Παρακολούθηση
Raul Zornoza
Raul Zornoza
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα upct.es - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Near infrared spectroscopy for determination of various physical, chemical and biochemical properties in Mediterranean soils
R Zornoza, C Guerrero, J Mataix-Solera, KM Scow, V Arcenegui, ...
Soil Biology and Biochemistry 40 (7), 1923-1930, 2008
3902008
Stability, nutrient availability and hydrophobicity of biochars derived from manure, crop residues, and municipal solid waste for their use as soil amendments
R Zornoza, F Moreno-Barriga, JA Acosta, MA Muñoz, A Faz
Chemosphere 144, 122-130, 2016
3352016
Identification of sensitive indicators to assess the interrelationship between soil quality, management practices and human health
R Zornoza, JA Acosta, F Bastida, SG Domínguez, DM Toledo, A Faz
Soil 1 (1), 173-185, 2015
3182015
Soil microbial biomass and activity under different agricultural management systems in a semiarid Mediterranean agroecosystem
F García-Orenes, C Guerrero, A Roldán, J Mataix-Solera, A Cerdà, ...
Soil and Tillage Research 109 (2), 110-115, 2010
2852010
Multivariate statistical and GIS-based approach to evaluate heavy metals behavior in mine sites for future reclamation
JA Acosta, A Faz, S Martínez-Martínez, R Zornoza, DM Carmona, S Kabas
Journal of geochemical exploration 109 (1-3), 8-17, 2011
2802011
Effects of agricultural management on surface soil properties and soil–water losses in eastern Spain
F García-Orenes, A Cerdà, J Mataix-Solera, C Guerrero, MB Bodí, ...
Soil and Tillage Research 106 (1), 117-123, 2009
2542009
Changes in soil microbial community structure influenced by agricultural management practices in a Mediterranean agro-ecosystem
F García-Orenes, A Morugán-Coronado, R Zornoza, K Scow
PloS one 8 (11), e80522, 2013
2532013
Low density-microplastics detected in sheep faeces and soil: A case study from the intensive vegetable farming in Southeast Spain
N Beriot, J Peek, R Zornoza, V Geissen, EH Lwanga
Science of the Total Environment 755, 142653, 2021
2302021
The impact of intercropping, tillage and fertilizer type on soil and crop yield in fruit orchards under Mediterranean conditions: A meta-analysis of field studies
A Morugán-Coronado, C Linares, MD Gómez-López, Á Faz, R Zornoza
Agricultural Systems 178, 102736, 2020
1972020
Changes in soil microbial community structure following the abandonment of agricultural terraces in mountainous areas of Eastern Spain
R Zornoza, C Guerrero, J Mataix-Solera, KM Scow, V Arcenegui, ...
Applied Soil Ecology 42 (3), 315-323, 2009
1752009
Spiking of NIR regional models using samples from target sites: Effect of model size on prediction accuracy
C Guerrero, R Zornoza, I Gómez, J Mataix-Beneyto
Geoderma 158 (1-2), 66-77, 2010
1712010
Assessing air-drying and rewetting pre-treatment effect on some soil enzyme activities under Mediterranean conditions
R Zornoza, C Guerrero, J Mataix-Solera, V Arcenegui, F García-Orenes, ...
Soil Biology and Biochemistry 38 (8), 2125-2134, 2006
1662006
Influence of population density on the concentration and speciation of metals in the soil and street dust from urban areas
JA Acosta, M Gabarrón, A Faz, S Martínez-Martínez, R Zornoza, ...
Chemosphere 134, 328-337, 2015
1592015
Immediate effects of wildfires on water repellency and aggregate stability in Mediterranean calcareous soils
V Arcenegui, J Mataix-Solera, C Guerrero, R Zornoza, J Mataix-Beneyto, ...
Catena 74 (3), 219-226, 2008
1512008
Evaluation of soil quality using multiple lineal regression based on physical, chemical and biochemical properties
R Zornoza, J Mataix-Solera, C Guerrero, V Arcenegui, F García-Orenes, ...
Science of the Total Environment 378 (1-2), 233-237, 2007
1162007
Do we really need large spectral libraries for local scale SOC assessment with NIR spectroscopy?
C Guerrero, J Wetterlind, B Stenberg, AM Mouazen, ...
Soil and Tillage Research 155, 501-509, 2016
1142016
Assessment of soil organic carbon at local scale with spiked NIR calibrations: effects of selection and extra‐weighting on the spiking subset
C Guerrero, B Stenberg, J Wetterlind, RA Viscarra Rossel, FT Maestre, ...
European Journal of Soil Science 65 (2), 248-263, 2014
1122014
Effect of marble waste and pig slurry on the growth of native vegetation and heavy metal mobility in a mine tailing pond
S Kabas, A Faz, JA Acosta, R Zornoza, S Martínez-Martínez, DM Carmona, ...
Journal of Geochemical Exploration 123, 69-76, 2012
1122012
Microbial growth and community structure in acid mine soils after addition of different amendments for soil reclamation
R Zornoza, JA Acosta, A Faz, E Bååth
Geoderma 272, 64-72, 2016
1072016
Plant cover and soil biochemical properties in a mine tailing pond five years after application of marble wastes and organic amendments
R Zornoza, A Faz, DM Carmona, S Martínez-Martínez, JA Acosta
Pedosphere 22 (1), 22-32, 2012
942012
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20