Παρακολούθηση
Xiao Wang (王逍)
Xiao Wang (王逍)
Associate Professor in Anhui University, Hefei, China; previous in Peng Cheng Laboratory, Shenzhen
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα ahu.edu.cn - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Learn to match: Automatic matching network design for visual tracking
Z Zhang, Y Liu, X Wang, B Li, W Hu
Proceedings of the IEEE/CVF international conference on computer vision …, 2021
1762021
Dense feature aggregation and pruning for rgbt tracking
Y Zhu, C Li, B Luo, J Tang, X Wang
Proceedings of the 27th ACM International Conference on Multimedia (ACM MM …, 2019
1662019
Pedestrian attribute recognition: A survey
X Wang, S Zheng, R Yang, A Zheng, Z Chen, J Tang, B Luo
Pattern Recognition 121, 108220, 2022
1432022
Sint++: Robust visual tracking via adversarial positive instance generation
X Wang, C Li, B Luo, J Tang
Proceedings of the IEEE conference on computer vision and pattern …, 2018
1432018
Towards More Flexible and Accurate Object Tracking with Natural Language: Algorithms and Benchmark
X Wang, X Shu, Z Zhang, B Jiang, Y Wang, Y Tian, F Wu
The IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR-2021), 2021
1252021
Large-scale Multi-Modal Pre-trained Models: A Comprehensive Survey
X Wang, G Chen, G Qian, P Gao, XY Wei, Y Wang, Y Tian, W Gao
Machine Intelligence Research (MIR), arXiv preprint arXiv:2302.10035, 2023
1032023
Weighted low-rank decomposition for robust grayscale-thermal foreground detection
C Li, X Wang, L Zhang, J Tang, H Wu, L Lin
IEEE Transactions on Circuits and Systems for Video Technology 27 (4), 725-738, 2016
912016
CmSalGAN: RGB-D salient object detection with cross-view generative adversarial networks
B Jiang, Z Zhou, X Wang, J Tang, B Luo
IEEE Transactions on Multimedia 23, 1343-1353, 2020
802020
Grayscale-thermal object tracking via multitask laplacian sparse representation
C Li, X Sun, X Wang, L Zhang, J Tang
IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics: Systems 47 (4), 673-681, 2017
772017
Event-based Video Reconstruction via Potential-assisted Spiking Neural Network
L Zhu, X Wang, Y Chang, J Li, T Huang, Y Tian
IEEE CVPR 2022, 2022
702022
Large-scale spatio-temporal person re-identification: Algorithms and benchmark
X Shu, X Wang, X Zang, S Zhang, Y Chen, G Li, Q Tian
IEEE Transactions on Circuits and Systems for Video Technology 32 (7), 4390-4403, 2021
682021
Visevent: Reliable object tracking via collaboration of frame and event flows
X Wang, J Li, L Zhu, Z Zhang, Z Chen, X Li, Y Wang, Y Tian, F Wu
IEEE Transactions on Cybernetics, arXiv preprint arXiv:2108.05015, 2023
652023
See Finer, See More: Implicit Modality Alignment for Text-based Person Retrieval
X Shu, W Wen, H Wu, K Chen, Y Song, R Qiao, B Ren, X Wang
The 2nd Workshop on Real-World Surveillance: Applications and Challenges …, 2022
592022
Semantic-guided Pixel Sampling for Cloth-Changing Person Re-identification
X Shu, G Li, X Wang, W Ruan, Q Tian
IEEE Signal Processing Letters (2021), 2021
572021
Dynamic Attention guided Multi-Trajectory Analysis for Single Object Tracking
X Wang, Z Chen, J Tang, B Luo, Y Wang, Y Tian, F Wu
IEEE Transactions on Circuits and Systems for Video Technology, 2021
462021
Learning Target-oriented Dual Attention for Robust RGB-T Tracking
Y Rui, Z Yabin, W Xiao, L Chenglong, T Jin
IEEE International Conference on Image Processing (ICIP-2019), 2019
44*2019
Neuspike-net: High speed video reconstruction via bio-inspired neuromorphic cameras
L Zhu, J Li, X Wang, T Huang, Y Tian
Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision …, 2021
372021
MFGNet: Dynamic Modality-Aware Filter Generation for RGB-T Tracking
X Wang, X Shu, S Zhang, B Jiang, Y Wang, Y Tian, F Wu
IEEE Transactions on Multimedia (TMM) 2022, 2022
332022
Describe and attend to track: Learning natural language guided structural representation and visual attention for object tracking
X Wang, C Li, R Yang, T Zhang, J Tang, B Luo
arXiv preprint arXiv:1811.10014, 2018
332018
Tracking by Joint Local and Global Search: A Target-aware Attention based Approach
X Wang, J Tang, B Luo, Y Wang, Y Tian, F Wu
IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems (IEEE TNNLS, 2021), 2021
302021
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20