Παρακολούθηση
Petros Nicopolitidis
Petros Nicopolitidis
Professor, Department of Informatics, Aristotle University of Thessaloniki
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα csd.auth.gr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Wireless networks
P Nicopolitidis, AS Pomportsis, GI Papadimitriou, MS Obaidat
John Wiley & Sons, Inc., 2003
3132003
Using learning automata for adaptive push-based data broadcasting in asymmetric wireless environments
P Nicopolitidis, GI Papadimitriou, AS Pomportsis
IEEE Transactions on vehicular technology 51 (6), 1652-1660, 2002
1162002
Learning automata-based polling protocols for wireless LANs
P Nicopolitidis, GI Papadimitriou, AS Pomportsis
IEEE Transactions on Communications 51 (3), 453-463, 2003
1122003
Smart cities and homes: Key enabling technologies
MS Obaidat, P Nicopolitidis
Morgan Kaufmann, 2016
992016
Architectures and bandwidth allocation schemes for hybrid wireless-optical networks
AG Sarigiannidis, M Iloridou, P Nicopolitidis, G Papadimitriou, ...
IEEE Communications Surveys & Tutorials 17 (1), 427-468, 2014
922014
Adaptive wireless networks using learning automata
P Nicopolitidis, GI Papadimitriou, AS Pomportsis, P Sarigiannidis, ...
IEEE Wireless Communications 18 (2), 75-81, 2011
722011
Modeling and simulation of computer networks and systems: Methodologies and applications
F Zarai, P Nicopolitidis
Morgan Kaufmann, 2015
612015
Analysis and visualization of SSH attacks using honeypots
I Koniaris, G Papadimitriou, P Nicopolitidis
Eurocon 2013, 65-72, 2013
592013
Exploiting locality of demand to improve the performance of wireless data broadcasting
P Nicopolitidis, GI Papadimitriou, AS Pomportsis
IEEE Transactions on vehicular technology 55 (4), 1347-1361, 2006
552006
Adaptive data broadcasting in underwater wireless networks
P Nicopolitidis, GI Papadimitriou, AS Pomportsis
IEEE Journal of Oceanic Engineering 35 (3), 623-634, 2010
522010
Distributed protocols for ad hoc wireless LANs: a learning-automata-based approach
P Nicopolitidis, GI Papadimitriou, AS Pomportsis
Ad Hoc Networks 2 (4), 419-431, 2004
472004
On the analytical performance optimization of wireless data broadcasting
CK Liaskos, SG Petridou, GI Papadimitriou, P Nicopolitidis, ...
IEEE Transactions on Vehicular Technology 59 (2), 884-895, 2009
382009
Honeypots deployment for the analysis and visualization of malware activity and malicious connections
I Koniaris, G Papadimitriou, P Nicopolitidis, M Obaidat
2014 IEEE international conference on communications (ICC), 1819-1824, 2014
352014
Energy-efficient lightpath establishment in backbone optical networks based on ant colony optimization
CA Kyriakopoulos, GI Papadimitriou, P Nicopolitidis, E Varvarigos
Journal of Lightwave Technology 34 (23), 5534-5541, 2016
342016
Continuous flow wireless data broadcasting for high-speed environments
P Nicopolitidis, GI Papadimitriou, AS Pomportsis
IEEE Transactions on Broadcasting 55 (2), 260-269, 2009
332009
Clustering-driven wireless data broadcasting
CK Liaskos, SG Petridou, GI Papadimitriou, P Nicopolitidis, ...
IEEE Wireless Communications 16 (6), 80-87, 2009
302009
Energy-aware algorithms for IP over WDM optical networks
GA Beletsioti, GI Papadimitriou, P Nicopolitidis
Journal of Lightwave Technology 34 (11), 2856-2866, 2016
292016
Priority-oriented adaptive control with QoS guarantee for wireless LANs
TD Lagkas, GI Papadimitriou, P Nicopolitidis, AS Pomportsis
IEEE Transactions on Vehicular Technology 56 (4), 1761-1772, 2007
292007
Carrier‐sense‐assisted adaptive learning MAC protocols for distributed wireless LANs
P Nicopolitidis, GI Papadimitriou, MS Obaidat, AS Pomportsis
International Journal of Communication Systems 18 (7), 657-669, 2005
292005
Multiple-antenna data broadcasting for environments with locality of demand
P Nicopolitidis, GI Papadimitriou, AS Pomportsis
IEEE Transactions on vehicular technology 56 (5), 2807-2816, 2007
272007
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20