trends in multilingual speech processing
H Bourlard, J Dines, M Magimai-Doss, PN Garner, D Imseng, P Motlicek, ...
Sadhana 36, 885-915, 2011
532011
Abstract text summarization: A low resource challenge
S Parida, P Motlicek
Proceedings of the 2019 Conference on Empirical Methods in Natural Language …, 2019
492019
The DBOX corpus collection of spoken human-human and human-machine dialogues
V Petukhova, M Gropp, D Klakow, A Schmidt, G Eigner, M Topf, S Srb, ...
The LREC 2014 Proceedings, 252–258, 2014
492014
Spectral noise shaping in audio coding based on spectral dynamics in frequency sub-bands
H Garudadri, S Ganapathy, P Motlicek, H Hermansky
US Patent 8,428,957, 2013
482013
IMPROVING ACOUSTIC BASED KEYWORD SPOTTING USING LVCSR LATTICES
P Motlicek, F Valente, I Szoke
46*
Deep neural network based posteriors for text-dependent speaker verification
S Dey, S Madikeri, M Ferras, P Motlicek
2016 IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal …, 2016
412016
Unsupervised speech/non-speech detection for automatic speech recognition in meeting rooms
HK Maganti, P Motlicek, D Gatica-Perez
2007 IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal …, 2007
412007
TROPE
MTN NETWORK
402018
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20