Παρακολούθηση
Eric J Ward
Eric J Ward
Statistician, Northwest Fisheries Science Center, NOAA Fisheries
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα noaa.gov - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Best practices for use of stable isotope mixing models in food-web studies
DL Phillips, R Inger, S Bearhop, AL Jackson, JW Moore, AC Parnell, ...
Canadian Journal of Zoology 92 (10), 823-835, 2014
12172014
Bayesian Stable Isotope Mixing Models
AC Parnell, DL Phillips, S Bearhop, AL Jackson, BX Semmens, EJ Ward, ...
Environmetrics 24 (6), 387-399, 2013
9292013
Analyzing mixing systems using a new generation of Bayesian tracer mixing models
BC Stock, AL Jackson, EJ Ward, AC Parnell, DL Phillips, BX Semmens
PeerJ 6, e5096, 2018
9012018
Fleet dynamics and fishermen behavior: lessons for fisheries managers
TA Branch, R Hilborn, AC Haynie, G Fay, L Flynn, J Griffiths, KN Marshall, ...
Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences 63 (7), 1647-1668, 2006
4322006
A coherent signature of anthropogenic nitrogen deposition to remote watersheds of the northern hemisphere
GW Holtgrieve, DE Schindler, WO Hobbs, PR Leavitt, EJ Ward, L Bunting, ...
Science 334 (6062), 1545-1548, 2011
3782011
Marss: Multivariate autoregressive state-space models for analyzing time-series data
EE Holmes, EJ Ward, K Wills
The R Journal 4, 11-19, 2012
3462012
Geostatistical delta-generalized linear mixed models improve precision for estimated abundance indices for West Coast groundfishes
JT Thorson, AO Shelton, EJ Ward, HJ Skaug
ICES Journal of Marine Science 72 (5), 1297-1310, 2015
3132015
Quantifying inter-and intra-population niche variability using hierarchical Bayesian stable isotope mixing models
BX Semmens, EJ Ward, JW Moore, CT Darimont
PloS one 4 (7), e6187, 2009
2842009
Quantifying the effects of prey abundance on killer whale reproduction
EJ Ward, EE Holmes, KC Balcomb
Journal of Applied Ecology 46 (3), 632-640, 2009
2352009
A review and comparison of four commonly used Bayesian and maximum likelihood model selection tools
EJ Ward
Ecological Modelling 211 (1-2), 1-10, 2008
2302008
Analysis of multivariate time-series using the MARSS package
EE Holmes, EJ Ward, MD Scheuerell
NOAA Fisheries, Northwest Fisheries Science Center 2725, 98112, 2014
1782014
Demographic changes in Chinook salmon across the Northeast Pacific Ocean
J Ohlberger, EJ Ward, DE Schindler, B Lewis
Fish and Fisheries 19 (3), 533-546, 2018
1742018
Spatial semiparametric models improve estimates of species abundance and distribution
AO Shelton, JT Thorson, EJ Ward, BE Feist
Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences 71 (11), 1655-1666, 2014
1652014
Increasing hydrologic variability threatens depleted anadromous fish populations
EJ Ward, JH Anderson, TJ Beechie, GR Pess, MJ Ford
Global Change Biology, 2015
1592015
Factors influencing the relative fitness of hatchery and wild spring Chinook salmon (Oncorhynchus tshawytscha) in the Wenatchee River, Washington, USA
KS Williamson, AR Murdoch, TN Pearsons, EJ Ward, MJ Ford
Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences 67 (11), 1840-1851, 2010
1582010
Analyzing mixing systems using a new generation of Bayesian tracer mixing models. PeerJ 6, e5096
BC Stock, AL Jackson, EJ Ward, AC Parnell, DL Phillips, BX Semmens
1462018
Habitat structure determines resource use by zooplankton in temperate lakes
TB Francis, DE Schindler, GW Holtgrieve, ER Larson, MD Scheuerell, ...
Ecology letters 14 (4), 364-372, 2011
1412011
Including source uncertainty and prior information in the analysis of stable isotope mixing models
EJ Ward, BX Semmens, DE Schindler
Environmental science & technology 44 (12), 4645-4650, 2010
1372010
Competing tradeoffs between increasing marine mammal predation and fisheries harvest of Chinook salmon
BE Chasco, IC Kaplan, AC Thomas, A Acevedo-Gutiérrez, DP Noren, ...
Scientific Reports 7 (1), 15439, 2017
1332017
Model‐based inference for estimating shifts in species distribution, area occupied and centre of gravity
JT Thorson, ML Pinsky, EJ Ward
Methods in Ecology and Evolution 7 (8), 990-1002, 2016
1332016
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20