Παρακολούθηση
Nikolaos Zacharias
Nikolaos Zacharias
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα uop.gr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Portable XRF of archaeological artifacts: current research, potentials and limitations
I Liritzis, N Zacharias
X-ray fluorescence spectrometry (XRF) in geoarchaeology, 109-142, 2011
2552011
Post‐depositional elemental alterations in pottery: Neutron activation analyses of surface and core samples
A Schwedt, H Mommsen, N Zacharias
Archaeometry 46 (1), 85-101, 2004
1442004
Analcime crystallization and compositional profiles—comparing approaches to detect post‐depositional alterations in archaeological pottery
A Schwedt, H Mommsen, N Zacharias, JBI Garrigós
Archaeometry 48 (2), 237-251, 2006
1412006
Luminescence dating in archaeology, anthropology, and geoarchaeology: an overview
I Liritzis, AK Singhvi, JK Feathers, GA Wagner, A Kadereit, N Zacharias, ...
Springer, 2013
1142013
Roman glasses coloured by dissolved transition metal ions: redox-reactions, optical spectroscopy and ligand field theory
D Möncke, M Papageorgiou, A Winterstein-Beckmann, N Zacharias
Journal of Archaeological Science 46, 23-36, 2014
1102014
Assessment of the production of antiquity pigments through experimental treatment of ochres and other iron based precursors
G Mastrotheodoros, KG Beltsios, N Zacharias
Mediterranean Archaeology and Archaeometry 10 (1), 37-59, 2010
622010
Combined elemental analysis of ancient glass beads by means of ion beam, portable XRF, and EPMA techniques
D Sokaras, AG Karydas, A Oikonomou, N Zacharias, K Beltsios, ...
Analytical and bioanalytical chemistry 395, 2199-2209, 2009
582009
Analytical and technological examination of glass tesserae from Hagia Sophia
A Moropoulou, N Zacharias, ET Delegou, B Maróti, Z Kasztovszky
Microchemical Journal 125, 170-184, 2016
492016
Luminescence quartz dating of lime mortars. A first research approach
N Zacharias, B Mauz, C T. Michael
Radiation Protection Dosimetry 101 (1-4), 379-382, 2002
492002
Pottery Wares from the Prehistoric Settlement at Ialysos (Trianda) in Rhodes1
T Marketou, E Karantzali, H Mommsen, N Zacharias, V Kilikoglou, ...
Annual of the British School at Athens 101, 1-55, 2006
462006
An archaeometric study of Hellenistic glass vessels: evidence for multiple sources
A Oikonomou, J Henderson, M Gnade, S Chenery, N Zacharias
Archaeological and Anthropological Sciences 10, 97-110, 2018
442018
Surface luminescence dating of ‘Dragon Houses’ and Armena gate at Styra
I Liritzis, GS Polymeris, N Zacharias
Mediterranean Archaeology and Archaeometry, 2010
402010
A contribution to the study of post-depositional alterations of pottery using TL dating analysis
N Zacharias, A Schwedt, JB i Garrigós, CT Michael, H Mommsen, ...
Journal of Archaeological Science 34 (11), 1804-1809, 2007
372007
Technology issues of Byzantine glazed pottery from Corinth, Greece
E Palamara, N Zacharias, M Xanthopoulou, Z Kasztovszky, I Kovács, ...
Microchemical Journal 129, 137-150, 2016
362016
Critical assessment of chromatic index in archaeological ceramics by Munsell and RGB: novel contribution to characterization and provenance studies
M Bratitsi, I Liritzis, A Vafiadou, V Xanthopoulou, E Palamara, I Iliopoulos, ...
Mediterranean Archaeology and Archaeometry 18 (2), 175-175, 2018
332018
Recuperated-OSL dating of quartz from Aegean (South Greece) raised Pleistocene marine sediments: current results
C Athanassas, N Zacharias
Quaternary Geochronology 5 (1), 65-75, 2010
332010
Solid-state luminescence for the optical examination of archaeological glass beads
N Zacharias, K Beltsios, A Oikonomou, AG Karydas, Y Bassiakos, ...
Optical Materials 30 (7), 1127-1133, 2008
332008
Characterization and provenance of ceramic artifacts and local clays from Late Mycenaean Kastrouli (Greece) by means of p-XRF screening and statistical analysis
I Liritzis, V Xanthopoulou, E Palamara, I Papageorgiou, I Iliopoulos, ...
Journal of Cultural Heritage 46, 61-81, 2020
322020
OSL mortar dating to elucidate the construction history of the Tomb Chamber of the Holy Aedicule of the Holy Sepulchre in Jerusalem
A Moropoulou, N Zacharias, ET Delegou, M Apostolopoulou, E Palamara, ...
Journal of Archaeological Science: Reports 19, 80-91, 2018
292018
Advances in surface luminescence dating: new data from selected monuments
I Liritzis, A Vafiadou, N Zacharias, GS Polymeris, RG Bednarik
Mediterranean Archaeology and Archaeometry 13 (3), 105-115, 2013
282013
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20