Παρακολούθηση
Milija Bajceta
Milija Bajceta
Researcher, Faculty of Electrical Engineering, University of Montenegro
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα ucg.ac.me
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Retinal blood vessels segmentation using ant colony optimization
M Bajčeta, P Sekulić, S Djukanović, T Popovic, V Popović-Bugarin
2016 13th Symposium on Neural Networks and Applications (NEUREL), 1-6, 2016
142016
Viruses associated with fig mosaic disease in different fig varieties in Montenegro
J Latinović, S Radišek, M Bajčeta, J Jakše, N Latinović
The plant pathology journal 35 (1), 32, 2019
72019
A private IoT cloud platform for precision agriculture and ecological monitoring
M Bajčeta, P Sekulić, B Krstajić, S Djukanović, T Popović
72016
A bioinformatic system for collecting and processing environmental data
N Lekić, S Djukanović, M Bajčeta, T Savić
2015 23rd Telecommunications Forum Telfor (TELFOR), 631-634, 2015
32015
A web service for grapevine monitoring and forecasting a disease
S Vujović, M Brajović, V Popović-Bugarin, N Latinović, J Latinović, ...
ETF Journal of Electrical Engineering 22 (1), 24-33, 2016
22016
Retinal blood vessels segmentation using support vector machine and modified line detector
P Sekulić, M Bajčeta, S Djukanović
Proceedings of the 22nd International Scientific-Professional Conference …, 2017
12017
A method for signal denoising based on the compressive sensing reconstruction
M Bajčeta, M Radević
2015 4th Mediterranean Conference on Embedded Computing (MECO), 311-314, 2015
12015
Retinal blood vessels segmentation using neural networks and features based on line operators
M Bajčeta, P Sekulić, S Djukanović
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–8